Geen onderdeel van een categorie

Bindend studieadvies wordt uitgesteld

UTRECHT,
19 maart 2020

UTRECHT, 19 maart 2020 – Vandaag presenteert minister van Engelshoven een aantal corona-maatregelen in het hoger onderwijs. Een van de maatregelen is het uitstellen van het bindend studieadvies (BSA).  Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Door de huidige situatie kan het zijn dat studenten buiten hun invloed om vertraging oplopen. Het is daarom goed dat studenten een jaar langer krijgen om hun BSA te halen. 

De maatregel is onderdeel van een breder pakket van maatregelen dat wordt genomen voor het hoger onderwijs. Zo wordt de aanmeldingsdeadline voor studies op hogescholen en universiteiten verschoven van 1 mei naar 1 juni. Ook wordt de doorstroom tussen mbo en hbo en tussen de bachelor en de master versoepeld. Wanneer mbo-studenten door omstandigheden niet alle vakken kunnen afronden, kunnen zij toch worden toegelaten tot een hogeschool. Hetzelfde geldt voor bachelor studenten die zich inschrijven voor een master. Kees Gillesse: “Deze maatregelen geven studenten en aankomend studenten ruimte om soepel te studeren binnen de huidige situatie.” 

Er zijn ook maatregelen waar de studentenorganisatie minder blij mee is. De Nationale Studenten Enquête, de landelijke studenttevredenheidsenquête onder alle studenten in het hoger onderwijs, gaat dit jaar niet door. Hoewel het ISO dit betreurt, heeft de studentenorganisatie begrip voor de situatie. Kees Gillesse: “Hoewel we het ontzettend jammer vinden, zien we dat hogescholen en universiteiten op dit moment heel druk zijn met andere zaken die op dit moment hogere prioriteit hebben.  

Daarnaast is de deadline voor selectie door de minister verplaatst van 15 april naar 15 juni, omdat veel selectieprocedures vragen om fysieke aanwezigheid en daar alternatieve methoden voor moeten worden ingericht. Studiekiezers die zich hebben ingeschreven voor een studie met numerus fixus krijgen daardoor pas laat te weten of ze worden toegelaten. Kees Gillesse: “Als studenten een studie willen gaan doen waar een numerus fixus op zit, doen ze er nu meer dan ooit goed aan om een backup-plan te hebben.” 

De plannen die Van Engelshoven vandaag presenteert, geven studenten niet op al hun vragen antwoord. Er wordt weinig gezegd over de financiële gevolgen van uitloop voor studenten. Kees Gillesse: “Studenten en docenten moeten er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk uitloop is, door onderwijs zoveel mogelijk op afstand door te laten gaan, want uitloop kan studenten echt geld gaan kosten.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier