Nieuws, Persbericht

Het glas bijna halfvol: Gedeelte studenten tegemoetgekomen door het kabinet 

UTRECHT,
20 september 2022

Vanmiddag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota. In het koffertje zat in ieder geval één grote maatregel voor de student: een tijdelijke verhoging van de uitwonende beurs. In het collegejaar 2023/2024 kan de uitwonende student rekenen op 165 in de maand extra, boven op de aangekondigde basisbeurs van 274. Een gedeelte van de studenten die aanspraak gaat maken op de basisbeurs profiteert hier wel degelijk van, maar tegelijkertijd zal een grote groep aankomend jaar geen recht hebben op de basisbeurs. Dit terwijl deze groep wel dezelfde financiële lasten ervaart. Een handreiking vanuit het kabinet, zo constateert de voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Terri van der Velden: “Het is een fiks pakket wat vandaag gepresenteerd is, waarin ook de studenten apart worden genoemd. We zien dit als handreiking vanuit het kabinet, maar zien ook dat niet elke student hiermee geholpen gaat zijn.” 

Verhoging basisbeurs 

Het kabinet heeft aangekondigd de basisbeurs voor uitwonende studenten tijdelijk te verhogen. Hiervoor wordt €500 miljoen uitgetrokken, wat neerkomt op €165 per maand per student extra. De uitwonende student krijgt dan €439 per maand aan basisbeurs vanaf volgend studiejaar. De koning benoemde in zijn troonrede dat de herinvoering van de basisbeurs vanaf het studiejaar 2023-2024 voor jonge mensen zoveel mogelijk de financiële drempels moet wegnemen om te gaan studeren. Daarnaast worden twee maatregelen getroffen die indirect de student ten goede gaan komen: de verhoging van de zorgtoeslag met zo’n €30 per maand en een verhoging van het minimumloon met 10%.  

Aan de neus voorbij 

De aankomende studenten gaan erg geholpen zijn met deze verhoging van de basisbeurs. Het ISO is verheugd dat dit hen op weg gaat helpen aan het begin van hun studiecarrière. Voor de studenten die al enige jaren studeren en volgend jaar nog steeds recht hebben op een basisbeurs is het ook een opsteker, want zij profiteren ook van de verhoging. Voor de studenten die aan het einde van hun studie zitten of van wie de nominale studieduur al verstreken is, neemt het geen zorgen weg. Een grote groep studenten ziet opnieuw het geld aan hun neus voorbijgaan. Dit is een groep die wel alle financiële lasten van deze tijden ervaart, maar geen vruchten plukt van deze maatregel. Van der Velden: “Het is wrang dat deze groep opnieuw op geen steun kan rekenen. Tegelijkertijd zien we wel de lucht die het gaat scheppen voor de studenten van volgend jaar, dus het geeft een dubbel gevoel.” 

Lastenverlichting 

De studenten die de basisbeurs én daarmee de verhoging mislopen, vallen buiten de boot. Ze zullen in enige mate wel geholpen zijn met de verhoging van de zorgtoeslag en het minimumloon. Het zal echter niet voldoende financiële lasten wegnemen. Een grote zorg voor deze groep is bovendien de rente op de lening die hen boven het hoofd hangt. Dit terwijl de gemiddelde studieschuld nog steeds aan het groeien is, volgens het CBS. Een financiële verademing zou het bijvoorbeeld zijn wanneer de renteverhoging wordt tegengegaan of een renteplafond ingesteld wordt. Van der Velden: “De financiële situatie van veel studenten zal aanzienlijk verbeteren, maar dit zijn de eerste knoppen waaraan gedraaid kon worden. Uiteindelijk hopen we op maatregelen die de positie van meer studenten structureel zullen verbeteren.” 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier