Nieuws, Persbericht

Het water staat stagiairs aan de lippen: studenten roeien voor een verplichte stagevergoeding 

UTRECHT,
13 oktober 2023

Vandaag roeien jongeren van CNV (Probeer de Bond en CNV Jongeren) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) door de Utrechtse grachten voor een verplichte stagevergoeding. De aandacht die dit oplevert is hard nodig, want een stagevergoeding zou voor veel studenten financiële en mentale verlichting kunnen brengen. Op dit moment moeten stagiairs namelijk schipperen tussen hun stage, een bijbaan in de spaarzame vrije uren en extra studieleningen. Woordvoerder van CNV Probeer de Bond, Belle Tonk: “Te veel studenten ontvangen op dit moment geen stagevergoeding en belanden daardoor in de financiële knel, terwijl hun kosten oplopen. Stagiairs moeten zoveel ballen in de lucht houden, dat een stagevergoeding de nodige rust kan geven om ook écht te leren van de stage. Stagevergoeding zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering.” 

Een verplichte stagevergoeding bevordert kansengelijkheid. Door de ongelijkheid tussen studenten met én zonder stagevergoeding, wordt al bestaande ongelijkheid tussen studenten versterkt. Voor stagiairs met ouders zonder een brede beurs, wordt stagelopen lastiger – of zelfs helemaal niet mogelijk – dan voor stagiairs die bij hun ouders kunnen aankloppen voor ondersteuning. ISO-voorzitter Demi Janssen: “Iedere stagiair verdient de kans om zonder zorgen stage te lopen. Door onbetaalde stages raken studenten die al krap bij kas zaten nog verder in de schulden of moeten ze zich een slag in de rondte werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Om deze ongelijkheidskloof te verkleinen, zou elke stagiair stagevergoeding moeten ontvangen.” 

Dat stagevergoeding niet de norm is blijkt uit verschillende onderzoeken. Deze week toonde een onderzoek van ResearchNed, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan dat één op de vier hbo-stagiairs geen stagevergoeding ontvangt. Eerder bleek al uit een ISO-onderzoek dat de helft van de wo-stagiairs geen aanspraak maakt op een vergoeding. In het mbokrijgt ongeveer 16% van de stagiairs geen vergoeding, maar ligt deze vergoeding gemiddeld veel lager dan in het hbo en wo. Voorzitter van CNV Jongeren, Justine Feitsma: “Het is niet uit te leggen dat een mbo-stagiair minder vergoeding krijgt dan een hbo-stagiair wanneer zij hetzelfde werk doen en vergelijkbare dagelijkse kosten hebben. Passende stagevergoeding zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht of je mbo, hbo of wo doet.” 

De ludieke actie is onderdeel van een campagne om stagevergoeding te verplichten. Eerder spraken CNV Jongeren, Probeer de Bond (CNV Vakmensen) en het ISO op straat al vele studenten. Ook zijn ze een petitie gestart met bijna 10.000 handtekeningen om stagevergoeding te verplichten. Tonk: “We zien dat onze oproep breed wordt gedeeld. Het water staat stagiairs aan de lippen. Om deze druk te verlagen en ongelijkheid te verminderen, is een stagevergoeding dan ook onmisbaar.” 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier