Blog, Evenement, Publicatie

Medezeggenschap op de goede koers, betrokkenheid blijft een zorg

UTRECHT,
05 november 2020

Op de dag van de medezeggenschap wordt vandaag de medezeggenschapsmonitor 2019-2020 gepubliceerd. Het tweejaarlijks onderzoek naar de staat van de medezeggenschap laat zien dat er veel ruimte is voor ontwikkeling van de medezeggenschap. De monitor heeft ook de opleidingscommissies in beeld gebracht, die in eerdere edities niet meegenomen zijn. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “De medezeggenschapsmonitor geeft ons elke twee jaar een inkijkje hoe het ervoor staat met de medezeggenschap. Dit jaar onderstreept het onze zorgen over de manier waarop de medezeggenschap betrokken wordt. Een zorg die nog eens extra onder druk komt te staan door de corona maatregelen.”

Betrokkenheid wisselvallig

Een derde van de leden van de medezeggenschap geeft aan dat de bestuurder de raad niet heeft geïnformeerd over relevante zaken. Bij een kwart van de raadsleden dat de raad niet om advies of instemming is gevraagd, waar dat wel moest. Onder de opleidingscommissies ligt dit aandeel een stuk lager. Twee derde geeft aan tevreden te zijn met de bestuurder als gesprekspartner. Toch vindt de LSVb dit zorgelijk, Freya Chiappino: “Uit de monitor blijkt dat de medezeggenschap niet altijd goed geïnformeerd wordt. Informatie waar de medezeggenschap niet van weet, kan het ook niet om vragen.”

Verder heeft de medezeggenschap de afgelopen jaren nieuwe verantwoordelijkheden verworven, bijvoorbeeld instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en de betrokkenheid bij het opstellen van de kwaliteitsafspraken. Echter geeft slechts 32% van de respondenten geeft aan dat de medezeggenschap in een vroeg stadium bij het opstellen van de begroting voldoende is betrokken. Dit valt het ISO op, Dahran Çoban: “Als je de medezeggenschap pas laat betrekt bij de begroting, kunnen ze hun instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting niet goed uitvoeren. Die betrokkenheid moet dus eerder en beter.”

Wat betreft de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken laat de monitor positieve resultaten zien. Ruim 70% van de studenten en medewerkers uit de medezeggenschap geven aan dat ze duidelijk geïnformeerd zijn over het proces, betrokken zijn geweest bij het opstellen van de afspraken en invloed hebben gehad op de inhoud van de afspraken. Voor de VSNU is dit een voorbeeld voor samenwerking met de medezeggenschap in het algemeen, Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten: “Fijn dat onze positieve ervaringen met de samenwerking tussen besturen en medezeggenschapsraden rond de kwaliteitsafspraken zo duidelijk onderstreept worden door de leden van de medezeggenschap. Laten we dit vasthouden en uitbouwen. Dat is belangrijk in deze coronatijd en daarna.”

Faciliteringsvraag verschuift

De leden van de medezeggenschap spreken zich overwegend positief uit over hun facilitering. Er is bij meer dan een derde van de medezeggenschappers echter behoefte aan meer inhoudelijke scholing op onderwerpen als Strategie en beleid (38%), juridische zaken (38%) en financiële zaken (34%). De tevredenheid over de ambtelijke ondersteuning loopt uiteen; de monitor laat zien dat raadleden op het hbo positiever zijn dan hun collega’s op het wo in tegenstelling tot voorgaande jaren. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Tweederde van de leden van medezeggenschap geven aan tevreden te zijn over de bestuurders in het hbo als gesprekspartner. Daar ben ik trots op.”

Corona

De monitor is in het voorjaar uitgevoerd en geeft dus een beeld van hoe de medezeggenschap de corona crisis is ingegaan. Het voortduren van de coronacrisis zet de betrokkenheid van de medezeggenschap verder onder druk. De reguliere vergaderstructuren van medezeggenschap zijn verplaatst naar de digitale vorm en er zijn wisselende geluiden over het succes waarmee instellingen en raden tot een nieuwe overlegstructuur zijn gekomen. Op de Dag van de Medezeggenschap gaan studenten hierover met de Minister in gesprek.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier