Persbericht

RIVM-onderzoek naar mentale druk studenten is beneden alle verwachtingen

UTRECHT,
24 mei 2019

UTRECHT, 24 mei 2019 – Vanochtend bracht het Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar onderzoek over het welzijn van jongeren en studenten uit. Het RIVM, die haar onderzoek bestempelt als ‘inventarisatie’, stelt dat er ‘informatie bij elkaar gebracht is om een zo actueel mogelijk overzicht te bieden van beschikbare cijfers over welbevinden en psychische problemen’. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is teleurgesteld, aangezien de belofte van minister van Engelshoven (OCW) was dat het onderzoek uitspraken zou doen over de oorzaken van mentale druk onder studenten. Echter, de ‘inventarisatie’ spreekt zich niet uit over financiële zorgen onder studenten en het leenstelsel in relatie tot de toegenomen mentale druk. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De factsheet van het RIVM is allesbehalve een grondig onderzoek naar de oorzaken van de toegenomen mentale druk bij studenten. Dat is een gemiste kans voor iedereen.’’

Verwachtingen hoog, resultaat beneden verwachting

Minister van Engelshoven (OCW) heeft meermaals (aan de Tweede Kamer) aangegeven de resultaten van het RIVM-onderzoek af te willen wachten, alvorens definitieve uitspraak te doen over de oorzaken van mentale druk onder studenten en de relatie met het leenstelsel. Bovendien verzochten Eerste Kamerleden de minister om het debat over de renteverhoging op studieschulden (op 27 en 28 mei a.s.) uit te stellen, om de resultaten van het onderzoek af te wachten. De verwachtingen waren daarom hoog, maar daar wordt niet aan voldaan. Eerder stelden D66-senatoren dat de wijziging van de studiefinanciering in 2015 aanleiding zou kunnen zijn voor de toegenomen mentale druk. Zij gaven tevens aan het onverstandig te vinden de rente op de studieschuld te verhogen zonder dat duidelijk is wat het effect is van het huidige stelsel.

Landelijk onderzoek noodzakelijk

Met de ‘inventarisatie’ van het RIVM is niet duidelijk geworden wat de dieperliggende oorzaken van de mentale druk bij studenten zijn. ‘‘Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk om verdere conclusies te kunnen trekken over de mentale druk onder studenten’’, aldus van den Brink. Dit zal gedaan worden op basis van de motie van GroenLinks-Kamerlid Özdil, die eerder dit jaar werd aangenomen en vraagt om een landelijke, kwantitatieve nulmeting van psychische problematiek onder studenten. Het RIVM geeft ook aan dat dit belangrijk is, en noemt ook deze optie. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De verwachtingen waren hoog, maar het RIVM wijst op het belang van aanvullend onderzoek. Dit moet per direct in gang gezet worden.’’

Ter informatie: aanleiding RIVM-onderzoek

De aanleiding voor het RIVM-onderzoek was de grote hoeveelheid onderzoeken die aantonen dat de mentale gezondheid van jongeren een steeds grotere zorg is. In het onderzoek van Windesheim en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in 2018 bleek dat een kwart van de studenten burn-out klachten heeft en bij een op de vijf zelfs een risico op zelfdoding bestaat. Ook bleek uit een rondgang bij studentenartsen door de Volkskrant (13 augustus 2018) dat een toenemend aantal studenten in psychische nood verkeert.

Op 28 januari 2019 liet het ISO met een representatief onderzoek van Motivaction (N=563) zien dat er een relatie is tussen leengedrag en ervaren prestatiedruk en psychische klachten onder studenten. Een ruime meerderheid (69%) van de lenende studenten gaf aan dat lenen gepaard gaat met gevoelens van stress en zorgen voor later. Opvallend hierbij is dat lenende studenten vaker extreem vermoeid (50%), emotioneel uitgeput (40%) en bezorgd zijn over het krijgen van een burn-out (19%). Als studenten met een lening direct gevraagd wordt naar de invloed van het leenstelsel op hun eigen situatie, geeft 73% aan toegenomen druk of klachten te ervaren. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’RIVM toont dezelfde conclusies als eerdere onderzoeken. Het welzijn van studenten staat onder druk, en dat wordt gevoed door financiële zorgen’’.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier