Persbericht

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hoger onderwijs

UTRECHT,
12 januari 2022

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De organisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. 

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis. Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten. Na de eerste lockdown, toen de onderwijsinstellingen weer opengingen, bleek eens te meer hoezeer studenten en docenten dat hadden gemist. Zoals de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf ook aangaf: studenten vormen één van de meest kwetsbare groepen die in een heel vormende fase zitten. Die vormende fase moeten we niet langer stilleggen.

Uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid tot levensmoeheid. Juist jongvolwassenen gaan het meest achteruit in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit daarom vandaag in een brief ook voor opening van het mbo, hbo en wo. Naast de studenten geven de steeds wisselende coronamaatregelen ook medewerkers van onderwijsinstellingen continue onzekerheid over de vraag hoe er veilig onderwijs gegeven kan worden. Dat is een bron van stress en het verhoogt de werkdruk, die toch al zo hoog ligt. 

Dit alles pleit, ondanks de oplopende besmettingsgraad, voor het openen van het onderwijs. We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier