Persbericht, Publicatie

ISO-Publicatie: Inventarisatie kwaliteitsafspraken

UTRECHT,
19 mei 2020

Op 9 april 2018 sloten de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg een akkoord over de kaders voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024. Ruim twee jaar later komt het ISO met het eerste landelijke beeld rondom de eerste beoordeling van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.

Klik hier voor de volledige inventarisatie

Sinds het tekenen van het akkoord hebben hogeronderwijsinstellingen in samenspraak met de (student)medezeggenschap geïnvesteerd in het opstellen van passende plannen voor de besteding van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs. Deze instellingsplannen zijn daarna voor een eerste keer getoetst door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Ondanks de aangeboden faciliterende services door het ISO – waaronder zijn betrokkenheid bij het landelijk loket kwaliteitsafspraken – blijft de kwaliteitsafspraken voor lidorganisaties een complexe portefeuille. Het ISO merkt dat lidorganisaties het afgelopen proces zeer verschillend hebben ervaren. Hierbij komt ook dat er onverwacht veel negatieve besluiten zijn genomen. Dit is voor het ISO de aanleiding geweest om een landelijk beeld te willen schetsen over de stand van zaken rondom de kwaliteitsafspraken, waarbij de student centraal wordt gesteld.

Op basis van de landelijke inventarisatie formuleert het ISO een drietal aanbevelingen:

(1) Het ISO benadrukt hogeronderwijsinstellingen het belang van kennisoverdracht en -ontwikkeling voor een effectieve monitoring, zodat jaarlijks de voortgang inzichtelijk kan worden gemaakt en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen i.s.m. de (student)medezeggenschap.

(2) Het ISO adviseert hogeronderwijsinstellingen in een hersteltraject de volledige ruimte te benutten om op een zorgvuldige wijze te gaan voldoen aan de beoordelingscriteria en daarbij het geld voor de investeringen in 2022-2024 te kunnen garanderen.

(3) Het ISO benadrukt de Minister dat de duur van het toetsingsproces invloed heeft op de snelheid waarop kwaliteitsplannen kunnen worden verwezenlijkt. Het ISO vraagt daarom om tijdig handelen, zodat (financiële) onzekerheid wordt verminderd.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier