Kennisbank:

Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van jouw instelling of je verder mag gaan met jouw opleiding en is meestal gebaseerd op het aantal studiepunten dat je behaald hebt.

Iedere instelling is verplicht om jou aan het einde van jouw eerste jaar een positief of negatief studieadvies te geven. Opleidingen bepalen zelf of dit advies bindend is of niet. Opleidingen mogen ook zelf bepalen hoeveel punten je minimaal moet halen om een positief advies te krijgen. Hoeveel punten dit precies zijn, staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. De OER van jouw opleiding moet aan jou zijn toegestuurd of is anders meestal op de website van jouw opleiding te vinden. 
 
Als dit advies negatief is uitgevallen, dan moet je helaas stoppen met je opleiding, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als je een negatief BSA hebt gehaald, dan is het nog wel mogelijk om een andere opleiding aan dezelfde instelling te volgen, of dezelfde opleiding aan een andere instelling.
Vanwege de coronacrisis zijn er maatregelen genomen betreft het bsa.

  • Bij hogescholen: de afgelopen drie studiejaren hebben studenten de mogelijkheid gekregen om de bsa-norm te halen in het daaropvolgend studiejaar. Daarbij zetten hogescholen zich in om studenten zo goed mogelijk te begeleiden en adviseren wanneer de studie toch niet passend blijkt.  
  • Bij universiteiten: universiteiten hebben besloten om het bsa in studiejaar 2019-2020 op te schorten en in 2020-2021 de bsa-norm generiek te verlagen met 10 tot 15%. Dat betekent dat studenten minder studiepunten hoefden te behalen om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Daarnaast konden op opleidingsniveau de regels van het bsa aangepast worden als dat gezien de specifieke omstandigheden van die opleiding nodig bleek. 
In het studiejaar 2021-2022 hebben instellingen gekozen om de bsa-normen en -voorwaarden te versoepelen of op te schorten. Instellingen gingen hier wel verschillend mee om. Een aantal instellingen heeft ervoor gekozen het bsa helemaal niet meer toe te passen. Een aantal instellingen en opleidingen hebben het bsa wel ingezet, maar zijn hier coulant bij geweest. Daarbij werd maatwerk geboden en alleen bij zeer grote achterstanden vastgehouden aan een negatief bindend studieadvies.

Mochten er zware persoonlijke omstandigheden zijn waardoor jij jouw BSA niet kunt halen, neem dan in zo’n vroeg mogelijk stadium contact op met jouw studieadviseur. De procedure tot het aanvragen van uitstel kan dan in gang gezet worden. In het geval dat jij uitstel van het BSA krijgt, dan is het mogelijk dat de instelling de eis voor het behalen van het BSA opschroeft in het tweede studiejaar. Er is echter wel een maximum-eis: het BSA mag niet meer dan 60 ECTS uit het eerste jaar vereisen.

Heb je in de eerste maanden van je opleiding heel weinig studiepunten gehaald? Dan kun je ervoor kiezen om voor 1 februari te stoppen. Een optie zou zijn dat je volgend jaar opnieuw start met dezelfde opleiding. Neem hiervoor tijdig contact op met een studieadviseur van jouw opleiding om te kijken of dit een optie voor jou is.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je het niet eens bent met een negatief BSA. Je kunt dan binnen 6 weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Wanneer zij beslissen dat je moet worden weggestuurd, dan kun je nog naar het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) stappen. Dit doe je door middel van een brief die je naar het CBHO stuurt met daarbij de beslissing van het College van Beroep voor de Examens (CBE) met de vraag om een voorlopige voorziening (een snelle nooduitspraak) te treffen. Je kunt het Landelijk Studenten Rechtsbureau contacteren als je hulp nodig hebt bij het doorlopen van deze procedure.

Wanneer je al een positief BSA hebt gekregen, mag je opleiding geen aanvullende eisen in het tweede jaar stellen. Er is namelijk maar één moment toegestaan om te toetsen. Een tweede BSA in je tweede jaar mag dan dus niet.

Heb je nog verdere vragen of hulp nodig? Neem dan contact op het met het Landelijk Studenten Rechtsbureau.

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Neem contact met ons op, of maak gebruik van een van de onderstaande hulpmiddelen. 

Voor veel praktische en specifieke vragen kan je het beste contact opnemen met je onderwijsinstelling of studieadviseur. 

Voor informatie over studiefinanciering en het leenstelsel kan je vaak terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Voor juridische vragen of klachten kan je contact opnemen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Voor vragen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs en studeren met een ondersteuningsvraag kan je terecht op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk. 

Ben je mbo-student? JOB is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. 

Ben je scholier? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier