Geen onderdeel van een categorie

Brief jongerenorganisaties over online proctoring

UTRECHT,
30 april 2020

Utrecht, 30 april 2020 – Tijdens het Tweede Kamer debat van gisteren zijn verschillende vragen gesteld over online proctoring; een veel bediscussieerde methode om online bij tentamens te surveilleren. Mede naar aanleiding van een brief die werd verstuurd vanuit een grote groep jongerenorganisaties. Kees Gillesse, voorzitter van het ISO: “We roepen instellingen op om samen met de studenten creatief te zijn en op zoek te gaan naar goede alternatieven.”

Het uitgangspunt van hogescholen en universiteiten is dat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. Om online tentamens af te nemen en fraude hierbij te voorkomen wordt meer en meer gebruik gemaakt van de online proctoring methode. Op het ISO studentenmeldpunt COVID-19 zijn verschillende meldingen binnengekomen van studenten die zorgen uitten over deze methode van online proctoring. Gillesse: “De inzet om uitloop te voorkomen wordt enorm gewaardeerd. Toch is het ook belangrijk om kritisch te blijven kijken naar online proctoring en met creatieve oplossingen te komen.”

In de praktijk betekent online proctoring dat studenten via een webcam in hun kamer worden gefilmd en dat de onderwijsinstelling toegang krijgt tot de software en hardware van de computer waarop de toets gemaakt wordt. Hier kleven risico’s aan op het vlak van privacy en ethiek. Het opnemen en opslaan van videomateriaal van studenten is immer sterk privacygevoelige data. Samen met verschillende politieke jongerenorganisaties en de studentenvakbond heeft het ISO een brief gestuurd naar alle hoger onderwijs instellingsbesturen waarin het deze oproept op samen met studenten creatief te zijn en op zoek te gaan naar alternatieven.

In de brief naar de instellingen wordt beschreven dat indien toetsen met online proctoring echt noodzakelijk is, het belangrijk is dat goed met privacygevoelige data wordt omgegaan en hierover duidelijk naar studenten wordt gecommuniceerd. Het moet duidelijk zijn wat er met de beelden wordt gedaan en hoe lang deze bij wie in beheer zijn. Gillesse: “Het is echt belangrijk dat studenten in het geval van online proctoring goed worden meegenomen in het opstellen van het privacy protocol.”

Er werden Kamervragen over gesteld en tijdens het debat in de Tweede Kamer van 29 april werd uitgebreid gesproken over online proctoring. Politieke partijen waren kritisch, maar de minister gaf aan dat online proctoring soms een noodzaak is om uitloop te voorkomen.

 

Ons standpunt over online proctoring vind je hier

Onze brief naar alle instellingsbesturen is hier te vinden: Brief aan onderwijsinstellingen m.b.t. Online proctoring

Het whitepaper van ICT-coöperatie SURF over online proctoring is hier te vinden

De kamervragen en antwoorden over online proctoring zijn te vinden hier

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier