Standpunten:

Inkomenspositie van de student

Op dit moment kunnen studenten als vorm van studiefinanciering gebruik maken van het leenstelsel. Dit stelsel is volgens het ISO niet goed voor de student. Hiernaast zijn veel meer studenten gaan lenen en is de gemiddelde studieschuld gestegen.

Het kabinet heeft in september 2021 laten weten af te willen van het huidige leenstelsel. Vanaf het collegejaar 2023-2024 zal er een nieuwe basisbeurs beschikbaar komen en zal de aanvullende beurs worden verbreed en verhoogd. 

Het ISO wil een goede inkomenspositie van álle studenten. De inkomenspositie van de student is de afgelopen jaren het kind van de rekening geweest. Het ISO is blij met de aangekondigde herinvoering van de basisbeurs en met de verbreding en verhoging van de aanvullende beurs. Echter is de hoogte van de basisbeurs niet toereikend. Daarnaast vreest het ISO voor de inkomenspositie van de student vanwege de inflatie en oplopende leef- en studiekosten.

Het ISO pleit voor de volgende maatregelen:  

  • Een toereikende basisbeurs van 476 euro per maand voor uitwonende studenten en 126 euro per maand voor thuiswonende studenten 
  • Maximering van collegegeld 
  • Een renteplafond van maximaal 2,5%  
  • Een representatieve compensatie voor studenten die gestudeerd hebben onder het leenstelsel 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier