Persbericht

CNV Jongeren en het ISO overhandigen plan om financiële positie studenten te verbeteren

UTRECHT,
20 februari 2019

DEN HAAG, 18 februari 2019 – De financiële positie van studenten kan en moet flink verbeterd worden, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en CNV Jongeren. De jongerenorganisaties overhandigden daarom vandaag een 10-puntenplan aan minister Van Engelshoven (OCW). Het plan is opgesteld om de financiële positie van studenten beter te monitoren en te versterken. Zo moet bijvoorbeeld de koopkracht van studenten beter gemonitord worden. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Onze voorstellen hebben als doel om de financiële positie van de student in het huidige stelsel te verbeteren, ‘’Dit is het minste wat we kunnen doen zolang het leenstelsel nog intact is”, aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.  

Koopkrachtberekeningen studenten noodzaak

Er zijn meer dan 730.000 studerende Nederlanders, maar van hen is vrijwel niet bekend of de koopkracht stijgt of daalt. Studenten komen namelijk nauwelijks terug in de jaarlijkse koopkrachtramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). Ondanks dat blijkt dat de koopkracht van studenten de afgelopen jaren achteruit is gegaan, neemt het CPB huishoudens met een inkomen onder 63 procent van het netto wettelijk minimumloon niet mee in koopkrachtberekeningen. Studenten vallen daar in de meeste gevallen onder. Van den Brink: ‘’Deze ramingen gebruikt de regering om ervoor te zorgen dat er een relatief eerlijke verdeling is tussen verschillende inkomensgroepen als het gaat om koopkrachtstijging, het is noodzaak dat ook studenten daarin meegenomen worden’’.

Verbeter de voorlichting over de consequenties van een studieschuld

Studenten zijn momenteel nog te weinig op te hoogte van de consequenties van de studieschuld volgens de jongerenorganisaties. Het verbeteren van de voorlichting is dan ook een belangrijke stap. Om de voorlichting te verbeteren stellen de jongerenorganisaties voor gratis financieel advies op maat aan te bieden vanuit de organisatie die het geld verstrekt, DUO. Daarnaast wordt voorgesteld tijdens het opbouwen van de studieschuld jaarlijks een mail te versturen vanuit DUO met daarin een overzicht van de verwachte maandlasten in de toekomst bij de huidige lening. Een studieschuld kan voor een lange termijn na afstuderen van invloed zijn op de financiële situatie van starters op de arbeidsmarkt. Eski: “Het is daarom belangrijk om bij het aangaan van een lening goed op de hoogte te zijn van de korte en lange termijn gevolgen. Goede financiële voorlichting en het opstellen van een persoonlijk financieel plan kan studenten helpen om verantwoorde keuzes te maken bij het aangaan van een studieschuld”.  

10-puntenplan

Om de financiële positie van studenten en starters te verbeteren stellen het ISO en CNV Jongeren onder andere voor de rente op de studielening fiscaal aftrekbaar te maken en bij een hypotheekaanvraag te rekenen met de actuele studieschuld. Starters met een studieschuld hebben een kleine kans op de woningmarkt. Dit komt deels omdat studieschuld te zwaar meeweegt bij een hypotheekaanvraag. Een studieschuld van 21.000 euro zorgt voor lagere hypotheek van gemiddeld meer dan 25.000 euro. Dit is in strijd met de motie[1] die in 2015 in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin de minister werd opgeroepen om in de afspraken met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de berekening van de hoogte van de hypotheek af te laten hangen van de actuele schuld.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier