Geen onderdeel van een categorie

Geen houdbaar hoger onderwijs zonder extra investeringen

UTRECHT,
02 december 2019

UTRECHT, 2 december 2019 – Vandaag presenteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is positief over de agenda, maar benadrukt de noodzaak van extra investeringen in het hoger onderwijs. Voorzitter van het ISO Kees Gillesse: “De rek in de financiën van het hoger onderwijs is eruit. Als we een kenniseconomie willen blijven zijn extra investeringen in het hoger onderwijs hard nodig.”. 

Geen extra investeringen
Het ISO wijst op stijgende studentenaantallen, problematische stress onder studenten en een hoge werkdruk bij docenten. Kees Gillesse: “We horen van studenten dat ze soms worden opgeroepen om niet te komen omdat de collegezalen te klein zijn. Dat zijn signalen van een systeem dat onder druk staat. Extra investeringen blijven in deze strategische agenda helaas uit.”

Nieuwe prioriteiten 
In de strategische agenda staan ook nieuwe ambities, zoals de uitbouw van het praktijkgericht onderzoek en de ambities op leven lang ontwikkelen. Het ISO kijkt met een schuin oog naar deze plannen. Kees Gillesse: “De financiering van het hoger onderwijs moet eerst op orde zijn, voordat er wordt geïnvesteerd in nieuwe plannen. Als het dak van je huis lek is moet je geen nieuwe schuur gaan bouwen.”

Studentsucces 
Een belangrijk onderdeel van de strategische agenda is ‘studentsucces’, waarbij het uitgangspunt is dat studenten tijdens hun studieruimte hebben voor zelfontplooiing en om zich breed te ontwikkelen. Kees Gillesse: “De ambitie van de minister om de student centraal stellen in plaats van alleen kijken naar rendement is een hele goede ontwikkeling. Hierbij moet er bijvoorbeeld weer gekeken worden naar het bindend studieadvies.”

Studievouchers 
Wat ook terugkomt in de strategische agenda is een studievoucher van 2000 euro voor de studenten van de eerste vier jaar na de invoering van het leenstelsel, om veel later in hun carrière onderwijs te volgen. Het doel van deze maatregel is om het ‘leven lang ontwikkelen’ een boost te geven. Kees Gillesse: “Financiële druk levert studenten veel stress op. Laat studenten zelf kiezen of ze dit geld inzetten voor hun eigen onderwijs. Veel studenten willen veel liever van een deel van hun lening af.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier