Persbericht

Nieuw ISO-bestuur: “Komend jaar moet het kabinet woorden gaan omzetten in daden”

UTRECHT,
14 april 2022

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2022-2023. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Terri van der Velden, Lara Slaats, Melanie Rozengarden, Sam de Fockert en Wieb Devilee. Ze zullen zich inzetten voor een goede weg uit de pandemie voor studerend Nederland. Kandidaat-voorzitter Terri van der Velden: “Het kabinet heeft het afgelopen jaar een regeerakkoord gepresenteerd met ambitieuze plannen voor studenten. Het bindend studieadvies moet worden afgeschaft, de basisbeurs moet worden ingevoerd en de druk op studenten moet nu écht worden verlaagd; komend jaar moet het kabinet woorden gaan omzetten in daden. Wij gaan de uitvoering van de actielijst op de voet volgen”

Terri (23, zij/haar) heeft afgelopen collegejaar haar masteropleiding International and European Governance aan Leiden Universiteit afgerond. Tijdens haar masteropleiding én haar bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft zij zich veelvuldig beziggehouden met belangenbehartiging via commissies, studentenpanels en het bestuur van de Bewonersvereniging Tuindorp-West Complex. Op dit moment loopt ze  stage bij het organisatieadviesbureau Berenschot, waar zij zich bezighoudt met vraagstukken gericht op het openbaar bestuur en de Europese Unie. Aankomend jaar zal zij zich bezighouden met de woordvoering voor het ISO vanuit de functie als voorzitter.

Lara (23, zij/die) is op dit moment bezig met haar masteropleiding Politicologie af te ronden, waarvoor zij eerder de bacheloropleiding Management Society & Technology heeft gevolgd. Tijdens deze studies merkte Lara dat ze grote interesse had in alles wat het politieke landschap raakt. Zo is zij dan ook meerdere jaren actief geweest in de medezeggenschap en heeft zij zich ingezet als commissielid en bestuurslid voor verschillende verenigingen. In de functie als secretaris zal Lara zich ontfermen over de interne organisatie van het ISO.

Melanie (21, zij/haar) is momenteel de Pabo aan de Hogeschool Utrecht aan het afronden, zodat ze het onderwijs in kan gaan. Tegelijkertijd studeert ze ook Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In het verlengde hiervan staat ze al één dag per week voor de klas als juf in groep 8. Melanie heeft ervaring in de medezeggenschap door deel uit te maken van het managementteam van haar studie. Daarnaast heeft ze ervaring met verschillende commissies van haar studievereniging. Komend jaar zal Melanie de functie van penningmeester bij het ISO vervullen.

Sam (25, hij/hem) is  de master International Public Management and Public Policy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het afronden. Vlak voor zijn master, na zijn bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft hij een stage gelopen bij Considerati, waar hij zich onder andere bezighield met ontwikkelingen binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanuit deze opgedane kennis zal Sam de politieke belangenbehartiging binnen het ISO op zich nemen.

Wieb (22, zij/haar) studeert al meerdere jaren in Wageningen, waar zij momenteel de masteropleiding Environmental Sciences volgt. Haar interesse voor politiek, besluitvorming en hoger onderwijs is gewekt door een jaar zitting te hebben genomen in de studentenraad, de centrale medezeggenschapsraad, van de Wageningen University & Research. Hiermee heeft zij ook deel uitgemaakt van de achterban van het ISO. Daarnaast heeft ze via verscheidene commissies ervaring opgedaan met het behartigen van belangen van studenten. In het bestuur 2022-2023 zal zij de functie Algemeen Bestuurslid op zich nemen, waarin zij haar enthousiasme kwijt kan.

Van links naar rechts: Lara Slaats, Wieb Devilee, Terri van der Velden, Melanie Rozengarden, Sam de Fockert

Op 25 juni zal het kandidaatsbestuur in het Academiegebouw te Utrecht officieel de verantwoordelijkheden van het huidige bestuur overnemen. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zij de belangen van 800.000 studenten. Van der Velden: “We nemen straks het stokje over op een moment dat corona hopelijk eindelijk écht tot de verleden tijd behoort. Toch zullen we ook komend collegejaar nog te maken gaan krijgen met naweeën. Ik ben mij er heel goed van bewust dat de crisis er flink bij studenten heeft ingehakt, en daar zullen we komend jaar iedereen die dat vergeten is, aan blijven helpen herinneren”. 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier