Nieuws, Persbericht

Brandbrief ISO, LSVb, LKvV en JOBmbo over de langstudeerboete: “Toen niet, nu niet, nooit niet” 

UTRECHT,
10 juni 2024

Maatschappelijke jongerenorganisaties en politieke jongerenorganisaties over het gehele politieke spectrum roepen de nieuwe coalitie op om de (her)introductie van de langstudeerboete te heroverwegen. Zij willen daarmee voorkomen dat deze maatregel financiële druk bij studenten verhoogt, hun mentaal welzijn verslechterd en het animo voor extracurriculaire activiteiten verlaagt. Kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Mylou Miché: “Jongeren zijn meer dan ooit verenigd en slaan de handen ineen tegen de rentree van de langstudeerboete. Omkijken naar elkaar, je steentje bijdragen in de maatschappij en jezelf ontwikkelen moeten niet gepaard gaan met een boete van 3000 euro. We hopen met deze oproep de langstudeerboete zo snel mogelijk van tafel te vegen.” 

De brandbrief is geschreven door het ISO, LSVb, LKvV en JOBmbo en ondertekend door 33 maatschappelijke jongerenorganisaties zoals NJR en FNV Y&U en 7 politieke jongerenorganisaties, waaronder ook JOVD en JSC. In de brief wordt gesteld dat de onderwijswereld wordt gekleurd door de (vrijwillige) inzet van studenten, maar zal worden overschaduwd door de langstudeerboete. Vicevoorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) Ann Withaar: “De langstudeerboete is buitengewoon slecht nieuws. Je ontwikkelen naast je studie, door bijvoorbeeld het doen van een bestuursjaar, wordt door deze maatregelen zeer onaantrekkelijk gemaakt en dat is zonde.” 

De langstudeerboete zal naar schatting 94.000 studenten raken die €3000 euro boven op het reguliere collegegeld moeten betalen. De (financiële) toegankelijkheid van het vervolgonderwijs komt hiermee gigantisch onder druk te staan ten nadele van studenten met een minder grote portemonnee. Voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Elisa Weehuizen: “Studenten krijgen de ene financiële klap na de andere te verduren. De basisbeurs wordt verlaagd, de huren stijgen tot absurde hoogtes en het collegegeld gaat omhoog. Het studentenleven is onbetaalbaar geworden. Het nieuwe kabinet negeert deze zorgen; sterker nog, de langstudeerboete straft studenten nog verder. Geef de jonge mensen in Nederland, die al zo hard hun best doen, de kans om goed te kunnen studeren. Er is een manier om dat nu te doen: schaf de langstudeerboete af.” 

Ook wordt er gevreesd voor de verslechtering van het mentaal welzijn van studenten als gevolg van de (her)introductie van de langstudeerboete. Zoals uit eerder onderzoek blijkt, heeft een groot deel te maken met prestatiedruk, stress en mentale klachten; zij ervaren momenteel veel druk om nominaal af te studeren. Naast toenemende druk wordt het ook voor studenten met mentale problemen moeilijker gemaakt om langer over hun studie te doen, terwijl dit gezien hun mentale conditie soms wel noodzakelijk is. Voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) Miray Özügüzel: “De politiek laat met deze maatregel weer zien de mentale gezondheid van studenten onderaan de prioriteitenlijst te hebben. Dit treft studenten die het al lastig hebben keihard.” 

De brief sluit af met een oproep aan de nieuwe coalitie om het besluit tot de (her)introductie van de langstudeerboete te heroverwegen: “Omkijken naar elkaar, je steentje bijdragen in de maatschappij en jezelf ontwikkelen. Dat wilt u toch ook voor studenten?” “Kijkend naar de toekomst houden we ons hart vast”, geven de hoofdindieners aan en verwijzen naar doorrekeningen van de Rabobank waaruit blijkt dat de plannen van de nieuwe coalitie voor onderwijs, wetenschap en innovatie Nederland aan misgelopen economische groei ruim twee keer zoveel kosten als de besparing die ermee gerealiseerd worden. 

Brandbrief ISO, LSVb, LKvV en JOBmbo – Heroverweeg (her)introductie langstudeerboete

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier