Persbericht

Annual International Student Survey: Internationale student blijft tweederangs student

UTRECHT,
25 augustus 2022

UTRECHT, 25 augustus 2022 – Samen met de Nederlandse studenten starten wederom vele internationale studenten volgende week aan het collegejaar. Naar verwachting zal 1 op de 4 eerstejaarsstudenten een internationale student zijn. Deze studenten, die vaak ver van huis, familie en vrienden zijn, bevinden zich in een kwetsbare positie tijdens hun studieperiode in Nederland. Dit wordt pijnlijk duidelijk uit de vandaag gepubliceerde Annual International Student Survey (AISS). Deze enquête komt jaarlijks tot stand door een samenwerking van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Erasmus Student Network (ESN) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en neemt de positie van de internationale student onder de loep. ISO-voorzitter Terri van der Velden: “Internationale studenten vormen een kwart van de studentenpopulatie, maar deze enquête blijft de enige structurele monitoring naar de positie van deze studenten. Dit terwijl het meer dan zorgwekkend is dat deze groep zo op hun tandvlees loopt.” 

Gebrekkige informatievoorziening 

Eén van de aanbevelingen uit de AISS spitst zich toe op het verbeteren van de informatievoorziening aan internationale studenten. Zo blijkt dat bijna driekwart (70%) van de internationale studenten in Nederland niet op de hoogte is van hun recht op een lening en het studentenreisproduct wanneer zij meer dan 56 uur per maand werken. Dit is een voorwaarde die alleen voor internationale studenten geldt. De studenten geven aan dat, wanneer ze wel op de hoogte zijn, deze urennorm niet haalbaar is en dat zij dit als oneerlijk ervaren. Verder is het voor 37% van de ondervraagden onduidelijk of ze wel of niet verzekerd moeten zijn in Nederland. En als ze een Europese zorgverzekering hebben, wordt deze vaak niet door het Nederlandse systeem geaccepteerd. Dit brengt internationale studenten in lastige posities, zoals door een bevraagde student wordt geïllustreerd. 

“I have an EHIC card, but I have to take out Dutch basic health insurance to work. Apparently, my type of contract might not be enough to be able to take out insurance – as an EU student I am not allowed to take out Dutch basic health insurance. However, my job requires me to do so. Nobody at the university knows what to do, because I am the first international student that was employed in that place.”  

Thuis voelen 

Daarnaast lopen internationale studenten net als Nederlandse studenten tegen mentale problemen aan. Internationale studenten bevinden zich wel in een unieke positie, doordat zij zich ver van hun vertrouwde omgeving bevinden. Uit de AISS blijkt dat de meerderheid (59%) van de internationale studenten last heeft van mentale problemen en ruim een kwart (28%) zich niet thuis voelt in Nederland. Van der Velden: “Keer op keer wordt bewezen hoe slecht het met het studentenwelzijn is gesteld. Deze cijfers tonen aan dat internationale studenten hier geen uitzondering op zijn. Het is schrijnend om te zien dat het ons niet lukt deze groep zich thuis te laten voelen en dat deze gevoelens zo breed worden gedragen.”  

Tweederangs student 

Deze enquête van de studentenorganisaties is een belangrijk middel om de positie van internationale studenten in kaart te brengen. Tot op de dag van vandaag is dit echter de enige structurele monitoring van deze studenten. De obstakels die zij tegenkomen blijven daardoor te vaak onder de radar, waardoor het van groot belang is dat de positie van de internationale student uitgebreider wordt onderzocht én gemonitord. Van der Velden: “De focus van het gesprek ligt vaak op hoe het onderwijssysteem onder de explosieve groei aan internationale studenten lijdt, maar de studenten gaan er zelf ook aan onderdoor. Internationale studenten worden nu nog te veel als tweederangs studenten behandeld.” 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier