Persbericht

Minister verlengt financiële compensatie, maar haalt de angel er niet uit

UTRECHT,
21 januari 2021

Vandaag laat het kabinet weten dat de compensatie voor studenten in hun laatste jaar verlengd wordt. De regeling blijft ook gelden voor studenten die recht hebben op een aanvullende beurs. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Studenten zitten in grote onzekerheid door de coronacrisis en worden hard geraakt. We zijn blij dat we opnieuw tot een generieke regeling zijn gekomen, maar vragen ons af of dit voldoende steun biedt.”

De eerdere getroffen financiële regeling voor studenten met studievertraging is verlengd tot 31 augustus 2021. ‘’Meer studenten kunnen nu aanspraak maken op deze compensatie. Echter is het bedrag van compensatie niet verhoogd en dat is gek.’’, aldus Çoban. ‘’Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. Als je meer dan drie maanden vertraging hebt, dekt deze compensatie niet eens je collegegeld.’’

Sinds het begin van de corona crisis heeft het Interstedelijk Studenten Overleg gewezen op de oplopende studievertraging en de weerslag die deze situatie heeft op de mentale gesteldheid van studenten. Afgelopen november riep de studentenorganisatie de minister al op om financieel perspectief te bieden voor de lange termijn. Aan deze oproep wordt nu gedeeltelijk gehoor gegeven. Dahran Çoban: “Natuurlijk is iedere financiële handreiking fijn, maar het is jammer dat er niet verder gekeken is dan wat er al lag aan compensatie.”

De huidige regeling gaat op voor studenten in het hoger onderwijs die komend studiejaar vanwege corona moeten doorstuderen en tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 afstuderen. Zij krijgen drie maanden collegegeld terug, 535 euro per student. Daarnaast krijgen studenten van wie de aanvullende beurs afloopt in alle maanden tot en met augustus 2021 ook een financiële tegemoetkoming: een bedrag van 1500 euro. De maatregel voorziet echter niet voor studenten die niet in hun laatste jaar zitten, maar daar ziet het Interstedelijk Studenten Overleg andere mogelijkheden. Çoban: “Er zijn op veel gebieden grote stappen te zetten voor studenten, maar we zijn blij om te horen dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden voor verdere financiële compensatie in de toekomst Samen moeten we ervoor zorgen dat een dergelijke tegemoetkoming geregeld wordt.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier