Geen onderdeel van een categorie

Toekomst Nationale Studenten Enquête onzeker

UTRECHT,
01 juli 2019

UTRECHT, 1 juli 2019  – Het is duidelijk geworden dat de achterban van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) zich niet kan vinden in de toekomstplannen voor de Nationale Studenten Enquête (NSE). Eerder deze maand kwamen de VSNU en de VH samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) tot een akkoord om de toekomst van de NSE veilig te stellen. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn teleurgesteld in de instellingen, omdat ze zo het enige onafhankelijk voorlichtingsinstrument op het spel zetten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “De Nationale Studenten Enquête meet studenttevredenheid op zeer grote schaal. Voor een goede studiekeuze is de zijn deze gegevens essentieel, het mag niet zo zijn dat deze informatie komend jaar niet beschikbaar is. Bij een goede studiekeuze is uiteindelijk iedereen gebaat.”

 

Akkoord NSE 2020

Sinds 2009 wordt jaarlijks de Nationale Studenten Enquête uitgevoerd door Stichting Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO). Afgelopen jaar is over de toekomst van de Nationale Studenten Enquête lange tijd onduidelijkheid geweest. Onder andere door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bleek de huidige constructie op diverse juridische barrières te stuiten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het initiatief genomen om tot een oplossing te komen. Hoewel een lang gesprekstraject leidde tot een principeakkoord tussen studenten, hogescholen, universiteiten en het ministerie, kon dit op het laatste moment niet rekenen op voldoende draagvlak onder de achterban van zowel de VSNU als de VH. Voorzitter van de LSVb Alex Tess Rutten: “Om ook in 2020 studenten weer volledig en onafhankelijk te kunnen ondersteunen bij hun studiekeuze, moet er snel een besluit genomen worden. De VSNU en de VH riskeren met deze move het voortbestaan van de NSE.”

 

Ministerie aan zet

Het ISO en de LSVb betreuren dat er onder de instellingen onvoldoende draagvlak is voor het huidige voorstel. In het kader van studiekeuzevoorlichting zijn zij van mening dat het Ministerie nu aan zet is. Jaarlijks geven honderdduizenden studenten hun mening over hun opleiding in de Nationale Studenten Enquête, informatie die extreem waardevol is. Voor een goede enquête moet de NSE worden georganiseerd door een onafhankelijke partij, aldus de studentenorganisaties. Kees Gillesse: “Ondanks het principeakkoord ligt de bal nu weer bij het ministerie. Samen moeten we alles op alles zetten om ook voor 2020 een onafhankelijke Nationale Studenten Enquête te realiseren.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier