Persbericht

Enquête toont grote barrières voor internationale studenten

UTRECHT,
11 juni 2019

UTRECHT, 11 juni 2019 – Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN).Vanwege het gegeven dat het aantal internationale studenten de afgelopen jaren enorm is gestegen brengen de studentenorganisaties voor de tweede keer de Annual International Student Survey (AISS) uit. Hierin wordt gekeken naar de positie van de internationale student in Nederland. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Internationalisering biedt veel kansen, maar de instroom van internationale studenten brengt ook verplichtingen met zich mee.” Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb: ‘’Zonder betaalbare huisvesting, een verandering in de cultuur van de opleiding en de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal krijgen internationale studenten geen eerlijke kans in Nederland.’’ Voorzitter van ESN Nederland Lupe Flores Zuñiga: “Internationalisering kan een enorme verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving en economie, maar dat kan alleen als de studenten verwelkomd worden.”

Resultaten

Aan de enquête deden 1002 internationale studenten mee, waarvan 660 studenten met een Europese nationaliteit en 342 studenten die van buiten Europa komen. 73,5% volgt een voltijd studie in Nederland. De internationale studenten werden bevraagd het gebied van onderwijs, werk, sociale integratie, informatievoorziening, huisvesting en welzijn. Positief is dat zij tevreden tot zeer tevreden (68,5%) zijn over de algehele kwaliteit van docenten. Echter blijken er ook zorgen. Zo geeft een groot deel (75,2%) van de internationale studenten aan dat zij meer interactie willen met Nederlandse studenten. Hierbij is het opvallend dat deze sociale integratie onvoldoende ruimte krijgt tijdens de colleges. Dit is een gemiste kans voor instellingen. ESN-voorzitter Lupe Flores Zuñiga: “Docenten zouden beter kunnen bijdragen aan meer contact tussen internationale en Nederlandse studenten, door hen samen te laten werken aan opdrachten. Als docenten hier bewust van zijn kan dit leiden tot meer sociale inclusie.’’

Ook is het vinden van huisvesting voor de meeste internationale studenten een aanhoudend probleem. Ruim een derde gaf aan te worden afgewezen voor een accommodatie vanwege hun buitenlandse achtergrond. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: ‘’Internationale studenten worden buitengesloten op de huizenmarkt en zijn vaak niet bekend met het Nederlandse huurrecht. Hierdoor zijn ze vatbaar voor huisjesmelkers die hen veel te veel laten betalen. Dit moet anders.’’

Tot slot is zorgwekkend dat 40% van de internationale studenten aangeeft matige tot extreme psychologische problemen te ervaren tijdens hun verblijf in Nederland. De studentenorganisaties pleiten daarom om psychische ondersteuning aan instellingen ook meer toegankelijk te maken voor internationale studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Makkelijke toegang tot hulp moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor internationale gasten.’’

Jaarlijkse monitoring ministerie noodzaak

Het aantal internationale studenten zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het zeer aan te raden om de monitoring over de positie van internationale studenten jaarlijks te blijven doen. Wij sporen minister van Engelshoven (OCW) aan om hier vanuit het ministerie actie op te ondernemen.

Lees het volledige rapport via de volgende links: Nederlandse versie | English version

Factsheet: klik hier

Aanbevelingen: klik hier

Trouw & NOS schreven erover.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier