Persbericht

ISO en VSNU: verbetering en vertrouwen met keuze voor instellingsaccreditatie

UTRECHT,
11 februari 2021

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vereniging van Universiteiten zijn tevreden met de invulling van het systeem van instellingsaccreditatie zoals demissionair minister Van Engelshoven het in haar kamerbrief schetst. Zij zien dit als een stap voorwaarts naar een kwaliteitszorgsysteem dat sterker gestoeld is op verbetering en vertrouwen. Dit nieuwe systeem biedt meer kansen om het gesprek over onderwijskwaliteit binnen de instelling te voeren  Om de positie van studenten te borgen hebben het ISO, Vereniging Hogescholen en Vereniging van Universiteiten een convenant gesloten om de medezeggenschap van studenten op het kwaliteitszorgsysteem in het hoger onderwijs te borgen.

In het systeem van instellingsaccreditatie wordt de toetsing van onderwijskwaliteit voor iedere afzonderlijke opleiding niet meer gedaan door de overheid, maar gaat er een structurele toets komen naar de mate waarin instellingen zelf de onderwijskwaliteit waarborgt en verbetert. Structurele evaluatie van opleidingen blijft plaatsvinden waarbij basisprincipes van kwaliteitszorg geborgd worden. Dit zal gebeuren conform de Europese eisen en door onafhankelijke panels met onder meer studentleden

“Wanneer extern toezicht deels terugtreedt, moet intern toezicht versterkt worden. We zijn dan ook blij met een verankering van de positie van de medezeggenschap in het systeem van instellingsaccreditatie en een versterking van de medezeggenschap in algemene zin. Het is niet alleen van belang dat een student mag meepraten over de onderwijskwaliteit, maar ook dat dat gesprek echt gevoerd wordt en wat uithaalt.”, aldus Dahran Çoban van het ISO.

Intern toezicht zorgt volgens de beide organisaties voor een mogelijkheid om een open gesprek over onderwijskwaliteit te kunnen voeren met bestuurders, studenten en docenten van een specifieke instelling. Niet langer hoeft er slechts periodiek verantwoording afgelegd te worden, er kan kritischer worden gereflecteerd en gesproken worden over een scala aan opleidingsoverstijgende zaken die van groot belang zijn en door middel van instellingsaccreditatie een plek krijgen in het kwaliteitszorgsysteem. Denk daarbij aan interne governance, responsiviteit van de organisatie en maatschappelijke thema’s als werkdruk en studentenwelzijn.

“Hiermee kunnen we beter inspelen op nieuwe vormen van onderwijs in het systeem zoals: unbundling, modularisering of internationale uitwisselingsprogramma’s. Goed voor zowel de student als voor de medewerkers van de universiteiten,” vult Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten aan.

Wanneer het systeem van instellingsaccreditatie ingevoerd wordt zal er altijd een opleidingsbeoordeling plaatsvinden door een panel van onafhankelijke en deskundige vakgenoten. Het relevante medezeggenschapsorgaan wordt betrokken bij het proces van samenstelling van deze panels, en heeft adviesrecht op die samenstelling.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier