Persbericht

Internationale student het ondergeschoven kind van het hoger onderwijs

UTRECHT,
21 april 2021

Internationale studenten hebben het niet makkelijk in het Nederlandse hoger onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network The Nederlands (ESN). Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “We zien al jaren dat internationale studenten tegen veel problemen aanlopen en er weinig inspanningen worden verricht om die problemen op te lossen. De Nederlandse samenleving en onderwijsinstellingen profiteren van het talent en collegegeld van deze studenten, maar maken geen aanstalten om deze studenten daadwerkelijk te ondersteunen. Daarom roepen we het ministerie en de instellingen op om studenten niet langer te vergeten in de internationaliseringslag van het hoger onderwijs.”

Ook wijzen internationale studenten op problemen met mogelijkheden om de Nederlandse taal te beheersen. Studenten hebben onvoldoende mogelijkheden om de Nederlandse taal te beheersen en lopen hierdoor interactie met Nederlandse studenten en baanmogelijkheden mis. Rik Peelen, bestuurslid ESN The Netherlands: “Volgens ons is het belangrijk dat instellingen toegankelijke Nederlandse taalcursussen voor internationale studenten aanbieden. Het beheersen van de Nederlandse taal geeft studenten een goede basis voor interactie met medestudenten en meer kansen op de arbeidsmarkt.”

De grootste zorg die de studentenorganisaties in deze crisis hebben, is het mentale welzijn van internationale studenten. Meer dan de helft van de respondenten ervaart sinds september (heel) veel stress, eenzaamheid en psychische problemen. Bijna een kwart van de studenten ervaart nauwelijks tot geen gevoelens van blijdschap in dit collegejaar. Dahran Çoban, voorzitter van het ISO: ‘’We schrikken heel erg van de ingevulde antwoorden, veel internationale studenten zitten op het randje van de afgrond. Ze hebben behoefte aan hulp en krijgen die onvoldoende vanuit hun studie. We moeten daar nog voor de zomer verandering in brengen.”

De studentenorganisaties baseren hun conclusies op de Annual International Student Survey (AISS), een jaarlijkse enquête onder internationale studenten. De AISS is door 737 internationale studenten ingevuld, afkomstig uit 193 verschillende landen. Het ISO, de LSVb en het ESN voeren deze nu enquête zelf uit en pleiten ervoor om een dergelijke inventarisatie onder internationale studenten voortaan bij het ministerie te leggen. De organisaties zien dat het ministerie en de onderwijsinstellingen belang hechten aan internationale studenten, maar missen de aandacht voor de belangen van die studenten.

Lees hierover in het AD: Onderzoek: Psychische nood onder internationale studenten momenteel torenhoog 

Meer informatie is hier te vinden:

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier