Standpunten:

Studiefinanciering en OV

Algemeen

De OV jaarkaart, oftewel het studentenreisproduct, is een belangrijke voorwaarde voor studenten om te kunnen studeren. Zo kunnen HBO- en WO studenten, bij een 4-jarige studie, 5 jaar lang gebruik maken van het studentenreisproduct.

Actualiteit

In december 2017 liet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) weten dat de voorgenomen besparingen op het studentenreisproduct, door het beter benutten van onderwijsgebouwen en onderwijstijden, niet zijn gelukt. Hierbij kan gedacht worden aan het beter spreiden van collegetijden over de dag en meer digitaal onderwijs op afstand. Met dat voorgenomen bespaarde geld wilde de minister investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Voor eind december 2018 moest de minister aan de Tweede Kamer laten weten hoe zij om wil gaan met de vooralsnog mislukte besparing. Dit is tot op heden niet gebeurd. De minister heeft nog geen definitief besluit genomen rondom de toekomst van het studentenreisproduct.

Visie van het ISO

Het ISO staat pal voor de mobiliteit van studenten en, daarmee, het studentenreisproduct. Dit betekent dat studenten kunnen studeren aan de instelling van hun keuze zonder dat ze daarbij belemmerd worden door de financiële overwegingen. Het is immers niet zo dat studenten naast hun studentenreisproduct geen geld aan het openbaar vervoer uitgeven. Het Nibud berekende dat studenten nu ook al 63 euro gemiddeld per maand naast het studentenreisproduct aan het OV uitgeven. Daarnaast vindt het ISO het studentenreisproduct van groot belang omdat het studenten de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen buiten hun stad. Hierbij kan gedacht worden aan een stage of een minor op een andere plek.