Studenten met studieschuld verrast door deurwaarder

De NOS bracht gisteravond het bericht dat één op de vijf oud-studenten een wanbetaler is. “Deze cijfers zijn reden tot zorg”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Zeker aangezien het aantal lenende studenten en de hoogte van hun lening door het leenstelsel alleen maar verder zullen stijgen.” Het is belangrijk dat DUO […]

ISO inwerkweekend

Aan het begin van elk collegejaar organiseert het ISO een inwerkweekend voor studenten in de medezeggenschap. Hier vind je meer informatie over het inwerkweekend. Je aanmelden voor het weekend kan tot uiterlijk 7 september. Het ISO vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs van alle kennis en vaardigheden voorzien zijn om hun taak […]

Bestuurswissel: onderwijs dat uitdaagt en prikkelt

Op 27 juni 2015 zijn de bestuursleden van het Interstedelijk Studenten Overleg gewisseld. Linde de Nie, Simon Theeuwes, Hilde Feddema, Tycho Wassenaar en Birk Jonker gaan een jaar de belangen van meer dan 688.000 studenten in Nederland behartigen. Linde de Nie, voorzitter van het ISO, sprak in haar speech over de winst die nog te behalen is in […]

Studenten en Tweede Kamer bezorgd over leenstelsel-investeringen

Al langer uit het ISO zorgen over de beloofde voorinvesteringen van de VH en de VSNU. Gezamenlijk beloofden deze twee koepelorganisaties 200 miljoen euro in 2015, 2016 én 2017 te investeren vooruitlopend op de opbrengsten van het leenstelsel die daarna pas komen. Expliciet waren ze er over: het zijn éxtra investeringen en studenten mogen meepraten. […]

Wat het ISO in 2014 deed: ons jaarverslag

Afgelopen vrijdag is het jaarverslag van 2014 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het ISO. In dit jaarverslag is te lezen wat het ISO in het jaar 2014 heeft uitgevoerd. Het was het jaar waarin het leenstelsel daadwerkelijk een feit leek te worden, ondanks een intensieve lobby, een manifestatie op het Malieveld en grote vraagtekens bij […]

Inschrijvingen ISO-inwerkweekend open op Kennisplatform Medezeggenschap

Het ISO heeft een ‘Kennisplatform Medezeggenschap’ opgericht waar medezeggenschappers informatie kunnen vinden over hun rechten, actuele dossiers, de medezeggenschapsmonitor. Daarnaast is op dit platform te vinden wat het ISO voor jou als centrale of decentrale medezeggenschapper kan betekenen. Zo is het ISO inwerkweekend dit jaar voor het eerst ook gedeeltelijk open voor (de)centrale raden die […]

Verbetering medezeggenschap: taak van minister, bestuurders en medezeggenschap zelf

Vandaag presenteert het ISO de resultaten van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor op de Dag van de Medezeggenschap. Het ISO heeft deze monitor opgezet in overleg met diverse partijen (VSNU, Vereniging Hogescholen, LSVb, LOF, SOM, VMH, LOVUM). Al langer pleit het ISO voor verbeteringen in de medezeggenschap. Deze monitor is een handvat voor vele partijen in […]

Medezeggenschap positief over houding bestuurders, invloed en scholing kunnen beter

Utrecht, 17 juni 2015 – De houding van bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten wordt positief beoordeeld, raden functioneren op veel instellingen goed en men is positief over de sfeer en wederzijds vertrouwen . Medezeggenschappers zien graag meer invloed, bijvoorbeeld op prestatieafspraken, willen meer helderheid over de tijdsbesteding en het aanbod […]

Goed gesprek maar blijvende vraagtekens in Studentenkamer

Op 16 juni 2015 vond de Studentenkamer plaats. De studentenkamer is een openbaar overleg tussen het ISO, de LSVb en de minister van OCW, Jet Bussemaker. Tijdens deze studentenkamer stonden onder andere de kwaliteitsafspraken, de investeringen naar aanleiding van het leenstelsel en het behoud van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs centraal. Er werd een goed […]

Studenten uitgenodigd: openbare vergadering met minister Bussemaker

Op dinsdag 16 juni 2015 vindt de jaarlijkse ‘studentenkamer’ plaats. De studentenkamer is de plek waar het ISO samen met de LSVb in een openbare vergadering met de minister spreekt over thema’s binnen het hoger onderwijs. Studenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen op het ministerie van onderwijs […]

Meld je aan voor de Dag van de Medezeggenschap

Op de eerste landelijke Dag van de Medezeggenschap, op woensdagmiddag 17 juni 2015, worden de resultaten van de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd en op verschillende interactieve manieren besproken met aanwezigen. Meld je snel aan! (uiterlijk 7 juni) Met de komst van het leenstelsel en de toenemende mate van ontevredenheid van studenten over bijvoorbeeld het rendementsdenken staat de […]

Teleurstellende stemmingen Maagdenhuisdebat in Tweede Kamer

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend in het debat wat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer plaats vond over het voortbestaan van kleine studies en medezeggenschap. Naast deze twee onderwerpen kwamen andere fundamentele vragen aan bod zoals hoe bekostiging zo in te richten dat kwaliteit wordt gestimuleerd en waarom rendementsmaatregelen zoals […]

ISO ondersteunt roep Leidse student afschaffen rendementsmaatregelen

Pure rendementsmaatregelen om studenten maar sneller te laten studeren mogen geen doorgang meer vinden. Het BSA in het tweede jaar, beperkte geldigheid van tentamens, tentamenboetes en beperkt recht op herkansingen zijn een paar voorbeelden van maatregelen die het doel voorbij schieten. In plaats van aandacht voor het beperken van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de student moet tijd, geld […]

Garantie op onderwijskwaliteit moet blijven

Het ISO is tevreden met het uiteindelijke advies van de stuurgroep Accreditatie 3.0 waarin zij zelf ook deelnam. In het advies ‘Accreditatie op maat’ komen de twee kernpunten voor het ISO bij een nieuw accreditatie stelsel duidelijk naar voren: 1) Transparante informatie en garanties over de kwaliteit van het onderwijs voor de student. 2) Eventuele […]

Promoveren én lesgeven dankzij ISO-initiatief ‘Promodoc’

Een tekort aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, een te grote wig tussen onderwijs en onderzoek en een weinig aantrekkelijk imago voor het docentschap: daar wilde het ISO iets aan doen. In 2013 kwam het ISO daarom met het initiatief ‘Promodoc’ dat uiteindelijk in de lerarenagenda van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker belandde vanwege hun […]

Gezocht: Commissieleden European Student Convention

Organiseer jij graag grote evenementen, wil je een groot internationaal netwerk opdoen van studenten uit heel Europa en graag meer leren over hoe onderwijs kan worden verbeterd in de hele wereld? In maart 2016 zullen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in samenwerking met de European Student Union (ESU) een […]

Duidelijkheid onterechte extra kosten voor studenten

Gisteren is een brief aan alle hogescholen en universiteiten gestuurd waarin uitgelegd is welke kosten wel en vooral ook niet aan studenten doorgerekend mogen worden. Deze brief is door het ministerie van OCW opgesteld naar aanleiding van het zwartboek van het ISO waaruit bleek dat geregeld onterecht extra bijdragen naast collegegeld aan studenten worden gevraagd. “Als […]

ISO kiest nieuw bestuur

Vandaag sprak de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uit in de volgende vijf bestuursleden voor het collegejaar 2015-2016: Linde de Nie, Simon Theeuwes, Hilde Feddema, Birk Jonker en Tycho Wassenaar. Het kandidaat-bestuur wordt op de bijzondere Algemene Vergadering van 27 juni 2015 officieel benoemd. Kandidaat-voorzitter Linde de Nie: “We kijken er […]

Studiebegeleiding moet en kan beter

Utrecht, 20 april 2015 – Het ISO krijgt al jaren vragen en klachten over de kwaliteit van begeleiding door studieadviseurs en –begeleiders in het hoger onderwijs, vandaag komt het ISO met een publicatie naar de oorzaak en de verbeteringen. Rosanne Broekhuizen: ”Studenten worden nog te vaak de dupe door verkeerde en te late informatie.  Dit […]

Save the date! Dag van de Medezeggenschap

Inclusief presentatie resultaten medezeggenschapsmonitor Het ISO organiseert in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, VMH, LOVUM, VSNU, SOM, LOF en LSVb woensdagmiddag 17 juni 2015 de Dag van de Medezeggenschap. Deze middag worden de conclusies van de Medezeggenschapsmonitor 2015 gepresenteerd, best practices tussen en binnen hogescholen en universiteiten gedeeld en vindt een discussie plaats met minister […]

Landelijke dialoog medezeggenschap goede maar eerste stap

Donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseerde het ISO naar aanleiding van de vele roepen om meer inspraak een landelijke dialoog tussen bestuurders en medezeggenschappers. “Dit is pas het begin, nu moeten we met z’n allen deze kans aangrijpen om de status quo uit te dagen en nodige verbeteringen daadwerkelijk door te voeren”, was de conclusie van […]

HO-tour: slotbijeenkomst

Op maandag 2 maart 2015 vond de slotbijeenkomst van de HO-tour plaats. Daar werd de noodzaak onderschreven om in het strategisch beleid voor de komende jaren ruimte te creëren om het onderwijs persoonlijker te maken. “Hierbij moet het ook mogelijk zijn om fouten te maken en daarvan te leren”, aldus Rosanne Broekhuizen, bestuurslid bij het ISO, “de […]

ISO onderstreept roep om meer inspraak en minder rendementen

De afgelopen week  is de discussie opgelaaid in hoeverre studenten inspraak hebben in hun eigen onderwijs door o.a. de bezetting van het Bungehuis. Het ISO pleit al jaren voor een betere medezeggenschapscultuur, meer rechten voor studenten en meer focus op kwaliteit in plaats van rendement. “Ook uit ons onderzoek ‘goede medezeggenschap is mensenwerk’ kwam sterk […]

Docenten met minister Bussemaker om tafel

“Elke student én elke docent telt, en we moeten ruimte en middelen vrij maken om dit tot uiting te brengen”, aldus de vijf genomineerden voor de Docent van het Jaar prijs. De docenten waren uitgenodigd door minister Bussemaker en het ISO om op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te lunchen en input te […]

Experiment Promotiestudent: Geen goed idee

Op 10 februari 2015 heeft minister Bussemaker het experiment Besluit promotieonderwijs voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit experiment houdt in dat universiteiten naast werknemer-promovendi ook promotieplekken mogen aanbieden met een studentstatus. Deze promotiestudenten hebben geen aanstelling binnen de universiteit maar volgen een speciaal onderwijstraject en betalen hier collegegeld voor. Het ISO constateert dat er nog […]

ISO lanceert kennisplatform voor medezeggenschap in hoger onderwijs

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) lanceert vandaag een nieuw platform voor de medezeggenschap in Nederland. Leden van de centrale raad, decentrale raad en de opleidingscommissie van hogescholen en universiteiten kunnen terecht op www.ISO.nl/medezeggenschap  voor alle nodige informatie over hun rechten en actuele dossiers. Hiermee draagt  het ISO bij aan de kennis van de raden, zodat zij […]

HO-tour: kwaliteitscultuur

Op maandag 2 februari 2015 vond in regio west alweer de laatste regiobijeenkomst plaats van de HO-tour. Het ISO liet studenten voor deze bijeenkomst aan het woord om zich te laten horen over het thema kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: “als studenten meer input leveren, kan meer kwaliteit bereikt worden in het onderwijs”. Het ISO […]

Essaywedstrijd toekomst hoger onderwijs

Vandaag doet minister Bussemaker in nrc.next een oproep voor studenten om hun toekomstdromen in een essay uiteen te zetten. Sinds september is zij bezig met een Hoger Onderwijs Tour langs hogescholen en universiteiten om te praten over het hoger onderwijs van de toekomst. Die ideeën worden verwerkt in de Strategische Agenda, waarin de plannen voor […]

Leenstelsel een feit, ondanks grote risico’s

Utrecht, 20 januari 2015 – Zojuist heeft de Eerste Kamer ingestemd met het risicovolle wetsvoorstel dat het leenstelsel had moeten heten. Elke student die per 1 september 2015 een studie start krijgt geen basisbeurs meer. Een politieke uitruil is ondanks vele zorgen van studenten basis geworden voor een van de grootste onderwijshervormingen in de geschiedenis. […]

Storify Docent van het Jaar verkiezing 2015

Op 17 januari 2015 organiseerde het ISO de eerste Docent van het Jaar verkiezing voor het hoger onderwijs. Met deze verkiezing  en door de inspirerende colleges van de genomineerden wordt docentkwaliteit weer op de agenda gezet en wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die docenten spelen in het onderwijs.

HO-tour: flexibilisering en digitalisering

Op maandag 19 januari 2015 vond regiobijeenkomst midden van de HO-tour plaats. Het ISO liet studenten aan het woord om zich te laten horen over digitalisering en flexibilisering: “op zich ben ik nog nooit echt specifiek gevraagd: wat zou jij willen?” Om in te kunnen spelen op de behoeften van verschillende studenten moet het onderwijs meer […]

ISO doet roep om redelijkheid Eerste Kamer

Al jaren wordt er gesproken over studiefinanciering en de hoge nood voor meer investeringen in het hoger onderwijs. Morgen wordt wederom een plan om de basisbeurs af te schaffen besproken in de Eerste Kamer. Het ISO vindt het teleurstellend dat juist na jaren discussie een politieke uitruil basis is voor een dergelijk grote onderwijshervorming en […]

Alexandru Iosup is Docent van het Jaar

UTRECHT 17-01-2015 – Minister Bussemaker reikte na een reeks inspirerende colleges en een debat de prijs uit aan Alexandru Iosup van de TU Delft. De jury roemt deze docent om de gamification en digitalisering die hij in en buiten zijn colleges toepast, waardoor hij kan aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van studenten. Het ISO is […]

Hoe bepaal je je studiekeuze?

Op 30 december 2014 is de campagne ‘Beroepen van de toekomst’ gedistribueerd door de Groot Randstedelijke Telegraaf. Deze campagne is opgezet door Mediaplanet Nederland in samenwerking met onder andere het ISO. Lees hoe je je studiekeuze het beste kan bepalen en in welke sectoren de beste arbeidskansen liggen. Hier is het katern te vinden, ook […]

ISO-framework voor decentrale selectie

“Schimmige selectie aan de poort voor studenten”, zo kopte de Metro vanmorgen naar aanleiding van het onderzoek van het ISO over transparantie bij decentrale selectie. Eerder al werd bekend dat steeds meer hbo opleidingen zich aanmelden voor een numerus fixus. In het academisch jaar 2014/2015 hanteren meer opleidingen dan ooit een decentrale selectieprocedure en met de […]

ESU tegen leenstelsel en voor opleidingsaccreditatie

De Algemene Vergadering van de European Students’ Union (ESU) heeft tijdens de 67e Board Meeting in Baku (Azerbeidzjan) met grote steun een tweetal resoluties aangenomen, ingediend door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De resoluties hebben betrekking op het tegenhouden van het leenstelsel en het behouden van de opleidingsaccreditatie. Het ISO […]

Aan de slag! Jij ook?

Waartoe worden studenten opgeleid in Nederland? Het ISO is van mening dat de student, wanneer deze eenmaal een studie heeft gekozen, binnen deze studie dient te worden opgeleid voor de meest actuele staat van de maatschappij, waarin ontwikkelingen in de maatschappij worden meegewogen. We kunnen ons echter ook afvragen tot op welke hoogte er aandacht aan […]

HO-Tour: instelling van de toekomst

Op maandag 24 november 2014 vond regiobijeenkomst Zuid van de HO-tour plaats. Het ISO liet studenten aan het woord om zich te laten horen over op het onderwerp dat centraal stond: de instelling van de toekomst. Docentkwaliteit en flexibilisering van het hoger onderwijs kwam veelvuldig voorbij, het ISO vindt dit goede ontwikkelingen.

Tweede Kamer akkoord met leenstelsel

Vandaag vonden de stemmingen plaats over het wetsvoorstel van het leenstelsel evenals de moties en amendementen die zijn ingediend door de verschillende partijen. Een meerderheid stemde voor het wetsvoorstel, het leenstelsel heeft dus de eerste helft van de parlementaire behandeling overleefd. Het ISO uitte eerder al zijn kritiek op het wetsvoorstel en riep de minister […]

Het leenstelseldebat, the day after

Dinsdag 4 en woensdag 5 november 2014 vond het Tweede Kamerdebat over het leenstelsel wetsvoorstel plaats die de minister in september indiende. De partijen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks sloten voor de zomer een akkoord wat ze het ‘studievoorschot’ hebben genoemd. Het ISO uitte meerdere malen zijn kritiek maar het mocht niet baten. Samen met de […]

Kamerdebat leenstelsel: komt allen

Vanmiddag om 16.20 uur begint het plenair debat over het wetsvoorstel van het leenstelsel in de Tweede Kamer. Het ISO roept alle studenten op om hierbij aanwezig te zijn. Dinsdagmiddag begint het debat met een eerste termijn waarin alle partijen hun vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen plaatsen. Woensdagmiddag zal het debat vervolgen met een […]

ISO organiseert ‘Docent van het Jaar’ verkiezing

Docenten zijn het fundament van goed onderwijs, zo ook in het hoger onderwijs. In het ideaalbeeld van het ISO is er een nauwe verbondenheid tussen student, docent en instelling. Het ISO vindt de waardering van docenten erg belangrijk en organiseert daarom de Docent van het Jaar verkiezing.

HO-tour: studenten over doorstroom en aansluiting

Op woensdag 29 oktober 2014 vond regiobijeenkomst Oost van de HO-tour plaats. Het ISO liet daar een filmpje zien met het studentperspectief op het onderwerp dat centraal stond: de doorstroom in de beroepskolom en aansluiting op de arbeidsmarkt. Het belang van voorlichting en bewustwording staat hierbij centraal.

ISO organiseert #twitterspreekuur over #leenstelsel #2

Op 22 september 2014 is het wetsvoorstel voor het leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Pas als het wetsvoorstel door zowel de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen weten we zeker of er een leenstelsel komt en wat dit voor (aankomend) studenten gaat betekenen. Het ISO vindt het echter belangrijk dat iedereen zich al zo vroeg mogelijk […]

Column HO-tour doorstroom

Sanne de Jager, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg start de discussie op de tweede bijeenkomst van de ho-tour van minister Jet Bussemaker over doorstroom, beroepskolom en aansluiting arbeidsmarkt. In onderstaande column trapt zij af met een duidelijk standpunt over doorstroom van het HBO naar het WO gebaseerd op haar eigen ervaringen:

Coalitiepartijen eens met kritiekpunt ISO – DUO loopt achter

Vandaag is op nu.nl te lezen dat de coalitiepartijen VVD en PvdA aandringen op goede voorlichting over het leenstelsel. Het ISO is blij dat dit signaal nu eindelijk op wordt gepakt. Op dit moment is de voorlichting nog minimaal, terwijl duizenden (aankomend) studenten al wel met vragen zitten. Het ISO richtte al een eigen informatiepagina op om […]

ISO VLOGt over leenstelsel #2

De conceptwet over het leenstelsel is naar de Kamer gestuurd. Het ISO is en blijft tegen dit leenstelsel. In een reeks video BLOGs (VLOGs) legt het ISO uit waarom dit leenstelsel een slecht plan is voor het hoger onderwijs in Nederland. Vind jij het leenstelsel ook een slecht idee? Laat dan van je horen en sluit je […]

Notitie ISO rondetafelgesprek 8 oktober 2014

Het is alweer een aantal maanden terug dat de vier partijen VVD, PVDA, D66 en GroenLinks een akkoord hebben gesloten over een leenstelsel. Het ISO is en blijft geen voorstander van dit leenstelsel. Het ISO heeft hiervoor drie bezwaren. Allereerst komt door het leenstelsel de toegankelijkheid van het hoger onderwijs op het spel te staan. […]

ISO VLOGt over leenstelsel

De conceptwet over het leenstelsel is naar de Kamer gestuurd. Het ISO is en blijft tegen dit leenstelsel. In een reeks video BLOGs (VLOGs) legt het ISO uit waarom dit leenstelsel een slecht plan is voor het hoger onderwijs in Nederland. Vind jij het leenstelsel ook een slecht idee? Laat dan van je horen en sluit je […]

Martine Noordegraaf (CHE) lector van het jaar!

Het ISO en ScienceGuide feliciteren Martine Noordegraaf (CHE) met haar benoeming tot Lector van het jaar 2014. De benoeming vond plaats op 2 oktober tijdens de summit over excellentie in Amsterdam. Naast Martine Noordegraaf waren ook Christoph Maria Ravesloot  (HSR), Hugo Velthuijsen (Hanze) en Marije Eifenrink  (HAN) genomineerd voor de prestigieuze titel. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het methodisch […]

Inwerkweekend 2014

In het weekend van 26 tot en met 28 september heeft in Overasselt het jaarlijkse inwerkweekend van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) plaatsgevonden. In het weekend was er tijd voor medezeggenschappers van de lidorganisaties van het ISO om kennis en vaardigheden op te doen en uit te wisselen.

Vier kandidaten Lector van het Jaar

29 september 2014 – De HAN, CHE, Hanze en Hogeschool Rotterdam moeten nog even nagels bijten. Een van hun lectoren wordt op 2 oktober tijdens de Summit Excellentie door ISO en ScienceGuide uitgeroepen tot de lector van het Jaar 2014. Wie zijn de genomineerden?

Bussemaker: studiepunten afnemen als rendementsmaatregel

Minister Bussemaker herhaalt in een schriftelijke reactie op Kamervragen van Jasper van Dijk dat opleidingen de geldigheid van studiepunten mogen beperken. Niet alleen om te voorkomen dat studenten met verouderde kennis afstuderen, maar ook als maatregel om studiebevordering vorm te geven. Het ISO is teleurgesteld dat rendement wederom boven kwaliteit lijkt te gaan. 

Details leenstelsel eindelijk onthuld

Vandaag (22 september 2014) is het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt er eindelijk duidelijkheid over hoe de plannen van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks gaan uitpakken voor studenten in Nederland. Het ISO probeert zoveel mogelijk informatie over het nieuwe leenstelsel op zijn website te plaatsen. Daarnaast heeft het ISO […]

Minister op HO-tour

In het kader van ‘onze toekomst maken we samen’ gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders in gesprek op de HO-tour. Naast de toekomstperspectieven bespreekt ze de investeringen welke bij het leenstelsel vrij komen. Het ISO is verheugd dat studenten mee kunnen praten, maar plaatst wel een […]

Europa neemt onderwijs toch serieus

Het leek er bijna op dat onderwijs in Europa een ondergeschoven kindje zou worden, maar Europa krijgt toch een eurocommissaris voor onderwijs. Vorige week reageerde de European Student Union (ESU), waar het ISO lid van is, woedend op een uitgelekt voorstel waarin het thema onderwijs bij geen enkele commissaris was ondergebracht. Ook het ISO was […]

Tweede Kamer: huidig accreditatiestelsel werkt

Het huidige accreditatiestelsel werkt. Dit was een van de weinige punten waar de politici in het Tweede Kamer debat over de geesteswetenschappen het over eens waren. Minister Bussemaker: ‘De universiteiten zijn onmiddellijk aan de slag gegaan met verbetertrajecten’. Het ISO deelt de mening van de Tweede Kamer maar ziet ook nog ruimte voor verbeteringen. De […]

Leenstelsel uitgesteld

Vandaag is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel voor het leenstelsel met enkele weken is uitgesteld. De regering is voornemend om de basisbeurs af te schaffen en de opbrengsten hiervan te investeren in het onderwijs. Het ISO is blij dat deze maatregel vertraging heeft opgelopen en wil dat het leenstelsel een jaar uitgesteld wordt. Recentelijk is gebleken dat de overheid nog niet weet […]

Wie wordt Lector van het Jaar 2014?

Ook in 2014 gaan het ISO en ScienceGuide op zoek naar de Lector van het Jaar. Op de Summit Excellentie van Sirius en de HvA op 2 oktober zal de lector die het meest heeft bijgedragen aan meer uitdaging van studenten en hun talentontwikkeling worden gehuldigd. Wie van uw hogeschool draagt u voor? Tot 25 […]

Filmpjes Digiplus online

Vanaf heden staan de filmpjes online van Digiplus, de bijeenkomst die het Interstedelijk Studenten Overleg organiseerde op 2 juni 2014 voor studenten, docenten en beleidsmakers van hoger onderwijsinstellingen en uit ‘Den Haag’ over de verscheidenheid aan mogelijkheden die digitalisering nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen.  Het ISO heeft met het organiseren van […]

Wat vind jij van je studieadviseur?

Omdat het ISO al langer signalen oppikt over de kwaliteit van studieadviseurs hebben we besloten te starten met een onderzoek naar de tevreden en kwaliteit van studieadviseurs in Nederland. Natuurlijk hebben wij daar de input van alle studenten voor nodig!  Deze studentenenquête gaat over jullie ervaringen met de studieadviseur van jouw opleiding of faculteit, de […]

Experiment BSA in tweede jaar mislukt

Op 1 april 2014 konden opleidingen voor de tweede en laatste keer zich opgeven voor het experiment om het bindend studieadvies (BSA) ook in het tweede jaar in te voeren. Slechts één opleiding heeft zich daarvoor aangemeld. Het ISO is blij met het gegeven dat de invoering van een BSA in het tweede studiejaar niet […]

Afgestudeerd? Voorkom een boete!

Net afgestudeerd? Dit moet natuurlijk gevierd worden. Echter, als je niet meer verder gaat studeren vergeet dan niet om je studiefinanciering en OV-kaart stop te zetten. Het niet tijdig stopzetten van deze diensten heeft namelijk de nodige financiële consequenties.  Wanneer je jezelf uitschrijft voor een studie dan moet jijzelf zorgen dat je de stufi en OV-kaart op tijd stop […]

ISO-bestuur gewisseld

Op 28 juni 2014 zijn de bestuursleden van het Interstedelijk Studenten Overleg gewisseld. Falco Carelsz, Yvonne Rouwhorst, Aart Claassens, Rosanne Broekhuizen en Sanne de Jager gaan een jaar de belangen van meer dan 688.000 studenten in Nederland behartigen.  Falco Carelsz, voorzitter van het ISO, sprak in zijn speech over het turbulente jaar dat eraan zit te […]

ISO pleit voor instemmingsrecht op de begroting

Tijdens het debat op het HBO discours, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, maakte het ISO duidelijk dat instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting goed is voor iedereen; bestuurders en studenten. Wel moet dan duidelijk worden gemaakt wat precies die hoofdlijnen zijn, hoe en wanneer deze worden aangeleverd en moet er adequate scholing worden georganiseerd voor de […]

Debat WRR-rapport aanleiding voor nieuwe onderwijsambities

Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het WRR-rapport van november 2013 en de kabinetsreactie daarop van februari 2014. Het heeft even op zich laten wachten maar de discussie werd er niet minder om. Ingezet werd op de formulering van concrete ambities voor de rest van de kabinetsperiode, een toekomstfonds en een sterkere focus op onderwijs in […]

Groeiagenda D66 besteedt aandacht aan toekomst hoger onderwijs

D66 kwam vanmorgen met een ambitieuze groeiagenda om Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Het kabinet wordt opgeroepen een integraal plan te ontwikkelen om de afvlakkende groei op het gebied van arbeidsparticipatie en onderwijs te doorbreken.  Het ISO is blij met de aandacht voor onderwijs in deze visie. Meer aandacht voor docentkwaliteit, flexibiliteit in […]

HZ University of Applied Sciences nieuw aspirant lid

Op de Algemene Vergadering van 20 juni 2014 heeft de AV ingestemd met het aspirant lidmaatschap van de hogeschoolraad van HZ University of Applied Sciences. Namens de organisatie willen wij hen van harte feliciteren met het lidmaatschap!

Open gesprek tijdens Studentenkamer

Donderdagochtend 19 juni vond de eerste Studentenkamer van 2014 plaats. De Studentenkamer is een wettelijk vastgelegde vergadering tussen studentenbonden ISO en LSVb en de minister van Onderwijs. Tijdens het openbare overleg kwamen verschillende onderwerpen ter tafel, zoals het leenstelsel, prestatieafspraken, medezeggenschap en het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.

Papieren kaartjes verdwijnen

Per 9 juli 2014 verdwijnen de papieren (kortings)kaartjes bij NS: iedereen dient vanaf dat moment te reizen met een OV-chipkaart. Iedereen die vanaf die dag met de trein wil reizen, moet in- en uitchecken met een OV-chipkaart. Dit geldt dus ook voor studenten met een studentenreisproduct in de periode dat zij met korting reizen. Op de dagen […]

Geen steun voor onderzoek naar gevolgen leenstelsel

Dinsdag 17 juni 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van Michel Rog (CDA) om onderzoek te doen naar de gevolgen van het aankomende leenstelsel afgewezen. Daarnaast konden moties van de ChristenUnie om de gevolgen te beperken voor studenten die een meerjarige master volgen of een functiebeperking hebben ook niet rekenen op een meerderheid van […]

ISO’s Innovatielab met ORAS en VSSD in Delft

Op 12 juni 2014 vond in Delft het tweede ISO-Innovatielab plaats. In samenwerking met ORAS en de VSSD was deze brainstormsessie georganiseerd over de thema’s digitalisering en internationalisering.   Ten eerste stonden drie stellingen centraal die gericht zijn op internationalisering in het hoger onderwijs. 1. In het kader van internationalisering is het wenselijk dat een […]

Leenstelsel-coalitie vs. oppositie

Donderdag 5 juni 2014heeft het spoeddebat over het akkoord met betrekking tot een leenstelsel plaatsgevonden. Eerder kwam het akkoord tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks naar buiten, waaruit bleek dat de partijen elkaar kunnen vinden in de afschaffing van de basisbeurs. Dit geldt niet voor de oppostitiepartijen en het ISO. De oppositie haalde fel uit […]

Debat leenstelsel overtuigt studenten niet

Donderdag 5 juni 2104 vond het Tweede Kamer debat over de invoering van het leenstelsel plaats. Er is veel verdeeldheid over de risico’s rondom toegankelijkheid, niemand weet écht welke effecten zullen optreden. Het ISO vindt dat er snel duidelijkheid moet komen voor (aankomend) studenten. Tijdens het debat kwam naar voren dat niemand in de toekomst […]

Verantwoording én verbetering door accreditatie

Op woensdag publiceerde de Universiteit Leiden een onderzoek naar het huidige accreditatiestelsel. Hoewel de deelnemers aan het onderzoek aangeven dat het huidige systeem goed functioneert, worden er enkele verbeterpunten naar voren gebracht.  Zo geeft het onderzoek weer dat de vermindering van lasten voor instellingen en opleidingen nog niet is gerealiseerd. Dit werd uit eerdere evaluaties van onder andere […]

Vrij reizen, ook in de spits

In de brief die het ministerie van OCW op 28 mei 2014 verstuurde met betrekking tot de hoofdlijnen voor een leenstelsel, worden vele onderdelen van de studiefinanciering betrokken. Hierbij komt ook het studentenreisproduct aan bod: er wordt een task force opgesteld om daadwerkelijke stappen te maken. Het ISO pakt deze handschoen graag op, maar één […]

DigiPlus 2014

Op 2 juni 2014 organiseerde het ISO DigiPlus: een bijeenkomst voor studenten, docenten en beleidsmakers over de verscheidenheid aan mogelijkheden die digitalisering nu al biedt om het hoger onderwijs te vernieuwen. Tijdens deze bijeenkomst gaven vijf verschillende organisaties een pitch over de digitale vorm waarmee zij het hoger onderwijs kunnen verbeteren. Het uiteindelijke doel hiervan […]

ISO organiseert #twitterspreekuur rond #leenstelsel

Vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur heeft het Interstedelijk Studenten Overleg een online een twitterspreekuur georganiseerd, om (aankomende) studenten informatie te verschaffen over het naderende leenstelsel. Zowel vanuit scholieren als huidige studenten kwamen verschillende vragen aan bod. Het ISO heeft geprobeerd, waar mogelijk, de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Meer informatie over het leenstelsel […]

Jongeren willen gelijke waardering diploma’s en studieresultaten

In één week tijd hebben bijna 16.000 jongeren de Jongerenkieswijzer ingevuld. De Jongerenkieswijzer, een kieswijzer rondom de verkiezingen van het Europees Parlement, was een initiatief van tien jongerenorganisaties en en richtte zich op jongeren door stellingen te gebruiken die gaan over onderwerpen waar jongeren in het dagelijks leven mee te maken krijgen.  Uit de resultaten […]

Instellingen aan de slag met internationalisering

Maandagochtend hebben de VSNU en de Vereniging Hogescholen hun gezamenlijke visie op de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs gepresenteerd. Het ISO is erg te spreken over de visie, maar stelt daarbij wel dat het altijd moet gaan over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, niet louter om het ‘verkopen’ van het Nederlandse […]

Keynote Ruud Nauts op lustrumcongres Studiekeuze123

Vandaag sprak voorzitter Ruud Nauts op het lustrumcongres van Studiekeuze123, met het thema ‘De keus van tegenwoordig – informatie, inspiratie en innovatie-. Hij sprak in de hoedanigheid van scholier, leraar en vertegenwoordiger van de student.

Jongerenorganisaties lanceren Jongerenkieswijzer

Vandaag is de Jongerenkieswijzer op www.jongerenkieswijzer.nl gelanceerd! In twintig eenvoudig geformuleerde stellingen is een eigen politieke keuze snel gemaakt. Bovendien laat de Jongerenkieswijzer zien waar Europa eigenlijk over gaat. Terwijl de strijd tussen de politieke partijen is losgebarsten, slaan tien landelijke jongerenorganisaties de handen ineen voor de Jongerenkieswijzer. Een unieke samenwerking voor en door jongeren met medewerking van politieke partijen […]

Studenten geen goedkope werkkrachten

Uit de jaarlijkse stagemonitor van Studentenbureau onder studenten en bedrijven blijkt dat ongeveer één op de vijf stagiairs geen vergoeding krijgt tijdens het lopen van een stage. Daarnaast is ook de gemiddelde stagevergoeding gedaald ten opzichte van vorig jaar. De vergoeding lijkt tevens afhankelijk te zijn van de branche waarin studenten stage lopen: in de […]

Internationaal in eigen land

Op maandag heeft de Nuffic een rapport uitgebracht over internationalisation at home. Het onderzoek brengt in kaart op welke wijze instellingen ervoor zorgen dat studenten die tijdens hun studie niet naar het buitenland gaan, alsnog internationale en interculturele competenties opdoen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de instellingen op dit moment beleid op het gebied van […]

Waar we het over hebben als het om toegankelijkheid gaat

Je hoort het in discussies rondom de doorstroom van mbo 4 naar het hbo, van hbo-propedeuse naar de universiteit en de afschaffing van de studiefinanciering; de toegankelijkheid moet worden gewaarborgd. Ook het ISO gebruikt de term toegankelijkheid maar wat wordt hier nu onder verstaan? Het ISO verstaat onder toegankelijkheid nadrukkelijk niet het opengooien van alle […]

Ov-studentenkaart lijkt gered

Donderdagochtend kopte de Telegraaf dat de ov-studentenkaart in zijn huidige vorm blijft bestaan. Als dit de uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen is, dan is dat volgens het ISO goed nieuws voor studenten. Het huidige reisrecht voor studenten is namelijk essentieel voor het Nederlandse hoger onderwijs. Het ISO vreest dat bij een ander reisproduct de plaats […]

U-Multirank vergelijkt instellingen en opleidingen wereldwijd

Op 13 mei 2014 is in Brussel de U-Multirank gelanceerd: een nieuwe ‘ranking’ van hoger onderwijsinstellingen die duidelijk anders is dan al zijn voorgangers. In tegenstelling tot de grote rankings kijkt de U-Multirank niet alleen naar onderzoek, maar ook naar aspecten zoals doceren en leren, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en regionale verbindingen. Daarnaast is deze nieuwe vorm van ranking […]

Via mbo of de havo naar het hbo?

Je ziet het wel vaker: in het hoger onderwijsland weet iedereen het beter, zo ook als het gaat over de route naar het hbo. Dat is lastig wanneer je een eindexamenkandidaat vanuit het vmbo bent. Wie heeft er gelijk? En geldt dat ook nog wanneer ik over twee jaar mijn havo-diploma heb gehaald of over […]

Knopen doorhakken

GroenLinks wil knopen doorhakken omtrent de komst van een leenstelsel. De partij geeft aan dat studenten moeten weten waar ze aan toe zijn en dat het huidige studiefinancieringsstelsel gewijzigd moet worden. Een wijziging van het stelsel heeft niet de voorkeur van het ISO, maar dat er snel duidelijkheid moet komen is een ding dat zeker […]

Blijvende onduidelijkheid rondom studentenreisproduct

Welke dagen zijn feestdagen? Wanneer gaat de zomerperiode in? Vragen die bij studenten tot grote onduidelijkheid leiden rondom hun studentenreisproduct. En dat zijn niet de enige vragen die studenten hebben over hun OV-abonnement: sinds het uitstel van het leenstelsel in december 2013 hebben studenten en studentenorganisaties niets meer gehoord over hun reisproduct.  In december is […]

ESU: CoSMiCE & BM66

Van 28 april tot en met 4 mei 2014 hebben Loek Zanders en Jeff van As namens het ISO de 66ste Board Meeting (Algemene Vergadering) van de European Students’ Union (ESU) en het voorafgaande seminar over mobiliteit van Europese studenten bijgewoond. De bijeenkomsten vonden plaats in Bratislava (Slowakije) en Wenen (Oostenrijk). Bij beide bijeenkomsten waren […]

ISO kiest een nieuw bestuur

Vandaag sprak de Algemene Vergadering van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uit in de volgende vijf bestuursleden voor het collegejaar 2014-2015. Het kandidaat-bestuur wordt op de bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni 2014 officieel benoemd. Kandidaat-voorzitter Falco Carelsz: “Wij staan voor inspirerend, hoogwaardig en grenzeloos onderwijs voor studerend Nederland.”   De voorzitter wordt […]

ISO’s Innovatielab met VeSte

Op 16 april 2014 vond in Wageningen het eerste Innovatielab van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in samenwerking met de Wageningse studentenfractie VeSte, plaats. Tijdens deze avond werd via brainstorms dieper ingegaan op de thema’s digitalisering en ondernemerschap. Van de ideeën kunnen zowel het ISO als VeSte gebruik maken in hun dagelijkse werkzaamheden, in respectievelijk ‘Den […]

Nieuwsbrief over studentenreisproduct

Vanaf 1 april 2014 kunnen studenten met een studentenreisproduct zich inschrijven voor de nieuwsbrief studentenreisproduct. Zo kunnen ze op de hoogte blijven van alles rondom het reizen met het studentenreisproduct. Bovendien krijgen studenten die zich inschrijven voor de nieuwsbrief na het stopzetten van hun studentenreisproduct een aantrekkelijk aanbod om ook na hun studie met het […]