Persbericht

Student gaat er ondanks halvering collegegeld niet op vooruit

UTRECHT,
10 juli 2018

UTRECHT, 10 juli 2018  

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de halvering van het collegegeld van eerstejaarsstudenten. De maatregel zal er echter niet voor zorgen dat studenten er netto op vooruitgaan. 

Dit is omdat de rente op studieschuld hoger wordt en studenten daarom meer moeten terugbetalen. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Het kabinet lijkt tegemoet te komen aan studenten, maar de lastenverlichting weegt niet op tegen de verhoogde rente op studieschulden. Studenten krijgen eenmalig 1000,- euro korting, maar 35 jaar meer rente’’.

Studeren steeds duurder

Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000,- korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen. Deze wordt gekoppeld aan de 10-jaars rente in plaats van de 5-jaars rente, wat betekent dat de rente zal stijgen. Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten. Ook raakt de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent de student. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ’Naast de verhoogde rente wordt boodschappen doen, je fiets laten repareren en naar de kapper gaan duurder. Studenten worden aan alle kanten financieel geraakt’’.

Terechte kritiek van de Raad van State

Het kabinet wilde met deze maatregel de drempel verlagen voor eerstejaarsstudenten om aan een studie te beginnen, omdat dit door het leenstelsel beperkt zou worden. Het is echter niet te zien in de instroomcijfers dat dit ook werkelijk het geval is. Daarom stelde ook de Raad van State al in maart 2018 dat de maatregel uit het regeerakkoord niet deugt. Volgens de Raad van State is niet duidelijk of de halvering van het collegegeld in het eerste jaar wel effectief is en ook is niet duidelijk welke andere problemen het gaat oplossen. Momenteel hebben zich namelijk evenveel eerstejaars ingeschreven als vóór de invoering van het leenstelsel. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Deze maatregel heeft geen effect op de toegankelijkheid van het onderwijs én zal studenten netto gezien niet vooruithelpen. Om studenten uit een benauwde financiële positie te helpen moet de minister met veel meer over de brug komen’’.

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier