Persbericht

Staat van het Onderwijs 2019: studiesucces student onder druk

UTRECHT,
10 april 2019

UTRECHT, 10 april 2019 –  Vandaag presenteert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) de jaarlijkse staat van het onderwijs. In dit rapport geeft de IvhO zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.In het hoger onderwijs blijkt studiesucces een toenemend aandachtspunt. Voor het eerst in jaren is er een afname van het studiesucces van wo-bachelorstudenten. Dat baart het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zorgen. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Iedere student verdient een gelijke kans om alles uit zichzelf te halen. Succes is alleen niet enkel te definiëren door uitval, switch en rendement, dat moet voorgoed uit ons systeem. Maatwerk moet centraal staan.’’

Studiesucces laat afname zien

Het rendement onder wo-bachelor studenten (zowel mannen als vrouwen, studenten met én zonder westerse achtergrond) neemt voor het eerst in jaren af. De oorzaak hiervan is onduidelijk, alus de IvhO. Tevens blijft de uitval onder eerstejaarsstudenten aanzienlijk, zeker onder bepaalde groepen. Het is belangrijk om dergelijke trends goed te monitoren, en gezien de toenemende prestatiedruk extra aandacht te hebben voor studiesucces. Dit moet op een juiste manier gebeuren: het succes van de studie moet niet gericht zijn op het minimaliseren van uitval, switch en rendement. De invulling van studiesucces verschilt per persoon en vraagt om een persoonlijke aanpak en voldoende maatwerk. Daarom is een meer persoonlijke begeleiding en benadering een belangrijk streven in het hoger onderwijs. Van den Brink: ‘’Universiteiten en hogescholen zouden zich meer moeten focussen op persoonlijke begeleiding en vroegsignalering, zeker bij risicogevallen.’’

Selectieve masters in opmars

Opvallend is dat steeds meer masteropleidingen selectief zijn. Ondanks dat de IvhO aangeeft dat masteropleidingen in het algemeen toegankelijk zijn, leidt de wildgroei aan selectiecriteria niet tot een betere match of hogere kwaliteit. Bovendien leidt het tot extra druk bij studenten en zijn de selectiemethoden vaak niet goed onderbouwd. Het ISO verzet zich dan ook tegen deze toenemende selectieISO-voorzitter Tom van den Brink:‘Ongefundeerde selectie heeft weinig bewezen effecten op de kwaliteit. Door de toename hiervan kunnen minder studenten instromen in de master naar hun keuze, waardoor potentieel van jonge mensen verloren gaat.’’

Internationalisering

Tot slot laat de Staat van het Onderwijs 2019 zien dat veel hoger onderwijsinstellingen een aanzienlijk deel van hun programma’s in het Engels aanbieden. Te zien is dat veel instellingen dit hebben gedaan zonder duidelijk beleid te formuleren en doelen te stellen. Internationalisering is veel meer dan het veranderen van de taal. Dat maakt dan ook dat instellingen veel duidelijker taalbeleid moeten formuleren, zoals het ISO al jaren benadrukt. ‘’Dit temeer ook omdat het Nederlandse onderwijs voor veel studenten, onderzoek én de arbeidsmarkt belangrijk is, en nu steeds verder onder druk komt te staan’’, aldus Van den Brink.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier