Persbericht

ISO, LSVb en ESN: Minister vergeet positie van internationale student

UTRECHT,
21 juni 2018

UTRECHT, 21 juni 2018 . Onlangs is de visiebrief van minister van Engelshoven over internationalisering in het Hoger Onderwijs verschenen. Hierin benoemt zij expliciet hoe belangrijk het is om internationaal talent naar Nederland te halen. In de visie missen echter concrete maatregelen om de positie van de internationale student te verbeteren. Uit een verkennend onderzoek (de Annual International Student Survey) van het ISO, de LSVb en ESN Nederland, waaraan ruim 300 internationale studenten aan meededen, blijkt dat dit wel van groot belang is. Internationale studenten hebben namelijk grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, en dat is zorgwekkend. Tom van den Brink van het ISO: ’Wie a zegt moet ook b zeggen. Internationaal talent is lastig aan te boren én te behouden wanneer er grote barrières zijn.’’

Resultaten

Het aantal internationale studenten is enorm gestegen de afgelopen jaren. Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling, anderzijds brengt dit ook zorgen met zich mee voor de positie van de internationale student. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN) hebben samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) daarom dit jaar voor het eerst een verkennend onderzoek gedaan naar de positie van de internationale student. Uit dit onderzoek blijkt dat er vier belangrijke aandachtspunten kunnen worden geïdentificeerd. Allereerst wordt huisvesting gezien als het grootste probleem voor het verblijf in Nederland. Daarnaast zouden internationale studenten graag meer interactie hebben met Nederlandse studenten; de sociale integratie is onvoldoende. Ten derde constateren we dat de officiële informatievoorziening in het Engels vanuit verschillende instanties nog tekort schiet.

Als laatste is het zorgelijk dat één op de drie internationale studenten aangeeft dikwijls depressieve gevoelens te ervaren. ESN-voorzitter Renate Krabbendam: ‘’De tijd is nu aangebroken om drempels voor internationale studenten te verlagen en stappen te zetten om hun ervaring in Nederland te verbeteren. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat Internationaal talent zich in Nederland permanent wil vestigen.’’

Instellingen moeten verantwoordelijkheid nemen

Dit onderzoek toont opnieuw de problemen bij internationalisering aan in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen schieten tekort in het geven van een thuisgevoel aan deze studenten. Geertje Hulzebos van de LSVb: “Dit onderzoek legt bloot dat universiteiten en hogescholen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van studenten. Universiteiten en hogescholen moeten daarom alleen internationaliseren als zij ook werkelijk voor deze studenten kunnen zorgen”.

Het aantal internationale studenten zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het zeer aan te raden om de monitoring over de positie van internationale studenten jaarlijks te doen. Wij sporen de minister dan ook aan om hier actie op te ondernemen.

Trouw schreef er vandaag over.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier