Het hoge woord is eruit: studenten mogen weer!

Tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen is er eindelijk weer licht aan het einde van een donkere tunnel gekomen voor studenten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Het is een pak van ons hart dat het hoge woord er nu definitief uit is. De beeldschermstudent kan na anderhalf jaar eindelijk weer […]

Ik zit nog thuis!

Komend collegejaar is er weer fysiek onderwijs mogelijk. Vanaf 30 augustus wordt de anderhalvemetermaatregel losgelaten in het hoger onderwijs waardoor er weer meer studenten naar college kunnen. Wel is er een maximale groepsgrote van 75 studenten van kracht. Mag jij weer fysiek naar de les, werkgroep of college? Of plaatst jouw rooster je toch (alweer) […]

Studenten Op Eigen Benen: het ISO komt met een nieuw studiefinancieringsstelsel

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert vandaag Studenten Op Eigen Benen: een manifest voor een nieuw studiefinancieringsstelsel waarmee studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders, zich volop kunnen ontwikkelen. Bovenaan het manifest staat de herinvoering van een basisbeurs van 247 euro per maand voor thuiswonende studenten en 460 euro voor uitwonende studenten. Ook wil de studentenorganisatie een verbreding van aanvullende beurs zodat studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs […]

Studentvriendelijk doorstroomadvies blijft stip op de horizon

Demissionair minister Van Engelshoven bericht vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de monitor beleidsmaatregelen 2020-2021 en het bindend studieadvies (BSA). Hoewel kleine stapjes in de goede richting worden gezet, zit er volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) nog te weinig schot in de zaak. Kandidaat-voorzitter Lisanne de Roos: ‘’De oproep van de […]

Student wordt wederom aan het lijntje gehouden: nog altijd geen duidelijkheid over aankomend collegejaar

Ondanks dat de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid voor het hoger onderwijs, zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is verbaasd dat studenten nog altijd in onzekerheid worden gelaten. Kandidaat-voorzitter Lisanne de Roos: “Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student […]

ISO presenteert het Studenten Regeerakkoord: studentsucces de norm.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert vandaag het Studenten Regeerakkoord. In dit regeerakkoord besteedt het ISO aandacht aan de grootste knelpunten binnen het hoger onderwijs die volgens studenten door een nieuw kabinet aangepakt moeten worden. De studentenorganisatie ziet nodige stappen om tot een toegankelijk onderwijsstelsel te komen waarbij studentsucces de norm is. ISO-Voorzitter Dahran Çoban: […]

Jessica Zweers Docent van het Jaar 2021

Jessica Zweers van de Hanze Hogeschool Groningen is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2021. In deze verkiezing streden docenten van hogescholen en universiteiten om deze eervolle titel én een beurs van 25.000 euro, te besteden aan onderwijsinnovatie. De verkiezing is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De jury roemt de manier […]

Internationale student het ondergeschoven kind van het hoger onderwijs

Internationale studenten hebben het niet makkelijk in het Nederlandse hoger onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network The Nederlands (ESN). Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “We zien al jaren dat internationale studenten tegen veel problemen aanlopen en […]

Interstedelijk Studenten Overleg: fysiek onderwijs verder uitstellen ondenkbaar

Studerend Nederland kijkt reikhalzend uit naar 26 april, de dag waarop studenten weer een dag per week fysiek onderwijs mogen volgen. Nu blijkt die belofte toch op losse schroeven te staan. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Eén keer per week naar de instelling mogen is geen luxe, maar broodnodig voor studenten […]

Nieuw ISO-bestuur: ‘’Student centraal in bijzondere tijden.’’

Vandaag sprak de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), bestaande uit de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, via de digitale weg, haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2021-2022. Het gaat om Lisanne de Roos, Bjorn Blom, Jochem Tollenaar, Gijsbert van Elven en Thomas van der Meer. Ze staan in deze bijzonder tijden voor […]

De beeldschermstudent moet nog even wachten

De beloofde stip aan de horizon voor studenten blijkt uit te blijven, in de week voor pasen zijn er nog geen versoepelingen voor het hoger onderwijs. Toch is de hoop voor studenten niet volledig opgegeven: zelftesten en sneltesten gaan ervoor zorgen dat de deur richting de collegebanken op een kier blijft staan. Het Interstedelijk Studenten […]

De beeldschermstudent mag zich eind maart weer melden in de collegebanken

Tijdens de persconferentie betreffende de coronamaatregelen is er een lichtpunt aan de horizon van studenten verschenen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is verheugd met het bericht dat hogescholen en universiteiten vanaf 29 maart hun studenten weer een dag per week mogen verwelkomen. ISO-voorzitter Dahran Çoban: “Een kwart van de studenten zit al bijna een jaar […]

Vier finalisten strijden om de titel ‘Docent van het Jaar 2021’

De vier genomineerden voor de titel Docent van het Jaar 2021 zijn bekend. De jury heeft uit de vele aanmeldingen vier finalisten gekozen. De genomineerden zijn Jessica Zweers (HanzeHogeschool Groningen), Machiel Blok (Hogeschool Rotterdam), Karen Kotten-Lips (HAN University of Applied Sciences) en Arianna Pranger (Universiteit Leiden). Op 21 april zal demissionair minister Van Engelshoven (OCW) […]

ISO en LSVb: “Structurele investeringen in hoger onderwijs zijn hard nodig, ook na corona”

Het vandaag gepubliceerde onderzoek van PwC Strategy&, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, bevestigt dat er grote tekorten zijn in de bekostiging van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) onderschrijven de noodzaak voor grootschalige investeringen in het hoger onderwijs om de vooruitgang van onze kenniseconomie […]

ISO blij met hart voor studenten in coronadebat

Zowel tijdens het coronadebat van 24 februari, als bij de behandeling van het Nationaal Programma Onderwijs hebben verschillende Kamerleden zich sympathiek opgesteld tegenover studenten en een spoedige openstelling van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij dat het kabinet aangesproken wordt op het niet bieden van perspectief aan studenten en ziet de […]

Miljarden, nu echt voor alle studenten: ISO blij met corona compensatie

In een persconferentie hebben de onderwijsministers vandaag een grote stap gezet in de compensatie van studenten tijdens deze coronacrisis. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Het is fantastisch dat het kabinet zo’n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers in hebben gezien hoe belangrijk de financiële kant van […]

Scholieren en studenten zijn klaar met loze beloften op perspectief voor jongeren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben de handen ineengeslagen om het kabinet om daadkracht te vragen in de heropening van de scholen. De twee jongerenorganisaties voeren deze woensdag om 10:00 actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Iedereen roept dat […]

ISO en VSNU: verbetering en vertrouwen met keuze voor instellingsaccreditatie

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vereniging van Universiteiten zijn tevreden met de invulling van het systeem van instellingsaccreditatie zoals demissionair minister Van Engelshoven het in haar kamerbrief schetst. Zij zien dit als een stap voorwaarts naar een kwaliteitszorgsysteem dat sterker gestoeld is op verbetering en vertrouwen. Dit nieuwe systeem biedt meer kansen om […]

Onderzoek bevestigt: Studenten massaal eenzaam en ontevreden door digitaal onderwijs 

Utrecht, 11 februari 2021– Online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie– en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs hebben, worden deze problemen sterker. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waaraan 11.500 studenten meededen. Het is voor het eerst dat er een landelijk grootschalig onderzoek is gedaan naar de ervaringen met online onderwijs en de relatie tussen deze vorm van onderwijs en het welzijn van […]

Studieresultaten lijken corona door te komen, nu de studenten nog

UTRECHT, 24 november 2020  – In een brief aan de kamer geeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) inzicht in de stand van zaken van het hoger onderwijs in corona tijd. Een voorzichtige conclusie is dat het niet goed gaat met het welzijn van studenten, maar dat cijfers en diploma’s wel behaald worden. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘’Met de studieresultaten lijkt het goed te gaan, met de studenten zelf alleen niet. De eerste […]

Zorgen om studentenwelzijn opnieuw bevestigd: ISO trekt aan de bel

UTRECHT, 6 november 2020  –  Vandaag blijkt uit cijfers van een onderzoek van Caring Universities, een initiatief van vier Nederlandse universiteiten, hoe hard de coronacrisis inhakt op het (mentale) welzijn van studenten. Eenzaamheid, concentratieproblemen en zorgen over de toekomst waren vóór de pandemie al een worsteling, nu kampt een zorgwekkend aantal studenten met deze problemen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘’We wisten al dat corona veel impact heeft op het mentale welzijn van studenten, maar […]

Van eliminatie naar motivatie: ISO komt met alternatieven voor het BSA

UTRECHT, 26 oktober 2020 – In het debat over corona en hoger onderwijs kondigde minister van Engelshoven aan het logisch te vinden ook de huidige lichting eerstejaarsstudenten te ontzien van het bindend studieadvies (BSA). Een goede stap, maar ook na de coronacrisis ziet het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) graag de B uit BSA verdwijnen. Voorzitter […]

Studentenorganisaties roepen op tot extra aandacht voor aankomende studenten met #operatiezachtelanding

UTRECHT, 17 augustus 2020  – De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) luiden samen de noodklok en roepen de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen op om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. Onderwijsinstellingen kampen al jaren met hoge aantallen studenten die in de eerste 100 studiedagen uitvallen. De studentenorganisaties vrezen […]

ISO-Publicatie: Inventarisatie kwaliteitsafspraken

Op 9 april 2018 sloten de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg een akkoord over de kaders voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024. Ruim twee jaar later komt het ISO met het eerste landelijke beeld rondom de eerste beoordeling van de kwaliteitsafspraken […]

Studenten worden hard geraakt in komende recessie

UTRECHT, 24 april 2020 – Vandaag voorspelt de Voorjaarsnota een flinke economische krimp. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “De vooruitzichten van studenten zijn slechter dan  we twee maanden geleden ooit hadden kunnen verwachten. Het gunstige arbeidsmarktperspectief is als sneeuw voor de zon verdwenen.”.  Vandaag riep het Interstedelijk Studenten Overleg op tot […]

Middeninkomens hardst geraakt door leenstelsel

UTRECHT, 20 februari 2020 – Onderzoeksbureau I&O Research voerde in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de financiële bijdrage van ouders aan hun studerende kinderen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Wat blijkt is dat studenten met ouders met middeninkomens het meest de dupe zijn van het leenstelsel. […]

Hoger onderwijs snakt naar investering maar het kabinet laat sector in de kou

Den Haag, 17 september 2019 – Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota 2020, waaruit blijkt dat het hoger onderwijs in 2020 geen extra investeringen ontvangt. Dit terwijl de signalen uit het veld duidelijk zijn: de bekostiging per student daalt jaren achter elkaar, collegezalen puilen uit en de werkdruk van het hoger […]

ISO verontrust door daling aantal studenten dat op kamers gaat

UTRECHT, 15 juli 2019 – Steeds minder studenten gaan op kamers wonen wanneer ze gaan studeren. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 werd een sterke daling van het aantal hbo- en wo-studenten dat op kamers ging wonen waargenomen. In de […]

Schuldverklaring DUO schendt belofte sociaal leenstelsel

UTRECHT, 21 juni 2019 – De minister van Binnenlandse Zaken komt vandaag met plannen waardoor de waardoor het meewegen van de studieschuld bij het verstrekken van een hypotheek makkelijker wordt. Hierdoor kunnen hypotheekverstrekkers de studieschuld van studenten makkelijker controleren. Kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Kees Gillesse: “De belofte van een sociaal leenstelsel wordt vandaag […]

Enquête toont grote barrières voor internationale studenten

UTRECHT, 11 juni 2019 – Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN).

RIVM-onderzoek naar mentale druk studenten is beneden alle verwachtingen

UTRECHT, 24 mei 2019 – Vanochtend bracht het Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar onderzoek over het welzijn van jongeren en studenten uit. Het RIVM, die haar onderzoek bestempelt als ‘inventarisatie’, stelt dat er ‘informatie bij elkaar gebracht is om een zo actueel mogelijk overzicht te bieden van beschikbare cijfers over welbevinden en psychische […]

Renteverhoging op studieschuld in strijd met internationaal onderwijsrecht

DEN HAAG, 20 mei 2019 – De wetsaankondiging van Minister van Engelshoven (OCW) om de rente op studieschulden te verhogen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat blijkt uit een juridische inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). 

Reactie op advies van Rijn: overwegend positief, bezorgd over mogelijke toename selectie

DEN HAAG, 15 mei 2019 – Vandaag publiceert de Commissie van Rijn haar advies over de herziening van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs. Het advies bepleit een vastere financiële bijdrage aan universiteiten en hogescholen om de groeiprikkel te beperken en stelt dat een ‘uitgebalanceerde vorm van selectie’ en een verhoogd studiesucces op de lange […]

Nieuw ISO-bestuur: ”Geef student ruimte”

UTRECHT, 5 april 2019 – Vandaag sprak de achterban van het ISO, bestaande uit centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2019-2020.

De Tweede Kamer roept op tot een landelijk onderzoek naar studentenwelzijn

De druk die studenten ervaren is groot. De laatste tijd zijn er veel signalen van stress, depressie en burn out-klachten bij studenten (zie: onderzoek). Het ISO is dan ook heel blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer een oproep aan minister Van Engelshoven heeft ondersteund om een grootschalig landelijk onderzoek naar het welzijn van […]

Medezeggenschapsloket is belangrijke stap richting betere ondersteuning van medezeggenschap

UTRECHT, 4 december 2018 In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging […]

Minister: renteverhoging kost student 5000,- euro

DEN HAAG, 16 november Vandaag kwam het nieuws vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW) over hoeveel extra rente studenten moeten betalen door de renteverhoging op studieschulden.

Minister staat op voor toegankelijkheid, maar haalt de angel er niet uit

DEN HAAG – 25 oktober 2018 Vandaag staat de voorpagina van Trouw in teken van de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). De brief ‘toegankelijkheid en kansengelijkheid’, die zij vandaag presenteert aan de Tweede Kamer, laat zien dat de minister opstaat voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Echter stelt de brief dat het hoger onderwijs […]

Studenten dubbel geraakt met Prinsjesdag

DEN HAAG, 18 September 2018  Studenten worden opnieuw in de kou gezet door het kabinet. De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden nog verder opgeschroefd, met al 19 miljoen in 2019, en in deze regeringsperiode moet het Kabinet nog meer dan een kwart miljard bezuinigen in het onderwijs.

Renteverhoging op studieschuld raakt schuldengeneratie onevenredig hard

Den Haag, 17 september 2018 Studenten bouwen enorme schulden op door het leenstelsel, maar dat is voor Kabinet Rutte-III nog niet genoeg. Om het leenstelsel ‘betaalbaar te houden’ wordt de rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren namelijk verhoogd, waardoor de maandlasten bij terugbetaling 18 procent hoger worden. Ex-studenten zijn daardoor in […]

ISO luidt noodklok: studieschuld maakt hypotheek kansloos

UTRECHT, 27 augustus 2018  Studieschulden zijn van grote invloed op de hoogte van een hypotheek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder de vijf grootste hypotheekverstrekkers van Nederland.

Gevolgen leenstelsel funest voor havo-scholieren met ouders in de bijstand

UTRECHT, 26 juni 2018   Uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat de instroom in het hbo van havisten met ouders in de bijstand is gedaald na de afschaffing van de basisbeurs. Het instroomniveau is zelfs lager dan voor de invoering van het sociaal leenstelsel. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’De discussie rondom de […]

Student in 2018 minder tevreden over internationalisering

UTRECHT, 28 juni 2018   Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2018 blijkt dat de studenttevredenheid is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De twee grote aandachtspunten zijn de dalende tevredenheid over internationalisering en de aansluiting op de arbeidsmarkt. 

ISO, LSVb en ESN: Minister vergeet positie van internationale student

UTRECHT, 21 juni 2018 . Onlangs is de visiebrief van minister van Engelshoven over internationalisering in het Hoger Onderwijs verschenen. Hierin benoemt zij expliciet hoe belangrijk het is om internationaal talent naar Nederland te halen. In de visie missen echter concrete maatregelen om de positie van de internationale student te verbeteren. Uit een verkennend onderzoek (de Annual International […]

Positie van vrije pers op hogescholen en universiteiten zorgwekkend

Utrecht, 20 juni 2018. De onafhankelijkheid van vrije pers aan hogescholen en universiteiten is in het geding, blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg. Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat ongeveer de helft van de grote hogescholen geen vrije pers heeft, dat redacties van instellingsbladen in bepaalde gevallen worden samengesteld door het CvB en […]

Studenten lanceren meldpunt stagebegeleiding

UTRECHT, 22 mei 2018 – Veel studenten zijn ontevreden over de manier waarop zij door hun universiteit of hogeschool begeleid worden bij hun stage. Daarom lanceert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vandaag, op de dag van de stagiair van het Studentenbureau, een meldpunt waar studenten met hun klachten terecht kunnen. 

Studenten: politiek aan zet om strikte studienorm te verlagen

Rotterdam, 30 april 2018 – De eis dat studenten in hun eerste studiejaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) alle studiepunten moeten halen is niet in strijd met de wet. Dat oordeelt de onderwijsrechter in een rechtszaak die het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) tegen de EUR had aangespannen.

Youssef El Bouhassani beste docent van Nederland 2018

UTRECHT, 21 april 2018 – Youssef El Bouhassani van de Hogeschool van Amsterdam is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2018. In de verkiezing, een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), strijden docenten van hogescholen en universiteiten om titel Docent van het Jaar 2018 en een beurs van 25.000 euro.

Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

Utrecht, 11 april 2018 – Scholieren-, studenten- en ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om serieus werk te maken van de kansengelijkheid in en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en VNO-NCW en MKB-Nederland doen dit naar aanleiding […]

Staat van het Onderwijs 2018 vraagt om actie

Vanochtend kwam de Inspectie van het Onderwijs met de Staat van het Onderwijs 2018. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stagneert en op sommige plekken zelfs daalt en dat de kansenongelijkheid in het onderwijs nog steeds groot is. Daarnaast laat de Onderwijsinspectie zien dat de segregatie naar opleidingsniveau toeneemt en hoogopgeleide ouders […]

Studenten centraal bij besteding geld basisbeurs

  UTRECHT, 9 april 2018 – Studenten en de medezeggenschap staan centraal in de besteding van het geld van de basisbeurs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het akkoord dat het hierover gesloten heeft met minister Van Engelshoven van OCW, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de koepels van universiteiten en hogescholen. 

Studenten feliciteren Ingrid van Engelshoven

UTRECHT, 26 oktober 2017 – Ingrid van Engelshoven is de nieuwe minister van hoger onderwijs. Zij volgt Jet Bussemaker op als minister van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW). Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) feliciteert Van Engelshoven met haar nieuwe functie.

Hogescholen en universiteiten blijven onterecht extra studiekosten vragen

Utrecht, 14 juli 2017 – Universiteiten en hogescholen vragen nog steeds onterecht extra studiekosten. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Na het openen van een meldpunt hebben zij tientallen meldingen ontvangen van studenten die onterecht extra kosten moeten maken.

Scholing essentieel voor zorgvuldige invoering Engelstalig onderwijs

UTRECHT, 11 juli 2017 – Zorg voor een zorgvuldige invoering van het Engels in het hoger onderwijs, zo waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een rapport dat het vandaag aanbood aan demissionair minister Bussemaker (OCW). Uit het onderzoek van de KNAW blijkt dat steeds meer opleidingen aan universiteiten en hogescholen in het […]

Basisbeursgeld mag studenten niet door de neus worden geboord

Utrecht, 21 juni 2017- Alle studenten hebben hun studiefinanciering moeten opofferen om de kwaliteit van het hele hoger onderwijs te verbeteren. Vandaag blijkt uit verslaggeving van ScienceGuide dat als het aan de VVD ligt, een groot deel van dit geld  naar de vier technische universiteiten gaat. 

Ambitieuze studenten beboet

UTRECHT, 20 juni 2017 – Veel hogescholen en universiteiten negeren het vorig jaar ingevoerde collegegeldvrij besturen, zo blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en zijn partners.

Studenten & promovendi spreken zich uit tegen academische censuur

Utrecht, 9 juni 2017 – De vrije pers op hogescholen en universiteiten lijkt steeds verder onder druk te staan. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant, waarin een oud-redacteur van de Groningse Universiteitskrant (UK) stelt dat deze niet meer onafhankelijk kan zijn.

Nog steeds weinig mbo’ers naar het hbo: herziening aanvullende beurs nodig

UTRECHT, 1 juni 2017 – De instroom van mbo’ers naar het hbo is nog altijd niet op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel, zo blijkt uit de monitor beleidsmaatregelen 2016-2017. Dit bevestigt wederom de vrees van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en daarom pleiten zij voor grondige herziening van de aanvullende beurs. […]

Marc van Mil (UU) beste docent van Nederland

1 april 2017, Utrecht – Marc van Mil (Universiteit Utrecht) is uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2017. Het bewustzijn dat Van Mil zijn studenten leert over de impact van hun vak gaf de doorslag bij de verkiezing van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daar streden vijf topdocenten van hogescholen en universiteiten om de titel […]

Studenten kampen met miljardenschuld

Utrecht, 8 maart 2017 – 17,9 miljard euro. Dat is het bedrag dat alle studenten en oud-studenten nog moeten betalen aan de overheid. Dit blijkt uit cijfers van DUO, die het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft opgevraagd.

Hogescholen en Universiteiten negeren de regels rondom extra bijdrage

UTRECHT, 8 februari 2017 – Nog te vaak vragen hogescholen en universiteiten onrechtmatige eigen bijdrages naast het collegegeld. Hoewel Minister Bussemaker in 2015 al aangaf dat altijd een gratis alternatief geboden moet worden, lapt een aantal instellingen haar oproep aan de laars.

Nadja Jungmann (HU) uitgeroepen tot Lector van het Jaar

Den Haag, 2 februari 2017 – Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) is vandaag in Den Haag uitgeroepen tot Lector van het Jaar. Zij ontving de prijs uit handen van Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. De lector Schulden en Incasso werd door de jury geroemd om haar veelzijdigheid.

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Den Haag, 19 december 2016 – Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot.

Studenten klagen meer, maar vinden minder

Utrecht, 17 november 2016 – Studenten zijn steeds meer gaan klagen[1], maar vinden de goede weg om hun recht te halen steeds moeilijker. Omdat ze meer en meer klachten binnenkrijgen, hebben het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) het heft in eigen hand genomen.

Scholieren, Studenten, Decanen en Politiek sturen uitval de laan uit

Utrecht, 2 november 2016 – Omdat bijna een derde van de studenten op hogescholen en universiteiten uitvalt of wisselt van studie na zijn eerste jaar, moet de aansluiting tussen het voortgezet- en hoger onderwijs beter. Daartoe werd vlak voor de zomer een studiekeuzechecklist gepresenteerd: ‘Aanval op Uitval’. Studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS, decanenvereniging NVS-NVL en Jongeren […]

Opleidingsaanbod hoger onderwijs toekomstbestendiger

ISO, LSVb, VSNU en Vereniging Hogescholen lanceren alternatief voor macrodoelmatigheidstoetsing bestaand onderwijsaanbod Bestaande opleidingen in het hoger onderwijs moeten ook in de toekomst regelmatig worden getoetst op hun arbeidsmarktaansluiting, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie.

Prestatieafspraken: van fabriceren naar leren

  Utrecht, 25 oktober 2016 – Zes hogescholen worden mogelijk gekort op financiering. Dat zou de consequentie kunnen zijn van de oordelen van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs, die vandaag gepubliceerd zijn. De mogelijke korting is vooral te wijten aan te een te grote uitval en te weinig rendement. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer […]

Studentenpsychologen: zeer gewaardeerd, onvoldoende gefaciliteerd

Utrecht, 21 oktober 2016 – Studentenpsychologen op hogescholen en universiteiten worden gewaardeerd, maar onvoldoende gefaciliteerd. Dit concluderen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Emancipatiefunctie hbo onder grote druk

Utrecht, 6 oktober 2016 – De emancipatiefunctie van het hoger beroepsonderwijs (hbo) staat onder grote druk, zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Voor het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een reden om de noodklok te luiden.

Student hardst getroffen op Prinsjesdag

Den Haag, 20 September 2016 – De student gaat er hard op achteruit aankomend jaar. Toch kondigde de Troonrede geen enkele stap aan om tegemoet te komen aan de benarde financiële positie van studenten.