Nieuws, Persbericht

Minister staat op voor toegankelijkheid, maar haalt de angel er niet uit

UTRECHT,
25 oktober 2018

DEN HAAG – 25 oktober 2018

Vandaag staat de voorpagina van Trouw in teken van de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). De brief ‘toegankelijkheid en kansengelijkheid’, die zij vandaag presenteert aan de Tweede Kamer, laat zien dat de minister opstaat voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Echter stelt de brief dat het hoger onderwijs zeer toegankelijk is, en benoemt de minister de vele barrières niet.Voornamelijk specifieke groepen studenten zoals eerste generatie studenten en die met een niet-westerse migratieachtergrond worden namelijk hard getroffen door het heersende rendementsdenken. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De focus op rendementen dwingt studenten om zo snel mogelijk af te studeren, waardoor bepaalde groepen, zoals die met een migratie achtergrond, afhaken en er steeds vaker voor kiezen om niet door te studeren’’.

Toegankelijkheid onder druk

De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen die de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk zetten, zeker voor specifieke groepen studenten zoals eerste generatie studenten en studenten met een niet-westerse migratie achtergrond. Het ISO maakt zich hier al tijden zorgen om. Hogere financiële drempels, leenangsten en toegenomen selectie zijn een aantal voorbeelden van deze maatregelen. Daarnaast heeft de grote nadruk op uitval en rendement geleid tot een situatie waarin studenten worden gedwongen zo snel mogelijk af te studeren, waardoor juist bepaalde groepen, zoals die met een migratie achtergrond, afhaken en er steeds vaker voor kiezen om niet door te studeren. De toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk.

Bindend Studie Advies (BSA)

De meeste aandacht in de aanloop naar de visiebrief ging uit naar het plan van de minister om het BSA te maximeren op 40 studiepunten. Echter vindt er wat dit voorstel betreft een afzwakking plaats ten opzichte van de eerdere aankondiging ervan; een wettelijke maximering blijft uit en er zullen eerst gesprekken met het veld gevoerd worden. Dat betreurt het ISO, zeker gezien de hoge druk op studenten in het eerste jaar. Van den Brink. ‘’Het uitgangspunt van de minister moet te allen tijde een wettelijke verlaging van het BSA blijven, daar pinnen studenten zich nu op vast’’.

Studiesucces

Positief is dat in de brief valt te lezen dat uitval en rendement minder centraal moeten komen te staan in het begrip studiesucces. Na jarenlange inspanning is het ISO blij dat de minister in de brief aangeeft dat ze in gesprek wil om te komen tot een nieuwe definitie van dit begrip. Van den Brink: ‘’Studeren gaat niet alleen om colleges volgen en tentamens halen, maar gaat over jezelf ontwikkelen in de brede zin, dat is studiesucces’’.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier