Persbericht

Nieuw ISO-bestuur: ”Geef student ruimte”

UTRECHT,
05 april 2019

UTRECHT, 5 april 2019 – Vandaag sprak de achterban van het ISO, bestaande uit centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2019-2020. Het gaat om Kees Gillesse, Bas Litjens, Laura Korn, Eline van Hove en Rico Tjepkema. Ze roepen op om de student weer de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. “Studenten staan de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Hogere studieschulden hebben grote gevolgen, opleidingen zijn erbij gebaat om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen en toekomstige werkgevers vragen om een uitgebreid cv’’, aldus kandidaat-voorzitter Kees Gillesse. ‘’Dit jaar staat het faciliteren van een gezond studieklimaat centraal, en zien we erop toe dat de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs gevoeld gaan worden.’’

Het kandidaatsbestuur zal op 29 juni, bij een wisselceremonie in het Academiegebouw in Utrecht het stokje overnemen van het huidige bestuur. Vanaf dan vertegenwoordigen zij de belangen van de 750.000 studenten in Nederland.

Kandidaat-voorzitter Kees Gillesse (24) rondt op dit moment zijn master Staats- en Bestuursrecht af. Tijdens zijn studie studeerde hij internationaal recht in Genève, liep hij stage bij de Tweede Kamerfractie van D66 en was hij bestuurslid van de Utrechtse studenten roeivereniging Triton. Momenteel is hij voorzitter van de studentgeleding in de opleidingscommissie voor juridische masters van de Universiteit Utrecht.

Bas Litjens (23) zal zich als secretaris komend jaar bezighouden met de interne organisatie van het ISO. Op dit moment is hij zijn master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht aan het afronden met een onderzoek bij de Hoge Raad. Tevens werkt hij bij een onderzoeks-en adviesbureau dat onderzoek doet naar het rendement van leertrajecten bij bedrijven.

Laura Korn (21) is momenteel bezig met de internationalbachelor Cultural Anthropology and Development Sociology aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij voor vakbond CNV-Jongeren en was ze secretaris van de Stichting Europees Jeugdparlement Nederland. Komend jaar zal zij de functie van penningmeester vervullen.

Dit jaar zal Eline van Hove (24) de politieke belangenbehartiging op zich nemen. Eline studeerde Technische Wiskunde en deed de master Applied Mathematics aan de Universiteit Twente. Daarnaast heeft Eline een hbo-achtergrond aan de hogeschool van de kunsten ArtEZ. Tijdens haar bachelor was Eline actief in de opleidingscommissie en evaluatiepanels van haar studie, en was zij bestuurslid bij de Student Union, waar zij de belangen van studenten vertegenwoordigde.

Rico Tjepkema (21) zal als algemeen bestuurslid aan de slag gaan. Momenteel is hij bezig met het afronden van zijn studie International Relations & International Organization in Groningen. Rico heeft zich tijdens zijn studententijd ingezet als bestuurslid van het Erasmus Student Network en als voorzitter van de jongerenafdeling van de PvdA, beide in Groningen. Tevens zat hij twee jaar in de faculteitsraad van de Faculteit der Letteren, waar hij momenteel student-assessor is.

De sollicitatiecommissie die het kandidaatsbestuur de afgelopen maanden heeft samengesteld, is blij. Voorzitter van de commissie, Jip den Held: “Dit gedreven team zal met haar ervaring vanuit het hele land, de belangen van 750.000 studenten krachtig gaan vertegenwoordigen. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat hun diverse kwaliteiten bij het ISO op daadkrachtige wijze tot uiting komen.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier