Geen onderdeel van een categorie

54.000 studenten studieachterstand door corona

UTRECHT,
16 juni 2020

UTRECHT, 16 juni 2020 – Vandaag blijkt uit onderzoek van ResearchNed dat het aantal studenten met een studieachterstand met in ieder geval 54.000 is gestegen ten opzichte van het jaar 2018. De stijging is volgens het Interstedelijk Studenten Overleg een gevolg van de coronamaatregelen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Studievertraging kost veel geld. Daarnaast maken we ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het zou ontzettend helpen als er weer meer fysiek onderwijs kan plaatsvinden. 

Uit de cijfers blijkt dat er dit jaar in ieder geval 54.000 studenten meer zijn die aangeven een achterstand te hebben ten opzichte van hun studieprogramma dan twee jaar geleden. De belangrijkste oorzaken voor de studievertraging lijken het wegvallen van lessen, gebrek aan eigen faciliteiten thuis, laboratorium- en practicumonderwijs en stages. Voorzitter Kees Gillesse: “In elk klaslokaal op de universiteit zit wel iemand met extra studieachterstand. Op de hogescholen zijn die cijfers hoger: dan gaat het om bijna drie studenten per klaslokaal. We vermoeden dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat er in het hbo meer praktijkonderwijs en stages in het curriculum verweven zitten. 

Uit de resultaten blijkt dat bijna zestig procent van de studenten positief oordeelt over de wijze waarop de instelling het onderwijs heeft georganiseerd tijdens de coronacrisis. Wel geeft driekwart van de studenten aan dat ze de vorm van het onderwijs slechter vindt dan normaal. Meer dan twintig procent van de studenten geeft aan dat een deel van hun onderwijs gestopt of uitgevallen is, bij studenten met veel laboratorium- of practicumonderwijs is dit zelfs vier op de tien. Daarnaast wordt bevestigd dat studenten met gebrek aan faciliteiten thuis veel vaker onderwijs missen. Tot slot geeft ruim dertig procent van de studenten aan minder studiepunten te hebben gehaald door de coronamaatregelen. 

Studentenorganisatie ISO vindt de cijfers problematisch. Voorzitter Kees Gillesse: “Dit is voor ons aanleiding om ons zorgen te maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Niet alle lessen gaan door en onlineonderwijs is niet altijd een goede oplossing. Laat staan dat studenten op dit moment de brede ontwikkeling kunnen doormaken die in de studietijd zo belangrijk is. Daarnaast wijst de studentenorganisatie op de kosten. Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. Het is echt belangrijk dat studieachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.” 

De studentenorganisatie ziet ook oplossingen en daarbij wijst de organisatie specifiek naar het OV. Kees Gillesse: “Wat zou helpen is dat er weer meer onderwijs fysiek kan gaan plaatsvinden. Daarvoor is nodig dat het kabinet onderwijs prioriteit geeft. Alleen onderwijs tussen 11:00 en 15:00 en na 20:00 helpt daar niet bij.”

Ook doet de studentenorganisatie een oproep aan instellingen: “Dit onderzoek laat zien waar belangrijke knelpunten zitten. Studiefaciliteiten moeten zo snel mogelijk weer open. Daarbij is het belangrijk dat bestuurders in gesprek gaan met hun medezeggenschap over wat ze nodig hebben en dat er maatwerk wordt geleverd voor individuele studenten.”  

Tot slot is de studentenorganisatie kritisch op Den Haag. Voorzitter Kees Gillesse: “Het is gek dat wij als studentenorganisatie dit onderzoek zelf moesten laten uitvoeren. Deze cijfers moeten het ministerie, universiteiten en hogescholen echt zelf boven tafel halen om goed beleid te kunnen maken. Sturen op zicht moet niet de regel worden. Je moet ook willen uitzoeken hoe het zit. 

Het AD schreef erover: Tienduizenden studenten lopen studievertraging op

Onderzoek Researchned: Warps & Van den Broek (2020). Studeren tijdens Corona. Nijmegen, ResearchNed

Onderbouwing cijfers: Achtergrond ‘Studeren tijdens corona’

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier