Geen onderdeel van een categorie

Kamer ontevreden over studievouchers

UTRECHT,
09 juni 2020

UTRECHT, 9 juni 2020 – Vandaag werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het CDA over de studievoorschotvouchers. De motie roept op om in het kader van Prinsjesdag 2020 opnieuw de optie te verkennen om de voucher, bedoeld voor de generatie studenten die in het leenstelsel tussen wal en schip vallen, om te zetten in een geldbedrag. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “De Kamer roept al sinds het najaar op de voucher om te zetten in geld, het is nu aan de minister om hieraan gehoor te geven”.

De compensatie wordt gegeven aan de groep studenten die niet konden profiteren van de investeringen in het hoger onderwijs na de afschaffing van de basisbeurs, de studenten van de studiejaren 2015-2016 tot en met 2018-2019. Deze groep zag de basisbeurs verdwijnen en kon niet profiteren van de beloofde kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Als compensatie stelde de Minister Van Engelshoven een studievoucher voor. Deze voucher, ter waarde van 2000 euro, kunnen oud-studenten besteden in de periode van vijf tot tien jaar na het behalen van de opleiding. In november dienden het CDA, CU, de SP en GroenLinks samen een motie in die opriep het bedrag van de voucher uit te betalen of af te trekken van de studielening.

De minister heeft gekeken of de vouchers uitbetaald konden worden, maar bij de Voorjaarsnota heeft zij aangegeven dat ze hier geen geld voor kan vrijmaken binnen de begroting. De Kamer roept haar nu op alsnog richting Prinsjesdag tegemoet te komen aan de wens om de voucher in te zetten tegen studieschulden. Kees Gillesse: “De minister kan zich niet blijven verschuilen achter beperkingen op haar begroting, ze moet nu aan de wens van de Kamer voldoen”.

Juist in tijden waarin veel onzekerheid is over de toekomst, vindt de studentenorganisatie het belangrijk dat studenten nu financieel worden geholpen met hun lening. Kees Gillesse: “Voor de studenten is een voucher nu echt niet het goede middel. Schulden zijn voor hen een groter probleem, laat ze zelf kiezen of ze hun geld willen besteden aan meer onderwijs. Deze studievouchers worden een vergeten cadeaubon met ook nog eens een zeer beperkte houdbaarheidsdatum.”

Voor de volledige motie studievouchers zie hier.

Gister werden eveneens twee andere moties aangenomen; motie flexstuderen (betalen per studiepunt) en de motie intellectueel eigendom. ISO voorzitter Kees Gillesse werd hierover live geïnterviewd door het AD. Het volledige interview is hier terug te vinden.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier