Persbericht

Van eliminatie naar motivatie: ISO komt met alternatieven voor het BSA

UTRECHT,
27 oktober 2020

In het debat over corona en hoger onderwijs kondigde minister van Engelshoven aan het logisch te vinden ook de huidige lichting eerstejaarsstudenten te ontzien van het bindend studieadvies (BSA). Een goede stap, maar ook na de coronacrisis ziet het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) graag de B uit BSA verdwijnen. Voorzitter Dahran Çoban: ‘’ Studenten motiveren door middel van een studieadvies is goed, maar het bindende karakter van het BSA legt extreem veel druk op eerstejaarsstudenten en zorgt voor het onnodig rondpompen van studenten’’.

Corona-coulance

Omdat de coronacrisis voor veel studievertraging zorgt, is afgelopen jaar besloten om eerstejaarsstudenten een uitstel van het BSA te geven. Het lijkt erop dat deze maatregel voor het collegejaar 20/21 verlengd gaat worden. Het ISO is blij dat studenten zo weer meer ademruimte krijgen, maar die ruimte zou niet alleen geboden moeten worden in crisistijd. Dinsdag spreekt ook de Tweede Kamer haar mening uit over het al dan niet bindende karakter van het BSA. ‘’Dit is het moment om duidelijkheid te bieden aan alle studenten’’, aldus Çoban: ‘’Het is heel fijn om coulant te zijn in crisistijden, maar het behouden van een maatregel waar zo veel negatieve gevolgen aan kleven is volgens mij niet uit te leggen’’.

Ondoelmatig zwaard van Damocles

Het BSA heeft als doel om studenten te adviseren over of de studie bij hen past. Uit onderzoek blijkt echter dat een grote groep studenten die door het BSA moet stoppen met die studie, dezelfde opleiding aan een andere instelling gaat volgen. Çoban: ‘’Het ‘rondpompen’ van studenten van opleiding naar opleiding zorgt niet alleen voor verloren tijd door studievertraging. Dat extra jaar kost studenten en onderwijsinstellingen ook ontzettend veel geld.’’

Negatieve gevolgen

Uit een monitor blijkt dat studenten de hoogte van het BSA meenemen in hun studiekeuze. Zo ziet 23% van de studenten een BSA van 60 studiepunten als een nadeel van de opleiding, terwijl geen BSA vaak als een voordeel wordt gezien. ‘’Het is onwenselijk dat studenten het BSA meenemen in hun studiekeuze, terwijl je eigenlijk wilt kiezen voor de opleiding die het beste bij je past. Het studieadvies in je eerste jaar zou die keuze moeten kunnen bevestigen.’’, aldus Çoban. Daarbij legt het BSA een grote mentale druk op studenten, om genoeg studiepunten in het eerste studiejaar te behalen. Çoban: ‘’Als eerstejaarsstudent komt er al ontzettend veel op je af, je moet wennen aan een nieuwe manier van onderwijs volgen en waarschijnlijk ook aan vakken die je nooit eerder hebt gehad. De kans dat je na een jaar van je opleiding gestuurd kan worden zorgt niet voor motivatie om studiepunten te halen, maar juist voor onevenredig veel druk op eerstejaars’’.

Alternatieven

Het ISO begrijpt de angst voor studievertraging en lakse studenten, vaak opgebracht door voorstanders van het BSA, maar ziet voldoende mogelijkheden voor alternatieven. ‘’Het adviseren van studenten over hun studievoortgang hoeft volgens ons niet van tafel. Problematisch is echter het gedwongen verlaten van de opleiding’’, aldus Çoban. Het ISO komt daarom, op basis van voorbeelden uit het veld, met een drietal alternatieven voor het BSA. Deze zijn vooral gericht op begeleiding en de persoonlijke motivatie van studenten. Dahran Çoban: “Het is hoog tijd om af te stappen van het bindende karakter van het studieadvies. Deze alternatieven bieden die mogelijkheid en zorgen dat de beweging gemaakt kan worden van eliminatie naar motivatie.”

Bekijk hier ons BSA pamflet

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier