Geen onderdeel van een categorie

Nieuw ISO bestuur: “Inkomenspositie is de basis voor studentsucces”

UTRECHT,
03 april 2020

UTRECHT, 3 april 2020 – Vandaag sprak de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, via de digitale weg haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2020-2021. Kandidaat-voorzitter Dahran Çoban: “Er is in de afgelopen tijd veel veranderd voor studenten en dat schept onrust. Voor een succesvolle studententijd is een sterke basis nodig. Daar gaan we ons komend jaar op focussen, bijvoorbeeld door ons hard te maken voor een betere inkomenspositie voor studenten.”.

Het kandidaatsbestuur zal op 27 juni Utrecht het stokje overnemen van het huidige bestuur. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zij de belangen van de 750.000 studenten in Nederland. Indien mogelijk zal de wissel plaatsvinden tijdens de jaarlijkse wisselceremonie in het Academiegebouw in Utrecht.

Kandidaat voorzitter Dahran Çoban (24) rondt op dit moment een studie rechten aan de Universiteit Leiden af. Tijdens haar studie is ze zeer actief geweest in de medezeggenschap. Daarnaast was zij actief bij de Algemene Leidse Studenten Roeivereniging Asopos de Vliet, als wedstrijdstuur, coach en bestuurder. Momenteel loopt ze stage bij een advocatenkantoor bij een vakgroep onderwijsrecht, waar ze zich onder andere bezig houdt met de invloed van de coronacrisis op onderwijs.

Aukje de Ruijter (24) zal zich komend jaar gaan ontfermen over de interne organisatie van het ISO. Na een bachelor pedagogische wetenschappen heeft ze recent haar master Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit afgerond. Tijdens haar master deed zij onderzoek naar diversiteit binnen onderwijs en online leren en deed ze tijdens een stage ervaring op met onderwijsvernieuwing. Tijdens haar studententijd was ze verder actief bij de Utrechtse Studenten Roeivereniging “Triton” en werkte ze als recruiter in de onderwijssector.

Zoey de Jong (23) rondt op dit moment haar master Bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht af. Tijdens haar studie ging haar grootste belangstelling uit naar het onderwijs. Zo deed ze onderzoek naar de invloed van schaduwonderwijs en heeft ze stage gelopen bij de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment doet ze in opdracht van de PO-raad onderzoek naar de schaalgrootte van onderwijsbesturen in het primair onderwijs. Komend jaar zal zij de functie van penningmeester vervullen.

Quinta van Kelle (20) rondt op dit moment haar bachelor Politicologie af aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar studie is ze actief geweest bij United Netherlands, waar ze vaardigheden zoals publiek spreken, onderhandelen en lobbyen heeft ontwikkeld. Ook heeft ze zich ingezet in de opleidingscommissie en deed ze mee aan een denktank over inclusie binnen de Radboud Universiteit. Quinta zal de politieke belangenbehartiging binnen het ISO op zich nemen.

Leon van der Neut (20) studeert op dit moment Technology and Liberal Arts and Sciencies aan University College Twente. Binnen zijn studie specialiseert hij zich in het analyseren van technologische ontwikkelingen in een maatschappelijke context. Tijdens zijn studie zat hij in de opleidingscommissie en later de universiteitsraad. Hij was betrokken bij het taalbeleid op de Universiteit Twente en ook nu is hij betrokken bij de doorontwikkeling van het Twents Onderwijs Model.

De sollicitatiecommissie die het kandidaatsbestuur heeft samengesteld is tevreden. Voorzitter Abush Derks: “Dit team heeft brede kennis en ervaring van het hoger onderwijs en medezeggenschap. Ze zijn erg enthousiast en gemotiveerd om er vol voor te gaan. We hebben er vertrouwen in dat zij met hun kennis en enthousiasme de belangen van 750.000 studenten in Nederland uitstekend zullen behartigen.”


V.l.n.r. Zoey de Jong, Aukje de Ruijter, Dahran Çoban, Leon van der Neut, Quinta van Kelle

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier