Persbericht

Studenten Op Eigen Benen: het ISO komt met een nieuw studiefinancieringsstelsel

UTRECHT,
29 juni 2021

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert vandaag Studenten Op Eigen Benen: een manifest voor een nieuw studiefinancieringsstelsel waarmee studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders, zich volop kunnen ontwikkelen. Bovenaan het manifest staat de herinvoering van een basisbeurs van 247 euro per maand voor thuiswonende studenten en 460 euro voor uitwonende studenten. Ook wil de studentenorganisatie een verbreding van aanvullende beurs zodat studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs wanneer ouders een bruto verzamelinkomen van onder de 70.000 euro hebben. Het manifest is gebaseerd op het Nibud Studentenonderzoek 2021. ISO-Voorzitter Lisanne de Roos: “We zien dat studenten afhankelijker zijn geworden van hun ouders en daardoor ook minder financieel zelfstandig; inkomensverschillen in de samenleving worden tijdens de studententijd uitvergroot. Met Studenten Op Eigen Benen presenteren we daarom een nieuw stelstel waarin elke student een basisbeurs krijgt én de aanvullende beurs voor meer studenten beschikbaar is, zodat we die verschillen voorkomen.” Naast het manifest start de studentenorganisatie ook de actie ‘factuur van je studie’ om extra aandacht te vragen voor een nieuw stelsel. Studenten kunnen via iso.nl/factuur het bedrag dat ze in het huidige leenstel mislopen, factureren. 

Een nieuw stelsel is volgens de studentenorganisatie belangrijk om financiële zelfstandigheid te creëren. De Roos: “We vinden een onafhankelijke financiële positie van studenten heel erg belangrijk. Het is niet vanzelfsprekend dat ouders die de mogelijkheid hebben om financieel hun steentje bij te dragen, dat altijd doen. Iedere student moet daarom een basisbedrag ontvangen om zo zelfstandiger en onafhankelijker te zijn”. Om kansenongelijkheid te voorkomen, wil het ISO de aanvullende beurs verbreden. Momenteel vallen studenten van wie ouders gezamenlijk tussen de 49.000 en 69.000 euro verdienen, tussen wal en schip. “Ouders met middeninkomens kunnen niet of nauwelijks een bijdrage leveren maar hun kinderen ontvangen nu ook geen aanvullende beurs. Onder aan de streep ontvangen die studenten dus het minste. In het huidige systeem ligt er veel meer (prestatie)druk op je schouders wanneer je ouders niet kunnen bijdragen aan je studie en levensonderhoud”, aldus De Roos. 

Verder wil de studentenorganisatie dat studenten in een nieuw studiefinancieringsstelsel onder dezelfde voorwaarden geld kunnen blijven lenen en hun reisproduct behouden. De Roos: “Het studentenreisproduct zorgt ervoor dat reiskosten geen belemmering zijn bij het kiezen van een studie of stage. Het product is de toegang tot een studie en is daarom zeer belangrijk voor studenten.” Daarnaast pleit het ISO ook voor een compensatie van de ‘pechgeneratie’. De Roos: “Door de pechgeneratie op gepaste wijze te compenseren, wordt voorkomen dat deze generatie een aanzienlijk deel van haar werkende leven met een grotere achterstand moet kampen dan de generaties voor en achter haar.”   

De studentenorganisatie komt nu met het manifest zodat het voorstel aan de formatietafel besproken kan worden. De Roos: “Met Studenten Op Eigen Benen geven we de formerende partijen een handreiking zodat kansenongelijkheid onder studenten écht aangepakt kan worden”. Het ISO vraagt daarnaast extra aandacht voor een nieuw studiefinancieringsstelsel door studenten hun studiekosten te laten facturen. “Het nieuwe collegejaar staat weer voor de deur en dus moeten we allemaal weer collegegeld betalen. Wij roepen studenten op om het bedrag dat ze in het huidige leenstel mislopen via iso.nl/factuur te factureren”, aldus De Roos. Via een vragenlijst op de website van het ISO kunnen studenten het bedrag waar ze volgens het voorgestelde stelsel recht op zouden hebben, in rekening brengen. De studentenorganisatie zal bij de start van het nieuwe studiejaar alle facturen overhandigen aan bestuurlijk Den Haag.  

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier