Geen onderdeel van een categorie

SER jongerenplatform: leenstelsel zorgt voor onzekerheid

UTRECHT,
30 augustus 2019

UTRECHT, 30 augustus 2019 – In de verkenning ‘Hoge verwachtingen’ stelt de Sociaal Economische Raad (SER) dat er duidelijke knelpunten zijn voor jongeren. Daarbij is veel aandacht voor de positie van studenten in het hoger onderwijs. Een centrale zorg is dat het leenstelsel onzekerheid met zich meebrengt. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Negatieve gevolgen van het leenstelsel zijn een rode draad in de verkenning. Het is nu aan de politiek om duidelijke keuzes te maken. Hoeveel duidelijker moeten de signalen nog worden?”.

Negatieve gevolgen leenstelsel

Het SER Jongerenplatform stelt dat er een gedegen onderzoek moet komen naar de gevolgen van het leenstelsel. Uit de verkenning dat de invoering van het leenstelsel een belangrijke reden is om thuis te blijven wonen. Het leenstelsel draagt daarnaast bij aan stress onder studenten: ze voelen zich gedwongen om (meer) te werken en realiseren zich dat de studieschuld gevolgen heeft voor het kopen van een huis en het starten van een gezin. Dat blijkt ook zo te zijn, een opgebouwde studieschuld kan een probleem zijn bij een hypotheekaanvraag en jongeren gaan later samenwonen of trouwen dan eerdere generaties. Kees Gillesse van het ISO: “De studietijd is voor studenten een tijd voor persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Financiële druk, stress en zorgen over later staan in de weg aan die ontwikkeling. Laten we de student weer wat meer ruimte geven.”

Financiële positie jongeren

Ook vindt het SER Jongerenplatform het belangrijk dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een goed beeld krijgt van de financiële positie en de koopkracht van jongeren, met name studenten en doorstromers op elk onderwijsniveau. Het SER-jongerenplatform stelt dat dit nodig is, omdat jongeren bijvoorbeeld ‘dubbel getroffen’ kunnen worden door beleid: afgelopen jaren zijn studenten getroffen door onder andere de invoering van het leenstelsel en aangescherpte hypotheekregels. Kees Gillesse: “Studenten worden aan alle kanten in de portemonnee geraakt. Het is onbegrijpelijk dat de koopkracht van studenten niet transparant is.”

Toegankelijkheid hoger onderwijs

Tot slot zijn er tekenen dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat door selectie. Ook lijken de doorstroom en verbreding binnen het onderwijs te stagneren. Kees Gillesse: “Er moeten hele goede redenen zijn om te selecteren in het hoger onderwijs, als het arbeidsmarktperspectief erg slecht is of als er grote capaciteitsproblemen ontstaan. De toegankelijkheid van het onderwijs mag niet onder druk komen te staan door andere prikkels.”

Verkenning SER-jongerenplatform

De verkenning van het SER-jongerenplatform is een brede verkenning die kijkt naar vier mijlpalen die voor veel jongeren horen bij het volwassen worden: een opleiding in het hoger onderwijs, aan het werk en ondernemen, de eerste (eigen) woning en een eigen gezin. Het SER-jongerenplatform schetst verschillende knelpunten, waarna zij zeven aanbevelingen doet en verschillende richtingen voor vervolgonderzoek vaststelt.

SER verkenning: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/kansen-belemmeringen-jongeren

Het SER Jongerenplatform is opgericht in 2015, op initiatief van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en (kroon)leden. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal jongerenorganisaties: FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Young Professionals, Jong Management, Jong AWVN, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier