Interview Studentsucces Florian Brunner-Schwer

Florian (26) is an international student from Germany. He studied Law in Leipzig in Germany for six years and graduated last year. Now he is following a oneyear master’s program in European Private Law at the University of Amsterdam. He feels successful when he experiences a good balance between getting good grades and enjoying the […]

Interview Studentsucces Mignon van Vorselen

Mignon van Vorselen (23) heeft vier jaar Logopedie gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een eenjarige pre-master gaf haar toegang tot haar huidige master: General Linguistics aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze voelt zich succesvol op de momenten dat ze de meerwaarde van haar studie ervaart, ze merkt dat ze er goed […]

Interview Studentsucces Ashley van Driel

Ashley (21) is vierdejaarsstudent Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar zit ze in de universiteitsraad en heeft ze haar studie een jaartje op pauze gezet om zich hier volledig op te kunnen richten. Ze ervaart succes op de momenten dat ze buiten haar studie (maatschappelijke) impact kan maken. Het helpt als […]

Studentenorganisaties openen meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

UTRECHT, 30 juli 2020 – Studentenorganisaties de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag gezamenlijk een online meldpunt voor studenten die voor onderwijs of stages tussen 16 juli en 16 augustus reiskosten moeten maken. Iets wat niet gedekt wordt door het studentenreisproduct, tot ongenoegen van de studentenorganisaties. Voorzitter van de Landelijke […]

Johanna Höffken beste Docent van het Jaar 2020

UTRECHT, 22 juli 2020 – Johanna Höffken van de TU Eindhoven is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2020. In deze verkiezing streden docenten van hogescholen en universiteiten om deze eervolle titel én een beurs van 25.000 euro, te besteden aan onderwijsinnovatie. De verkiezing is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Voorzitter van het Interstedelijk […]

Finalisten Docent van het Jaar verkiezing bekend!

UTRECHT, 18 juni 2020 – In de afgelopen week zijn de finalisten van de Docent van het Jaar verkiezing 2020 bekend gemaakt. De jury gaat met hen in gesprek om uiteindelijk volgende week de Docent van het Jaar bekend te maken. Kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Door de kwaliteit van de finalisten dit jaar […]

54.000 studenten studieachterstand door corona

UTRECHT, 16 juni 2020 – Vandaag blijkt uit onderzoek van ResearchNed dat het aantal studenten met een studieachterstand met in ieder geval 54.000 is gestegen ten opzichte van het jaar 2018. De stijging is volgens het Interstedelijk Studenten Overleg een gevolg van de coronamaatregelen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Studievertraging kost veel geld. Daarnaast maken we ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het zou ontzettend helpen als er weer meer fysiek onderwijs […]

Kamer ontevreden over studievouchers

UTRECHT, 9 juni 2020 – Vandaag werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het CDA over de studievoorschotvouchers. De motie roept op om in het kader van Prinsjesdag 2020 opnieuw de optie te verkennen om de voucher, bedoeld voor de generatie studenten die in het leenstelsel tussen wal en schip vallen, om te zetten in […]

Coalitie-Y eist een plek aan tafel rondom regeringsbeleid jongeren

Structurele jongereninspraak is spoedig nodig in de herstelperiode die nu aanbreekt. Dat eist Coalitie-Y naar aanleiding van de oproep van premier Rutte om jongeren mee te laten denken over oplossingen voor de coronacrisis. De partijen (NJR, ISO, CNV Jongeren, LSVb, PerspectieF en JOB) hebben binnen Coalitie-Y de handen ineengeslagen met LAKS, FNV Young & United, […]

Minister van Engelshoven ondersteunt studenten in coronacrisis

For English, click here. UTRECHT, 15 mei 2020 – Vandaag laat het kabinet weten dat er 200 miljoen euro beschikbaar komt voor compensatie voor studenten in hun laatste jaar met studievertraging en studenten die ondersteuning het hardst nodig hebben. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Studenten zitten in grote onzekerheid door de coronacrisis en worden hard geraakt. We zijn heel blij dat we samen met het ministerie […]

Studentenorganisatie: CPB-rapport stelt niet gerust

UTRECHT, 12 mei 2020 – Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten gebracht dat het leenstelsel geen invloed heeft op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Wel is te zien dat studenten steeds meer lenen. Bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Eline van Hove: “Dat studenten meer lenen is een slechte zaak, schulden leiden uiteindelijk […]

Internationale studenten extra in de knel door coronacrisis

For English, click here. UTRECHT, 8 mei 2020 – Internationale studenten hebben het niet makkelijk in de huidige coronacrisis. Dat blijkt uit meldingen bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network the Nederlands (ESN). Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “We zien al jaren dat […]

Brief jongerenorganisaties over online proctoring

Utrecht, 30 april 2020 – Tijdens het Tweede Kamer debat van gisteren zijn verschillende vragen gesteld over online proctoring; een veel bediscussieerde methode om online bij tentamens te surveilleren. Mede naar aanleiding van een brief die werd verstuurd vanuit een grote groep jongerenorganisaties. Kees Gillesse, voorzitter van het ISO: “We roepen instellingen op om samen […]

Studenten worden hard geraakt in komende recessie

UTRECHT, 24 april 2020 – Vandaag voorspelt de Voorjaarsnota een flinke economische krimp. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “De vooruitzichten van studenten zijn slechter dan  we twee maanden geleden ooit hadden kunnen verwachten. Het gunstige arbeidsmarktperspectief is als sneeuw voor de zon verdwenen.”.  Vandaag riep het Interstedelijk Studenten Overleg op tot […]

Kabinet vergeet studenten in de financiële steunmaatregelen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), FNV Young & United en CNV Jongeren zien de afgelopen weken de zorgen bij studenten over inkomsten en studievertraging opstapelen. Vandaag blijkt uit de nieuwe update van het hoger onderwijs servicedocument dat het kabinet studenten geen duidelijkheid geeft over de financiële gevolgen van studievertraging. Alex Tess […]

Nieuw ISO bestuur: “Inkomenspositie is de basis voor studentsucces”

UTRECHT, 3 april 2020 – Vandaag sprak de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, via de digitale weg haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2020-2021. Kandidaat-voorzitter Dahran Çoban: “Er is in de afgelopen tijd veel veranderd voor studenten en dat schept onrust. Voor een succesvolle studententijd is […]

Bindend studieadvies wordt uitgesteld

UTRECHT, 19 maart 2020 – Vandaag presenteert minister van Engelshoven een aantal corona-maatregelen in het hoger onderwijs. Een van de maatregelen is het uitstellen van het bindend studieadvies (BSA).  Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Door de huidige situatie kan het zijn dat studenten buiten hun invloed om vertraging oplopen. Het is daarom goed dat studenten een jaar langer krijgen om hun BSA […]

Studentenmeldpunt COVID-19

Loop jij binnen je studie tegen problemen aan door het coronavirus, maak je je ergens zorgen over, of heb je een geweldig idee? Laat het ons weten. Dat helpt ons om een beter beeld te krijgen van de problemen, uitdagingen en oplossingen. Are you encountering problems due to the coronavirus, are you worried about a […]

COVID-19 in het hoger onderwijs

For English, click here. UTRECHT, update: 16 april 2020 – Het coronavirus heeft grote impact op Nederland en daarmee ook op hogescholen en universiteiten in het hoger onderwijs. Op deze pagina kun je recente standpunten en informatie vinden wat belangrijk is voor studenten. Geen fysiek onderwijs tot en met 28 april Het kabinet heeft op […]

Onderwijsorganisaties willen schotten doorbreken

UTRECHT, 21 januari 2020 – Vanmiddag werd het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. Het stuk is een startpunt voor een noodzakelijke dialoog over vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Steeds meer studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Daarnaast staat de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs op de […]

Terugkomdag Accreditatie

Dit jaar organiseert het ISO samen met de evaluatiebureaus QANU en NQA op dinsdagmiddag 18 februari de tweede editie van de jaarlijkse Terugkomdag voor alle studenten die betrokken zijn (geweest) bij een accreditatieproces op een opleiding. Het doel van de Terugkomdag is het verzamelen van input en ervaringen zodat studentbetrokkenheid bij accreditaties verder verbeterd kan […]

ISO zoekt fulltime ondersteuning!

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is per direct op zoek naar een fulltime medewerker die ons team komt versterken. Het ISO zet zich in voor de ruim 750.000 studenten aan het hbo en wo en is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland. Het ISO is een jonge organisatie met 14 studentmedewerkers. Wij zijn een vaste gesprekspartner van […]

Geen houdbaar hoger onderwijs zonder extra investeringen

UTRECHT, 2 december 2019 – Vandaag presenteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is positief over de agenda, maar benadrukt de noodzaak van extra investeringen in het hoger onderwijs. Voorzitter van het ISO Kees Gillesse: “De rek in de financiën van het hoger onderwijs is eruit. Als […]

Studentenorganisatie ISO luidt noodklok over studentenstress

UTRECHT, 13 november 2019 – Vandaag blijkt uit een rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat stress onder studenten een landelijk probleem is. De studentenorganisatie combineerde resultaten van 18 verschillende onderzoeken naar studentenwelzijn om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Voorzitter Kees Gillesse: “De percentages van problematische klachten zijn echt […]

Koopkracht studenten blijft dalen

UTRECHT, 24 oktober 2019 – Vandaag blijkt uit een doorrekening van het Interstedelijk Studenten Overleg dat de koopkracht van studenten er dit jaar weer op achteruit gaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een stijging van het wettelijk collegegeld en de stijgende huur van kamers. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Dit is […]

Compensatie leenstelselstudenten laat op zich wachten

UTRECHT, 8 oktober 2019 – Vandaag blijkt uit een brief van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschap dat de compensatie voor studenten niet ingezet kan worden voor de masterfase van de studie. In plaats daarvan kunnen de vouchers vijf tot tien jaar na het behalen van een hbo-bachelor of womaster worden ingezet. […]

Denktank studiesucces

Tijdens je opleiding krijg je te maken met veel zaken die jouw studietijd bepalen. Zo moet je kiezen welke richting je wil studeren, of je naast je studie wil werken of juist tijd vrij wil maken voor extracurriculaire activiteiten, en of je thuis of op kamers wil wonen. Ook kom je verschillende toelatingseisen tegen, het bindend studieadvies […]

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten coalitie met jongerenorganisaties

Den Haag – 03/09/2019 – De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geven politieke steun aan de voorstellen van ‘Coalitie-Y’. Dit samenwerkingsverband van een aantal jongerenorganisaties en tv-presentator Tim Hofman werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland. De partijen presenteren binnenkort een manifest waarin ze zich uitspreken voor vaste banen voor jongeren, meer […]

SER jongerenplatform: leenstelsel zorgt voor onzekerheid

UTRECHT, 30 augustus 2019 – In de verkenning ‘Hoge verwachtingen’ stelt de Sociaal Economische Raad (SER) dat er duidelijke knelpunten zijn voor jongeren. Daarbij is veel aandacht voor de positie van studenten in het hoger onderwijs. Een centrale zorg is dat het leenstelsel onzekerheid met zich meebrengt. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees […]

Toekomst Nationale Studenten Enquête onzeker

UTRECHT, 1 juli 2019  – Het is duidelijk geworden dat de achterban van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) zich niet kan vinden in de toekomstplannen voor de Nationale Studenten Enquête (NSE). Eerder deze maand kwamen de VSNU en de VH samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), […]

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier