Standpunten:

Inkomenspositie van de student

Algemeen

In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft, waardoor studenten flink meer zijn gaan lenen. Slechts 28% van alle hbo- en wo-studenten studeert naar verwachting af zonder studieschuld. Studenten die lenen onder het huidige stelsel hebben bij afstuderen naar verwachting gemiddeld een studieschuld van bijna € 25.000. Dit leidt tot een enorme schuldenberg, die ook het moeilijker maakt voor studenten om een hypotheek te krijgen. 

Actualiteit

Steeds meer politieke partijen hebben hun handen afgetrokken van het leenstelsel in haar huidige vorm. Alleen de VVD is nog voor, wat betekent dat de kans groot is dat er na de verkiezingen van maart 2021 een nieuwe weg ingeslagen zal worden. In zo’n nieuw stelsel zal waarschijnlijk weer een vorm van studiebeurs aanwezig zijn.  

Links en bijlagen

Visie van het ISO

Het ISO zet zich in voor een goede inkomenspositie van álle studenten. De inkomenspositie van de student is de afgelopen jaren het kind van de rekening geweest in het onderwijs. Maatregelen waar het ISO heil in ziet omvatten in ieder geval een aanvullende beurs die eerst wordt verbreed en vervolgens verhoogd. Ook is het ISO voorstander van de terugkeer van een vorm van basisbeurs. Dit mag echter niet ten koste gaan van extra investeringen in het onderwijs