Persbericht

Student in 2018 minder tevreden over internationalisering

UTRECHT,
28 juni 2018

UTRECHT, 28 juni 2018  

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2018 blijkt dat de studenttevredenheid is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De twee grote aandachtspunten zijn de dalende tevredenheid over internationalisering en de aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Onder andere de beheersing van het Engels van docenten wordt lager beoordeeld dan voorgaande jaren. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De tevredenheid over internationalisering daalt licht en blijft zeer laag. Zeker nu internationalisering een steeds grotere rol speelt op instellingen is dit zorgwekkend. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken.’’

Resultaten: helft van studenten ontevreden over internationalisering

Het percentage studenten dat tevreden is over internationalisering bedraagt in 2018 51,8%. Dat is iets lager dan in 2017 toen het percentage 52,2% bedroeg. Zo wordt er binnen het thema ‘docenten’ door studenten aangegeven dat de beheersing van het Engels van docenten minder is geworden. Het is zorgelijk dat de tevredenheid over de beheersing van de Engelse taal door docenten op Universiteiten is gedaald. Een goede beheersing van de Engelse taal is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.

Resultaten: tevredenheid voer aansluiting arbeidsmarkt daalt voor het eerst

Ook de aansluiting van studieprogramma’s op de arbeidsmarkt is zorgwekkend. De mate waarin studenten het geleerde kunnen toepassen op de praktijk daalt in 2018 voor het eerst. Het percentage tevredenen neemt gemiddeld in totaal met ruim 2 procentpunt af, en dit is zowel zichtbaar in hbo als wo, aldus de NSE. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Universiteiten en hogescholen moeten ruimte bieden om studenten een vertaalslag te laten maken van theorie én hun individuele talent naar de arbeidsmarkt. Nu blijkt dat studenten niet altijd weten wat ze leren en waarom ze dit leren, en dat is niet hoe het bedoeld is.’’

Positieve punten

Het bovenstaande is zorgelijk, maar studenten zijn over het algemeen wel tevreden over een aantal andere zaken, waaronder studiefaciliteiten. Op alle onderdelen binnen dit thema is een lichte toename zichtbaar in het aandeel tevreden studenten. De toename is het grootst (ruim 2 procentpunt) bij de onderdelen ICT-faciliteiten en de digitale leeromgeving in het hbo.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier