2021, Persbericht

De tentamenweken staan voor de deur, maar het Interstedelijk Studenten Overleg vreest dat het coronavirus niet buiten zal blijven

UTRECHT,
09 december 2021

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die, met dank aan de uitzonderingspositie die het kabinet gecreëerd heeft voor tentamens, veelal op de campus zullen plaatsvinden. Desondanks is er reden tot zorg: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stelt dat het tentamenbeleid van enkele instellingen perverse prikkels bevat waardoor studenten niet gestimuleerd worden om zich aan de quarantainemaatregelen te houden. Voorzitter Lisanne de Roos: “We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van studenten die met coronaklachten toch naar hun tentamen zijn gegaan, omdat hun hogeschool of universiteit nog steeds gebruik maakt van het normale herkansingsbeleid. Studenten die zich aan de quarantaineverplichting houden en dus hun tentamen missen, raken dan een toetskans kwijt. Dit beleid zorgt ervoor dat een aantal studenten minder kansen heeft om hun tentamens te halen én dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd”.  

Een rondje langs de websites van verschillende instellingen laat zien dat het probleem breed voorkomt. Zeker drie universiteiten en drie hogescholen geven aan dat studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel toetskansen kunnen rekenen als hun studiegenoten. Instellingen uit enkele andere studentensteden bieden wel een vervangend moment, maar alleen wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen. De Roos: “Dat lijkt op het eerste gezicht mooi, maar doordat studenten op voorhand geen garanties krijgen leidt juist dít beleid tot veel onzekerheid bij studenten”. De studentenorganisatie wil daarom dat elke student via een zogenaamd ‘Corona afmeldprotocol’ direct bij het afmelden een vervangend toetsmoment krijgt aangeboden, zoals bij een paar instellingen al wel het geval is. “Er is veel haast geboden bij het aanpassen van het bestaande beleid, want de tentamenweek hijgt in de nek van studenten. Instellingen moeten daarom vandaag nog hun beleid onder de loep gaan nemen”, aldus De Roos.  

Vorige week startte een groep studenten aan de Vrije Universiteit een petitie voor online tentaminering. Het ISO loopt voor die mogelijkheid echter niet zo warm. De Roos: “De angst voor het samenkomen in grote tentamenzalen kan ik mij, gezien de epidemiologische situatie voorstellen, maar het online aanbieden van tentamens voor alle studenten is de verkeerde oplossing. Instellingen moeten studenten stimuleren om zich aan de coronamaatregelen te houden door studenten met een quarantaineverplichting niet te benadelen. Dat betekent dat instellingen enerzijds garanties moeten geven aan alle studenten, maar ook maatwerk moeten leveren aan (kwetsbare) studenten. De meerderheid van de studenten heeft baat bij fysieke tentaminering, maar wel met gelijke (toets)kansen voor elke student”.  

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier