Standpunten:

Rechtspositie van de student

Algemeen

Binnen het ISO bewaakt het onafhankelijke Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) de onderwijsrechtelijke problemen die studenten ervaren. Dit doen zij succesvol met advies, maar ook door eventueel een rechtszaak aan te spannen. Het ISO vindt het ook van belang dat er een goede informatievoorziening bestaat richting studenten over hun rechten, zowel binnen hun opleiding als hun instelling.

Actualiteit

Het ISO signaleert problemen rond de rechtspositie van studenten bij de hoeveelheid tracks, richtingen en varianten die hoger onderwijsinstellingen aanbieden binnen opleidingen. Er is een grote diversiteit in tracks, maar ook bij de naamgeving van opleidingen worden vele termen door elkaar gebruikt. Bovendien is er geen eenduidige definitie van tracks, waardoor zij soms niet te onderscheiden zijn van andere keuzemogelijkheden zoals minoren.

Visie van het ISO

Het ISO vindt een kader voor tracks belangrijk voor de rechtspositie van de student. Daarnaast kan een eenduidig kader bijdragen aan een beter geïnformeerde studiekeuze van studenten. Het ISO wil dat er niet een oerwoud aan tracks ontstaat die studenten niet goed kunnen doorgronden.