2021

Staat van het onderwijs 2021: corona legt gebrek aan aandacht voor student bloot

UTRECHT,
14 april 2021

Vandaag presenteert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. In dit rapport geeft de IvhO zicht op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. In het hoger onderwijs blijkt een gebrek aan aandacht voor de student een toenemend zorgpunt. Dat baart het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zorgen. ISO-voorzitter Dahran Çoban: ‘’Iedere student moet binnen het onderwijs gezien worden én zich gezien voelen. De coronacrisis en het hierdoor noodzakelijke online onderwijs hebben bestaande gebreken in persoonlijke aandacht voor de student enorm uitvergroot. Achter de getallen uit het rapport zitten echte mensen en daar gaat het niet goed mee.’’

Studentenwelzijn

Het welzijn van studenten was al vóór het uitbreken van de coronacrisis een zorgelijke kwestie, aldus de IvhO. Een landelijk beeld van de mentale gezondheid van studenten ontbreekt tot op heden. Tijdens de coronacrisis zijn er wel grote inventarisaties gedaan naar het welzijn van studenten, waaruit blijkt dat de coronacrisis een grote negatieve impact heeft op de gesteldheid van studenten. Afgelopen maart is er een nationaal onderzoek op dit thema uitgezet, een onderzoek dat al sinds het najaar van 2019 meermaals is uitgesteld. Het ISO vindt het onbegrijpelijk dat er zo lang gewacht is, zeker nu blijkt dat niet iedere instelling deelneemt aan dit onderzoek. Çoban: ”Iedere student waarmee het slecht gaat is er één te veel. Universiteiten en hogescholen moeten structureel zicht houden op hoe het met hun studenten gaat en daar vervolgens gericht actie op inzetten.”

Onderwijskwaliteit

Opvallend is dat studenten een stuk minder positief zijn over de kwaliteit van hun onderwijs dan voor de pandemie. Online onderwijs wordt als onprettig ervaren en studenten missen begeleiding en persoonlijke aandacht. De IvhO geeft aan dat er meer aandacht voor binding en interactie nodig is, een aanbeveling die het ISO volledig onderschrijft. Al vroeg na de omschakeling naar online onderwijs werd de waarde van de sociale rol van onderwijs duidelijk. ”Via een beeldscherm wordt het belang van persoonlijk contact pijnlijk duidelijk.”, aldus Çoban.Binding en interactie in het onderwijs is noodzakelijk en iets waar we de komende jaren in moeten blijven investeren, ook bij een terugkeer naar fysiek onderwijs.”

Toetsing op afstand

Tot slot laat de Staat van het Onderwijs 2021 zien dat toetsing binnen het hoger onderwijs een grote verandering heeft doorgemaakt. Te zien is dat de wijze van toetsing per instelling verschilt, waarbij veel instellingen gebruik maken van proctoring. Het ISO maakt zich zorgen over het grootschalig gebruik van deze toetssoftware en de problemen die studenten hiermee ervaren. Uit onderzoek van de studentenorganisatie blijkt dat meer dan de helft van de studenten proctoring als (zeer) onprettig ervaart. Çoban: ”Na een jaar ervaring met deze situatie hadden we gehoopt dat de wens van studenten om minder of niet te proctoren gehoord zou worden. Juist in een tijd waarin het onderwijs zo onpersoonlijk is, zou beter naar de stem van studenten geluisterd moeten worden.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier