Blog, Persbericht

Het koffertje voor studenten is wederom leeg

UTRECHT,
15 september 2020

Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe rijksbegroting en de miljoenennota. Kennis en innovatie zijn een focuspunt binnen het aangekondigde investeringsfonds, maar structurele investeringen in het hoger onderwijs blijven uit. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘De koning sprak vandaag over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen.  

De studentenorganisatie ziet met lede ogen aan dat gehoopte investeringen voor studenten uitblijvenUit onderzoek van het ISO naar de ouderbijdrage en uit de door ResearchNed uitgevoerde beleidsdoorlichting van het leenstelsel komt naar voren dat het systeem voor studenten uit middeninkomens een gat bevat. ÇobanHoeveel meer bewijs heeft het kabinet nodig om een dergelijk gat op te vullen? Investeren in studenten op individueel niveau wordt in de huidige modellen niet aangemoedigd. ÇobanStudenten worden niet opgenomen in koopkrachtberekeningen van het CPB, waardoor de dalende koopkracht van studenten een blinde vlek is geworden. Uit inventarisaties blijkt dat deze al jaren daalt, maar die terugloop staat niet bij het kabinet op het netvlies. 

Op stelselniveau zien we dat de onderwijsbekostiging van de hogescholen en universiteiten meegroeit met de toenemende studentenaantallenmaar ook hier kunnen we dit jaar niet op extra investeringen rekenen. ÇobanHet is goed nieuws dat dit bedrag meegroeit, maar het bedrag is een bijstelling en geen investering. Het is niet verbazend dat investeringen uitblijven, aangezien investeringen in onderwijs niet meegenomen worden in de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s en beleidskeuzes. Zulke investeringen in het onderwijs lijken weggegooid geld, in plaats van een waardevolle investering in de toekomst van Nederland, aldus Çoban. 

Om ervoor te zorgen dat het koffertje voor studenten volgend jaar niet weer leeg is, moeten er nu maatregelen genomen worden om investeringen in onderwijs en studenten te laten lonen. Het ISO pleit voor de verwerking van onderwijsinvesteringen in de CPB-doorrekeningen, nog vóór de komende kabinetsformatie. Daarbij is het volgens de organisatie onacceptabel om studenten nog langer te negeren in de koopkrachtberekeningen; de dalende koopkracht van ruim 750.000 studerende Nederlanders moet structureel in kaart gebracht worden. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier