Nieuws, Persbericht

Persbericht – Jongerenorganisaties eisen betrokkenheid formatie, stellen tien doelen aan programkabinet

UTRECHT,
18 maart 2024

Maatschappelijke jongerenorganisaties en politieke jongerenorganisaties uit alle kanten van het politieke spectrum roepen de informateur en de formerende partijen via een brief op om hen een plek te geven aan de formatietafel. Zij willen daarmee invulling geven aan een motie die de Tweede Kamer in oktober heeft aangenomen, waarin werd opgeroepen om jongeren een plek te geven aan de formatietafel. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Demi Janssen: “Wij zijn vastberaden om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar een actieve rol te spelen binnen de formatie. Het is van cruciaal belang dat jongeren een directe plek aan de formatietafel krijgen. Onze stem is onmisbaar om toekomstbestendig beleid te vormen dat daadwerkelijk aansluit op de behoeften van jongeren, zoals goed onderwijs, een gezonde financiële positie en mentaal welzijn.”

De brief is ondertekend door vijf grote maatschappelijke jongerenorganisaties (ISO, NJR, JKB, LAKS en JOB MBO) en negen politieke jongerenorganisaties van links tot rechts (JOVD, JSC, BBB Jong, DWARS, Jonge Socialisten, Jonge Democraten, CDJA, PerspectieF, Volt Violet NL). In hun brief stellen zij niet alleen mee te willen praten met de formerende partijen, maar ook om samen te werken aan een structurele en betekenisvolle betrokkenheid van jongeren bij de afspraken die worden gemaakt in het volgende regeerakkoord.

Via deze samenwerking hopen de jongerenorganisaties invulling te geven aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie, die afgelopen oktober werd ingediend door ChristenUnie en D66. Hierin werd opgeroepen tot het betrekken van jongeren bij de formatie. Informateur Putters heeft in zijn verslag van afgelopen week aanbevolen om in de aankomende fase van de formatie jongeren uit te nodigen, om zo uitvoering te geven aan deze motie.

Tien doelen

De jongerenorganisaties willen de huidige problemen van jongeren aankaarten, maar ook met de informateur en de formerende partijen meewerken aan concrete oplossingen voor jongeren in het volgende regeerakkoord. In hun brief roepen zij de formerende partijen op tot de volgende tien doelen:

  1. Ontwikkel een nationale jeugdstrategie.
  2. Zet maximaal in op het behalen van klimaatdoelen, met rechtvaardige en betaalbare maatregelen.
  3. Maak woningen beschikbaar en betaalbaar voor jongeren.
  4. Geef jongeren weer een gezonde financiële positie.
  5. Zorg voor toegankelijk onderwijs waarin de ontwikkeling van scholieren en studenten centraal staat.
  6. Maak met jongeren een actieplan ter verbetering van hun mentale gezondheid.
  7. Zorg voor toegankelijke jeugdzorg voor alle jongeren die dat nodig hebben.
  8. Maak werk van de generatietoets.
  9. Bied jonge boeren perspectief voor toekomstbestendige landbouw.
  10. Versterk de positie van jongerenorganisaties om jongereninspraak te versterken.

Brede politieke steun

Specifiek roepen de jongerenorganisaties op tot onder andere het invoeren van een betaalbaar, onbeperkt abonnement voor het openbaar vervoer, een hogere compensatie voor de studenten onder het leenstelsel en het schrappen van extra bezuinigingen op de jeugdzorg. De jongerenorganisaties benadrukken dat deze voorstellen worden gesteund door de jongerenorganisaties van partijen die samen een ruime meerderheid in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben, en daardoor op brede politieke steun kunnen rekenen.

De veertien jongerenorganisaties stellen dat het “van groter belang is dan ooit tevoren” dat jongeren aan de formatietafel worden gehoord, en wijzen daarbij op de verslechterde positie van jongeren. Deze blijkt volgens de jongerenorganisaties uit recente cijfers over onder andere de financiële moeilijkheden, problemen met huisvesting en de verslechterende mentale gezondheid die jongeren ervaren. Ook noemen zij de zorgen die jongeren hebben over problemen rondom klimaatverandering, onderwijs en jeugdzorg. ISO-voorzitter Demi Janssen: “Zo wordt in het verslag van informateur Putters geen expliciete aandacht besteed aan het onderwijs als een cruciaal thema waarover de formerende partijen op hoofdlijnen afspraken moeten maken. Goed onderwijs vormt niet alleen de basis voor de ontwikkeling van jongeren, maar is ook essentieel voor een welvarende maatschappij. Een regeerakkoord zonder een stevig onderwijshoofdstuk is als een huis zonder fundering: het mist een solide basis voor toekomstbestendig en succesvol beleid.” 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier