Standpunten:

Digitalisering

De afgelopen jaren is de digitalisering van het hoger onderwijs in een stroomversnelling gekomen, maar het hoger onderwijs is nog zoekende naar hoe digitale leermiddelen het beste tot hun recht kunnen komen. Dat digitalisering ook de komende jaren een rol zal spelen lijkt in elk geval onvermijdelijk. Digitalisering biedt verschillende kansen voor het hoger onderwijs: zo kan het goed ingezet worden als een aanvulling op fysiek onderwijs, opent het nieuwe mogelijkheden om flexibel onderwijs te volgen, stimuleert het technologisch burgerschap, maakt het laagdrempelige en persoonlijke feedback mogelijk en vergroot het de toegankelijkheid van het onderwijs. Er kleven echter ook zorgen aan de toenemende digitalisering: het verminderen van interactie, sociale binding en het aanleren van sociale vaardigheden; de kans op verminderde onderwijskwaliteit bij verkeerde toepassing; het niet kunnen waarborgen van de veiligheid van persoonsgegevens; en kansenongelijkheid met betrekking tot de toegang tot digitale middelen.   

Het ISO en de medezeggenschap op instellingen praten mee over de inrichting van digitale middelen binnen het hoger onderwijs, zeker in de nasleep van de coronacrisis. Het staat voorop dat digitalisering geen doel op zich mag worden, maar bij moet dragen aan goed onderwijs. Online mag dus nooit een volledige vervanging worden van offline, en digitaal onderwijs mag in geen geval als bezuinigingsmaatregel gebruikt worden. Daarnaast pleit het ISO voor meer landelijk beleid voor digitalisering binnen het hoger onderwijs en blijvende aandacht voor de privacy van studenten. 

Hiernaast is het ISO nauw betrokken bij de plannen en implementatie van het Versnellingsplan en het Digitaliseringsimpuls. Middels deze programma’s worden er diverse digitaliseringsplannen versneld ingevoerd in het hoger onderwijs. Het ISO neemt binnen het Versnellingsplan zitting in de stuurgroep die hiervoor verantwoordelijk is, bestaande uit SURF, de Vereniging van Hogescholen (VH), Universiteiten van Nederland (UNL) en het Ministerie van Onderwijs. Het ISO houdt hierbij toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier