Nieuws, Persbericht

Broodnodige investeringen in hoger onderwijs krijgen vorm, het ISO houdt slag om de arm 

UTRECHT,
17 juni 2022

Zojuist heeft het kabinet flinke investeringen in het hoger onderwijs aangekondigd. Hiermee geeft minister Dijkgraaf verdere invulling aan zowel het coalitieakkoord als de Hoofdlijnenbrief hoger onderwijs en wetenschap. Hoewel het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de extra investeringen toejuicht, houdt zij nog een slag om de arm. Aankomend voorzitter Terri van der Velden: “Extra investeringen in het hoger onderwijs zijn broodnodig. Echter vragen wij ons af in hoeverre dit geld écht bij de student terecht gaat komen.”  

Waarborging studenteninspraak

De studievoorschotmiddelen, die geïnvesteerd zijn in het hoger onderwijs ten gevolge van de invoering van het leenstelsel, houden stand. Het ISO is blij om te horen dat de gelden gecontinueerd én structureel worden. Onder de huidige kwaliteitsafspraken hebben studenten tot en met 2024 nog instemmingsrecht op de besteding van de studievoorschotmiddelen. Het is de vraag hoe de betrokkenheid van studenten na 2024 vormgegeven gaat worden wanneer de gelden opgaan in het grotere geheel. Van der Velden: “Minister Dijkgraaf zegt in deze brief toe dat we in gesprek gaan hierover. We vinden het erg belangrijk dat studenten hun inspraak behouden. We blijven dan ook waken over de betrokkenheid van studenten”. 

Studentenwelzijn 

Het is goed dat het belang van studentenwelzijn expliciet wordt benoemd. Het ISO is blij dat de minister de rol van instellingen onderkent, gezien zij het eerste aanspreekpunt voor studenten zijn. Hierom wil hij de instellingen stimuleren de mentale gezondheid van studenten tot prioriteit te maken. Het onderzoek naar prestatiedruk is hierin cruciaal. De toegezegde investering van 15 miljoen euro om de integrale ketenaanpak te realiseren wordt positief ontvangen door de studentenorganisatie. “De noodzaak voor investeringen in studentenwelzijn is het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden. Ik hoop dat we met deze gelden voldoende verandering kunnen bereiken”, aldus Van der Velden. 

Sociale veiligheid 

Als het gaat om sociale veiligheid dringt minister Dijkgraaf aan op een actieve aanpak van discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, seksueel geweld en bedreigingen. Het stemt het ISO positief dat de minister de nodige verbetering van sociale veiligheid en inclusie binnen het hoger onderwijs erkent en dat hier jaarlijks 4 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van ResearchNed, in opdracht van het ISO, dat 20% van de studenten wel eens een sociaal onveilig incident heeft meegemaakt. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat voldoende middelen worden vrijgemaakt voor het verbeteren van sociale veiligheid onder studenten, juist omdat gebleken is dat dit een groot probleem is. Een belangrijke eerste stap is het aanstellen van voldoende vertrouwenspersonen en ombudsfunctionarissen”, aldus Van der Velden. Dit is onderdeel van de route naar goed functionerende systemen en een sociaal veilige cultuur op alle instellingen.  

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier