Geen onderdeel van een categorie

Kabinet vergeet studenten in de financiële steunmaatregelen

UTRECHT,
24 april 2020

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), FNV Young & United en CNV Jongeren zien de afgelopen weken de zorgen bij studenten over inkomsten en studievertraging opstapelen. Vandaag blijkt uit de nieuwe update van het hoger onderwijs servicedocument dat het kabinet studenten geen duidelijkheid geeft over de financiële gevolgen van studievertraging. Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb: “Studenten worden hard geraakt, maar niet gecompenseerd. Studenten mogen niet alleen opdraaien voor de rekening van de coronacrisis.”

In de plannen staat dat studenten die studievertraging oplopen doordat zij zelf ziek worden, mantelzorg bieden of kinderen thuis hebben, aanspraak kunnen maken op compensatie. Voor studenten die om een andere reden geen onderwijs kunnen volgen, is nog geen sprake van financiële compensatie. Dat gaat bijvoorbeeld over praktijkonderwijs, onderwijs in de zorgsector of online onderwijs dat niet van de grond komt. Kees Gillesse, voorzitter van het ISO: “Hoewel we zien dat zowel het ministerie, universiteiten en hogescholen heel hard werken om studievertraging te minimaliseren, is studievertraging voor sommige studenten onvermijdelijk. Voor die studenten moet er een vorm van compensatie komen.”

Voor studenten die afhankelijk zijn van een lening kan drie maanden studievertraging al snel oplopen tot 3500 euro extra studieschuld. Naast de kosten van studievertraging hebben studenten te maken met verlies van inkomsten uit bijbanen, volgens cijfers van de LSVb is dit gemiddeld 530 euro. Tot op dit moment vallen studenten buiten alle maatregelen voor werkgevers en werknemers. Ze zijn uitgesloten van de bijstand en door hun flexibele contracten worden ze vaak buiten de noodmaatregelen gehouden door werkgevers. Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United: “Studenten zijn door het leenstelsel nog afhankelijker van bijbanen. Die vallen nu veelal weg. Daardoor hebben studenten een acuut probleem. Een acute oplossing is dus nodig!”

Studentenorganisaties en vakbonden maken zich zorgen over het toekomstperspectief van jongeren en studenten. Al voor de corona crisis waren er zorgen over de kansen en belemmeringen voor jongeren, wat door de coronacrisis wordt versterkt. Studenten gaan de arbeidsmarkt op in een mogelijk diepe economische crisis en op deze manier met met een nog grotere schuld op zak. Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren: “De lenende studenten, die als eerste hun bijbanen kwijtraakten in deze crisis, krijgen straks ook te maken met een tekort aan startersbanen. Het kabinet moet zo snel mogelijk met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid komen om te voorkomen dat jongeren na afstuderen zitten met een schuld maar zonder baan”.

De jongerenorganisaties roepen het kabinet op om in deze onzekere tijden ook voor studenten te zorgen. Compenseer studenten voor de studievertraging die ze oplopen door de coronacrisis. Ook roepen ze op om studenten altijd te behandelen als werknemers, die moeten worden gecompenseerd door verlies van loon.

Het servicedocument van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/servicedocument-ho-aanpak-coronavirus-covid-19

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier