Nieuws, Persbericht

Nieuw ISO-bestuur: “Het is aan het nieuwe politieke speelveld om de kansen tot een goede studententijd te waarborgen.”

UTRECHT,
12 april 2024

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2024-2025. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Mylou Miché, Gwendolyn Hermans, Jorrit Berendsen, William Duke en Stijn van Hussen. Zij zullen zich gaan inzetten voor studerend Nederland. Kandidaat-voorzitter Mylou Miché: “Het onderwijs is een plek waar talent bij elkaar komt en waar de samenkomst van deze talenten betekenisvol kan zijn voor de samenleving. Het is aan het nieuwe politieke speelveld om de kansen tot een goede studententijd te waarborgen. Waarin de student, het onderwijs en de maatschappij met elkaar in verbinding staan. De politiek moet meer gaan luisteren naar de stem van de student en wij zullen deze stem met veel enthousiasme en motivatie gaan vertegenwoordigen.”

Mylou (25, zij/haar) is momenteel bezig met de master International Development Studies aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft zij haar propedeuse in Journalistiek behaald bij de Hogeschool Utrecht en de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar bachelor heeft ze zich ingezet voor studenten door drie jaar lang in een studentenpanel te zitten en een commissie te leiden bij een studievereniging. Mylou is student-assistent geweest en heeft de afgelopen anderhalf jaar als beleidsmedewerker gewerkt bij het ISO op de portefeuille Professionalisering Medezeggenschap. Aankomend jaar zal Mylou als voorzitter de woordvoering van het ISO op zich nemen.

Gwendolyn (24, zij/haar) is momenteel in de afrondende fase van haar bachelor psychologie aan de Radboud Universiteit. Ze heeft zich tijdens haar studietijd intensief ingezet voor het welzijn en de belangen van een fijne studententijd door plaats te nemen in de besturen van vier verschillende verenigingen op diverse niveaus binnen de universiteit. Daarnaast is ze vorig jaar assessor geweest en heeft daarbij plaatsgenomen in het bestuur van de faculteit sociale wetenschappen, waar ze de stem van studenten heeft laten horen. Aankomend jaar zal Gwendolyn zich als secretaris ontfermen over de interne organisatie van het ISO.

Jorrit (22, hij/hem) is bezig met het afronden van de opleiding Bestuurskunde – Overheidsmanagement aan NHL Stenden. Bij NHL Stenden is Jorrit lid van het dagelijks bestuur van de hogeschool medezeggenschapsraad en bij dezelfde hogeschool doet hij op dit moment een afstudeeronderzoek bij de concernstaf. Jorrit is in zijn studietijd intensief betrokken geweest bij het vertegenwoordigen van belangen van studenten. Hij is student-assistent geweest op het gebied van digitale innovatie, vertegenwoordigde het studentenperspectief in een diensten medezeggenschapsraad en komt in het bijzonder op voor het mentale welzijn van studenten. Aankomend jaar zal Jorrit de functie van penningmeester vervullen.

William (25, hij/hem) is momenteel bezig met zijn master American Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vooraf heeft hij zijn propedeuse in Journalistiek behaald bij Fontys Hogescholen in Tilburg, en verder heeft hij een Liberal Arts and Sciences bachelor in Humanities van Tilburg University College. Tijdens zijn studententijd heeft hij actief studentenbelangen gerepresenteerd op universitair en facultair niveau. Tijdens de coronaperiode deed hij met succes mee aan de universiteitsbrede medezeggenschapsverkiezingen voor de studentenpartij SAM, waarna hij fulltime de positie van bestuurslid en universiteitsraadslid bekleedde. Op facultair niveau was hij lid van de opleidingscommissie en hier waren zijn verantwoordelijkheden het adviseren over en bewaken van de kwaliteit van zijn bachelor. Aankomend jaar zal William als bestuurslid de standpunten van het ISO behartigen in Den Haag.

Stijn (24, hij/hem) heeft recent zijn master International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) afgerond. Hiervoor heeft hij een bachelor in American Studies afgerond aan de RUG. Stijn is gedurende zijn studententijd actief betrokken geweest bij de medezeggenschap op zijn instelling. Zo is hij lid geweest van een opleidingscommissie en zit hij nu voor het tweede jaar in de universiteitsraad. Naast zijn werkzaamheden in de medezeggenschap is Stijn bestuurder geweest bij een studievereniging en bij de introductieweek van Groningen. Aankomend jaar zal Stijn de functie van algemeen bestuurslid op zich nemen.

Van links naar rechts: William Duke, Gwendolyn Hermans, Mylou Miché, Stijn van Hussen, Jorrit Berendsen

Op zaterdag 22 juni zal het kandidaatsbestuur in het Academiegebouw te Utrecht officieel de verantwoordelijkheden van het huidige bestuur overnemen. Vanaf dat moment vertegenwoordigen zij de belangen van ruim 800.000 hbo- en wo-studenten. Kandidaat-voorzitter Miché: “Studenten ervaren een lastige tijd. Prestatiedruk in combinatie met de stijgende kosten om te studeren zorgt ervoor dat studenten met onzekerheid naar de toekomst kijken. Wij hopen dat de belangen van de student bij de politiek op de radar komen te staan en zij zich gaan inzetten om dat toekomstbeeld te verbeteren. Wij gaan ons daar in ieder geval hard voor maken.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier