Persbericht

ISO presenteert eigen Strategische Agenda aan minister van Engelshoven (OCW): faciliteer ambitie student

UTRECHT,
18 april 2019

DEN HAAG, 18 april 2019 – Vandaag publiceert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar Strategische Agenda ‘De student van Nederland – de kracht van jongeren voor een sterke maatschappij’. Deze werd overhandigd aan minister van Engelshoven (OCW). De studentenorganisatie geeft hiermee een voorzet aan het ministerie van OCW, dat in het najaar van 2019 haar eigen Strategische Agenda voor de komende jaren presenteert. ‘’Een maatschappij die de komende decennia zal vergrijzen valt of staat bij onze huidige, jonge generatie. Studenten hebben grote ambities, maar het wordt hen niet altijd makkelijk gemaakt. Deze agenda biedt een leidraad’’, aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink. 

Samenwerken met het hele onderwijsveld

De agenda benadrukt de noodzaak van goed opgeleide, breed ontwikkelde studenten voor de samenleving. Immers, de Nederlandse kenniseconomie vraagt om afgestudeerde arbeidskrachten waarmee we onze concurrentiepositie in de wereld kunnen versterken. Dat vraagt vervolgens om een krachtige en proactieve houding van jonge mensen, die moet resulteren in een sterke maatschappij. Maar er zijn de afgelopen jaren steeds meer hordes ontstaan, binnen en buiten het onderwijs. Hordes die ervoor zorgen dat studenten zich in een beknelde situatie begeven. Daarom zullen we de handen ineen moeten slaan, zodat we een talentvolle generatie verder kunnen opbouwen. Ook het ministerie van OCW en de Strategische Agenda die zij momenteel schrijven spelen hierin een belangrijke rol. Minister van Engelshoven is dan ook blij met de inzet van het ISO: ‘’Veel dank voor het meedenken over hoe we samen het hoger onderwijs in Nederland beter en toekomstbestendiger kunnen maken. Deze input neem ik mee in het traject van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, dat ik ben gestart. Ik stuur de Strategische agenda eind 2019 naar de Tweede Kamer.’’

Ademruimte is noodzaak

Gebleken is dat de financiële positie van studenten onder druk staat. In bepaalde gevallen is sprake van leenangst, maar worden grote leenbedragen ook vermeden. Zo gaan er minder studenten op kamers en stromen er minder studenten door naar een ander onderwijstraject. Maar naast de financiële component zijn ook de toenemende selectie eisen, het eigen welzijn, het Bindend Studie Advies (BSA) en de steeds internationaler wordende studieomgeving factoren die onzekerheid in de hand spelen. Ook de groeiende maatschappelijke druk om te presteren speelt steeds een grotere rol. Er wordt hierdoor afbreuk gedaan aan de ruimte om op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen en fouten te kunnen maken. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Het cv van studenten moet nog voordat ze afstuderen een volwaardige carrière bevatten. De ambitie van studenten is oneindig, maar de ruimte voor ontwikkeling wordt steeds beperkter’’.

Klik hier om de agenda te lezen.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier