Persbericht

Nieuw ISO-bestuur: “Studentsucces begint bij het juiste studieklimaat” 

UTRECHT,
25 april 2023

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), bestaande uit de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2023-2024. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Demi Janssen, Daniël van Brussel, Luca Hellings, Jorgen Blom en Lotte Jansen. Ze zullen zich inzetten voor een studieklimaat dat studentsucces bevordert. Kandidaat-voorzitter Demi Janssen: “De juiste randvoorwaarden zijn de sleutel tot studentsucces. Elke student moet de mogelijkheid krijgen om diens vaardigheden en talenten te ontwikkelen. In het bijzonder aandacht voor studentenwelzijn, oog voor de inkomenspositie van studenten en het creëren van een inclusief en veilig studieklimaat zijn hierbij essentieel.” 

Demi (20, zij/haar) zit momenteel in het tweede jaar van de studie Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Maastricht. Binnen deze interdisciplinaire studie focust ze zich op bedrijfskunde, psychologie en cognitiewetenschappen. Haar passie voor belangenbehartiging bloeide op toen ze tijdens haar middelbareschooltijd kennismaakte met de medezeggenschap. Sindsdien heeft ze zich vanuit meerdere commissies, besturen en raden ingezet voor jongeren- en studenteninspraak. Zo is ze voorzitter geweest van de jongerenraad van Venlo, bestuurslid bij het Jongeren Netwerk Limburg en nam ze zitting in de universiteitsraad.  Het onderhouden van contact met externe partners liep hierbij als een rode draad door haar werkzaamheden heen. Aankomend jaar zal Demi als voorzitter de woordvoering van het ISO op zich nemen.  

Daniël (22, hij/hem) is momenteel zijn masteropleiding Bestuur & Beleid aan de Universiteit Utrecht aan het afronden. Tijdens zijn studententijd heeft Daniël zich op diverse wijzen met het hoger onderwijs beziggehouden, onder andere binnen zijn baan als student-assistent op de afdeling Strategic Human Resource Management. Daarnaast heeft hij als studentlid zitting genomen in het bestuur van zijn bacheloropleiding, Bestuurs- en Organisatiewetenschap, waarmee hij ervaring heeft opgedaan met medezeggenschap. Tot slot heeft hij in meerdere commissies van zijn studievereniging gezeten en is hij eerstejaars mentor geweest. Vanuit deze ervaringen zal Daniël zich het komende jaar ontfermen over de interne organisatie van het ISO.  

Luca (19, hij/hem) is momenteel een tweedejaars student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier volgt hij een dubbele bachelor- en masteropleiding in economie en rechten en een deeltijd bachelor in filosofie. Gedurende zijn middelbareschoolcarrière nam hij zitting in de medezeggenschapsraad, en in zijn eerste bachelorjaar vertegenwoordigde hij zijn medestudenten bij de opleidingscommissie en bij hoogleraren. Luca heeft daarnaast ervaring met een aantal commissies bij zijn studievereniging en zijn politieke jongerenorganisatie. Komend jaar zal Luca de functie van penningmeester bij het ISO gaan vervullen. 

Jorgen (20, hij/hem) is momenteel bezig met de afronding van zijn bachelor European Law School aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn studie was hij actief bij zijn studievereniging waar hij evenementen heeft georganiseerd voor rechtenstudenten op het gebied van soft skills en carrièremogelijkheden. Zo heeft hij onder andere de Juridische Bedrijvendag Nijmegen georganiseerd. Daarnaast verrichtte hij vrijwilligerswerk als juridisch adviseur. Afgelopen collegejaar heeft hij kennisgemaakt met public affairs als delegatielid bij United Netherlands. Zo heeft hij deelgenomen aan Oxford Model United Nations en Harvard Model United Nations. Vanuit deze opgedane kennis zal Jorgen de politieke belangenbehartiging binnen het ISO op zich nemen. 

Lotte (24, zij/haar) is op dit moment bezig haar masteropleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit af te ronden. Binnen deze master volgt ze de specialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion. Hiervoor heeft ze de bachelor European Studies gevolgd aan Zuyd Hogeschool in Maastricht. Tijdens haar (pre)masterstudie heeft ze gewerkt bij de Diversity, Equity and Inclusion Office en International Office op de Radboud Universiteit. Ze heeft een grote interesse in de politiek en (kansen)gelijkheid. Zo heeft ze stage gelopen bij de vrouwenrechtenorganisatie ActionAid en bij de Verenigde Naties. Daarnaast heeft zij zich ingezet als commissie- en bestuurslid bij een studentensportvereniging. Aankomend jaar zal Lotte de functie van algemeen bestuurslid op zich nemen. 

Op 24 juni zal het kandidaatsbestuur in het Academiegebouw te Utrecht officieel het stokje overnemen van het huidige bestuur. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zij de belangen van 800.000 studenten. Janssen: “Studenten hebben de afgelopen jaren veel te verduren gehad. De omgeving waarin je studeert is van grote invloed op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een student. Komend jaar gaan wij ons dan ook inzetten voor een veilig en inclusief studieklimaat waarin iedere student zich gesteund voelt.” 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier