Persbericht

Studieresultaten lijken corona door te komen, nu de studenten nog

UTRECHT,
24 november 2020

In een brief aan de kamer geeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) inzicht in de stand van zaken van het hoger onderwijs in corona tijd. Een voorzichtige conclusie is dat het niet goed gaat met het welzijn van studenten, maar dat cijfers en diploma’s wel behaald worden. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban‘’Met de studieresultaten lijkt het goed te gaan, met de studenten zelf alleen nietDe eerste crisismaanden zijn voorbij en de basis voor het onderwijs ligt ernu moeten we verder kijken naar de lange termijn en het mentale welzijn van studenten.’’ 

Door de grote inspanning van instellingen en studenten lijkt de studievertraging op het eerste gezicht mee te vallenechter blijft er angst voor komende vertraging. Met name het praktijkonderwijs op hogescholen is deels opgeschoven naar het tweede semester. Het is nog onzeker of studenten na januari dat onderwijs wél fysiek kunnen volgen of flinke studievertraging op zullen lopen. Deze onduidelijkheid zorgt voor veel onzekerheid onder studenten. Çoban: ‘’Alle maatregelen die zijn genomen waren nodig, maar zijn voor de korte termijn.  Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. We kunnen het niet laten bij hopen op fysiek onderwijs, maar moeten ook (financieel) perspectief bieden voor de langere termijn.’’  

Waar uit de kamerbrief het aantal behaalde studiepunten niet lijkt te lijden onder de coronacrisis, doet het mentale welzijn van studenten dat absoluut wel. Uit de cijfers van verschillende onderwijsinstellingen blijkt dat studenten sinds corona problemen hebben zich te motiveren, meer last hebben van stress en vaker bij de studentpsycholoog aankloppen met depressieve klachten of eenzaamheid. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat jongeren mentaal harder geraakt zijn door deze crisis dan andere leeftijdsgroepen, zo blijkt uit onderzoek van NOS. Çoban: ‘’Het is schokkend hoe hard deze crisis inhakt op het welzijn van studenten. Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten en op het gebied van welzijn schiet de minister nu te kort in haar aanbevelingen.’’ 

De minister roept studenten op om met elkaar in gesprek te gaan over mentaal welzijn, maar een concrete oplossing of aanbeveling blijft uit. Het ISO ziet heil in de verbindende factor van onderwijs, juist voor het welzijn van studenten. Een boek of presentatie kunnen studenten in hun eentje bestuderen, maar in de onderwijsuren moet onderling contact en ontmoeting centraal staanDahran Çoban: Studenten oproepen om naar elkaar te om te kijken en te praten is goed, maar niet voldoende. Dat gesprek moet juist ook gefaciliteerd worden in het reguliere onderwijs en in de ondersteuning van studenten daarbuiten.’’ 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier