ISO: “Beste student, het hbo en wo worden begraven; ga in het zwart gekleed”

Beste student, Ga allemaal in het zwart gekleed. Het nieuwe kabinet is namelijk van plan het vervolgonderwijs langzaamaan te begraven. Klap na klap heb je te maken gekregen met de stijging van het collegegeld, een verlaging van de basisbeurs en een rente die vijf keer over de kop is gegaan. De oplossingen die de formerende partijen […]

De hogeschool en universiteit als SAFE SPACE

Vanmiddag zullen Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO), Stichting Time Out en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de handreiking sociale veiligheid in het onderwijs (hbo en wo) lanceren en presenteren. In het bijzijn van burgemeester Sharon Dijksma en regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld Mariëtte Hamer, wordt deze praktische handreiking officieel gelanceerd. Het is het […]

Tweede Kamer debatteert over studentenwelzijn: ISO roept op tot concrete acties 

Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over een cruciaal thema: de mentale gezondheid van jongeren en studenten. Dit debat is hard nodig, want het welzijn van studenten staat al lange tijd onder grote druk. Ondanks eerdere inspanningen van hogescholen en universiteiten om dit aan te pakken, blijkt uit recent onderzoek dat er nog veel werk aan […]

Zoveelste onderzoeken tonen aan: stageproblematiek in het vervolgonderwijs verre van opgelost  

Vandaag zijn vier nieuwe onderzoeken over stages in het vervolgonderwijs gepubliceerd, uitgevoerd door ResearchNed, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze onderzoeken belichten diverse aspecten van stages: van stagebegeleiding en -vergoedingen tot discriminatie. Ze tonen opnieuw aan dat de problemen rondom stages […]

Nieuw ISO-bestuur: “Het is aan het nieuwe politieke speelveld om de kansen tot een goede studententijd te waarborgen.”

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2024-2025. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Mylou Miché, Gwendolyn Hermans, Jorrit Berendsen, William Duke en Stijn van Hussen. Zij zullen zich gaan inzetten voor studerend Nederland. Kandidaat-voorzitter Mylou Miché: “Het onderwijs is een plek waar talent bij elkaar komt en […]

10 studentenorganisaties komen met 10 formatiepunten: “Laat studenten meepraten over hun eigen onderwijs” 

De NOS meldde gisterenmiddag dat het thema ‘onderwijs’ is besproken aan de formatietafel. Om de stem van studenten voor vervolggesprekken kenbaar te maken, stuurt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vandaag een brief aan de informateurs. Deze brief is medeondertekend door negen andere studentenorganisaties, die diverse groepen studenten vertegenwoordigen, uiteenlopend van studentenverenigingen tot ondernemers. In de brief staan […]

Peter Pelzer is Docent van het Jaar 2024 

Vanmiddag is Peter Pelzer van Universiteit Utrecht uitgeroepen tot ‘Docent van het Jaar 2024’. Om deze titel werd gestreden tijdens de Docent van het Jaar Verkiezing, die vandaag plaatsvond in theater DE KOM te Nieuwegein. Naast deze eervolle titel ontving de winnaar een beurs van 25.000 euro, te besteden aan onderwijsinnovatie. De prijs werd uitgereikt […]

Jubileumeditie: vier docenten strijden voor de titel ‘Docent van het Jaar 2024’ 

Wie wordt de Docent van het Jaar van 2024? Die vraag wordt op 25 maart beantwoord tijdens de jubileumeditie van de Docent van het Jaar verkiezing, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het ComeniusNetwerk. De vier finalisten zijn bekend: Anke Liefbroer (Tilburg University), Hanneke Velthuijsen (Hogeschool van Amsterdam), Chris Attai (Hanzehogeschool Groningen) en […]

ISO overhandigt het Studentenregeerakkoord aan Tweede Kamerleden: ‘Studenten mogen niet kind van de rekening worden’ 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) overhandigt vandaag het Studentenregeerakkoord aan Tweede Kamerleden. Dit regeerakkoord bevat 10 punten die volgens studenten nodig zijn om het hoger onderwijs te verbeteren en waar een volgend kabinet werk van moet maken. De studentenorganisatie wil ervoor waken dat studenten niet de dupe worden van de verwachte bezuinigingen. Voorzitter van het […]

Onderzoek toont aan: zelfcensuur verlamt een aanzienlijk deel van de studenten om zichzelf te uiten in het hoger onderwijs 

Durven studenten alles te zeggen of te schrijven? Daar heeft Technopolis, naar aanleiding van een motie, onderzoek naar gedaan. Vandaag werden de resultaten gepubliceerd. Hieruit blijkt dat ruim één op de drie studenten terughoudend is in hun uitingen naar medestudenten en één vijfde van de studenten dit ook is in gesprekken met docenten. Deze vorm van zelfcensuur, […]

Studentenorganisaties verheugd over nieuwe zorgverzekering voor studenten: ‘Deze verzekering sluit écht aan op de behoeften van studenten’ 

Vandaag sluit de Stichting Studenten Zorgverzekering een overeenkomst met Menzis voor een voordelige zorgverzekering voor studenten. De partijen gaan de komende drie jaar aan de slag om het bestaande zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd (SGV) te verbeteren met een geheel nieuw aanbod. Het aanbod bestaat uit een goedkope basisverzekering (Menzis Basis Voordelig) en een ruim aanbod […]

43 Expert- en Jongerenorganisaties dringen aan op oprichting KopZorgenRaad voor mentale gezondheid jongeren

Woensdag hebben 43 vooraanstaande expert- en jongerenorganisaties aanbevelingen voor de aanpak van mentale problemen onder jongeren overhandigd aan demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. De overhandiging vond plaats tijdens een studentenverkiezingsbijeenkomst in Leiden. Met de overhandiging onderstrepen de initiatiefnemers dat de […]

PERSUITNODIGING – ‘De student kiest’: onderwijsdebat met onderwijsinstellingen en studentenorganisaties

De landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten slaan de handen ineen en organiseren op dinsdag 14 november het Nationaal Hoger Onderwijsdebat. Kandidaat-Kamerleden stappen de debatring in en gaan honderden studenten en docenten proberen te overtuigen van hun visie voor het hoger onderwijs. Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen? De financiële positie van studenten, het […]

Het water staat stagiairs aan de lippen: studenten roeien voor een verplichte stagevergoeding 

Vandaag roeien jongeren van CNV (Probeer de Bond en CNV Jongeren) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) door de Utrechtse grachten voor een verplichte stagevergoeding. De aandacht die dit oplevert is hard nodig, want een stagevergoeding zou voor veel studenten financiële en mentale verlichting kunnen brengen. Op dit moment moeten stagiairs namelijk schipperen tussen hun […]

Onderzoek toont aan: stageproblematiek is nog steeds niet opgelost   

Vandaag werd de tweede tussenrapportage gepubliceerd van een onderzoek over stagetekorten in het hbo. Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd uitgevoerd, komt tot de merkwaardige conclusie dat er geen sprake lijkt te zijn van structureel stagetekort. Daarentegen geeft drie op de tien studenten opvallend genoeg wel aan […]

Het koffertje is ongevuld; studenten niet benoemd in de Miljoenennota 

Vanmiddag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de eerste plaats neemt het kabinet ongeveer twee miljard euro aan maatregelen om de koopkracht te verbeteren en armoede te bestrijden. Voor studenten bleef het koffertje echter mager gevuld. Studenten werden niet genoemd in de Miljoenennota en de onderwijskwaliteit dreigt te gaan lijden onder […]

Opiniestuk – Studentenorganisaties slaken noodkreet: verklaar het BSA toch niet controversieel  

Op woensdag 6 september verklaarde de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het bindend studieadvies (BSA) controversieel. Een slechte ontwikkeling, vinden studenten belangenorganisaties het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Eerder dit jaar stelde demissionair minister Dijkgraaf voor om het BSA te verlagen naar 30 studiepunten in het eerste jaar om […]

Interstedelijk Studenten Overleg: “Trek studenten niet mee in de val van Rutte IV”  

Begin juli werd bekend dat het kabinet-Rutte IV was gevallen. Dit brengt een grote verandering mee, die naast de politieke gevolgen, ook een grote impact zal hebben op het onderwijsbeleid. Demissionair minister Dijkgraaf kwam met hoopvolle plannen waaronder het verlagen van het bindend studieadvies (BSA) en regie op internationalisering. Dit zijn mooie plannen om de […]

Jongerenorganisaties geven met manifest huiswerk mee aan volgend kabinet 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gaat de samenwerking aan met NJR, LAKS, FNV Young & United, LSVb, JKB, JOB MBO en CNV Jongeren om ervoor te zorgen dat het jongerengeluid centraal staat tijdens de volgende verkiezingen. Van mentale gezondheid tot financiële stress: jongeren lopen tegen veel uitdagingen aan. Daarom is het belangrijk dat de politiek […]

Studentenorganisaties doen een oproep om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken: “Het roer moet om” 

Utrecht, 24 augustus 2023 – Vandaag presenteren Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en acht andere studentenorganisaties in Utrecht het Studentenpact Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is helaas geen uitzondering onder studenten. Recent onderzoek toont aan dat één op de tien vrouwelijke studenten slachtoffer is van verkrachting tijdens de studententijd. Bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Jorgen Blom: “Het is code rood voor de sociale veiligheid van studenten. […]

Oproep: maak introductieweken toegankelijk 

Utrecht, 9 augustus 2023 – In augustus zijn er door het hele land introductieweken voor aankomende studenten. Vandaag doet het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) samen met studentenorganisaties een oproep voor toegankelijke introductieweken. De initiatiefnemers vragen de organisatoren om in deze weken rekening te houden met jongeren met een hulpvraag. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die in […]

Studenten, hogescholen en universiteiten slaan de handen ineen om studentenwelzijn te verbeteren 

Dat het slecht gesteld is met het welzijn van studenten is duidelijk. De afgelopen jaren is uit diverse onderzoeken naar voren gekomen dat een groot deel van de studenten (zware) mentale problemen heeft en veel prestatiedruk ervaart. Vandaag is het Landelijk Kader Studentenwelzijn gepresenteerd, vastgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond […]

ISO pleit voor evenwichtige internationalisering van het onderwijs 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de internationalisering van het hoger onderwijs. Internationalisering van het onderwijs is volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) van grote meerwaarde. De komst van internationale studenten zorgt voor een diverse studentenpopulatie en biedt studenten de kans om van andere culturen te leren. Tegelijkertijd merkt het ISO dat de hoge toestroom van […]

‘Jong’ CNV en ISO starten petitie voor verplichte stagevergoeding

Als het aan CNV Jongeren, Probeer de Bond van CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ligt, komt er zo snel mogelijk een verplichte stagevergoeding. Om hun boodschap te kracht bij te zetten, zijn ze vandaag een gezamenlijke handtekeningenactie gestart. Met de petitie vragen de vakbond en studentenorganisatie bovendien steun om de stagevergoedingen in […]

Interstedelijk Studenten Overleg: “Ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte is niet vanzelfsprekend” 

Hoe is het om te studeren met een behoefte aan extra ondersteuning? Daar deed ResearchNed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), verkennend onderzoek naar. Eén op de drie studenten heeft namelijk te maken heeft met een functiebeperking, variërend van bijvoorbeeld fysieke beperkingen tot belemmeringen die voortkomen uit neurodivergentie. Hoewel deze studenten een positief […]

Op weg naar studentsucces: BSA wordt versoepeld

Minister Dijkgraaf heeft vandaag bekendgemaakt dat het bindend studieadvies (BSA) aangepast gaat worden. Het kabinet poogt hiermee bij te dragen aan het verhogen van het studentenwelzijn. In zijn brief aan de Tweede Kamer kondigt de minister aan dat er een landelijke maximumnorm van 30 ECTS gaat gelden in het eerste studiejaar. Tegelijkertijd wordt het mogelijk […]

Nieuw ISO-bestuur: “Studentsucces begint bij het juiste studieklimaat” 

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), bestaande uit de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2023-2024. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Demi Janssen, Daniël van Brussel, Luca Hellings, Jorgen Blom en Lotte Jansen. Ze zullen zich inzetten voor een studieklimaat dat studentsucces bevordert. Kandidaat-voorzitter Demi Janssen: […]

Vier docenten gaan de strijd aan voor de titel ‘Docent van het Jaar 2023’

Wie wordt de Docent van het Jaar 2023? Die vraag wordt op 24 april beantwoord tijdens de jaarlijkse Docent van het Jaarverkiezing, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De vier finalisten voor de Docent van het Jaar verkiezing 2023 zijn vandaag bekend gemaakt. Birgit Boogaard (Wageningen Universiteit), Ed van Beeck (Erasmus Universiteit Rotterdam), Erik-Jan […]

Hogere rente op studieschuld een zure appel voor studenten 

Vanochtend is, door het ministerie van OCW, het rentepercentage op studieschulden voor het aankomende jaar vastgesteld op 0,46% voor het hoger onderwijs. Deze rente loopt al tijdens de studietijd, maar na het afstuderen staat het rentepercentage voor vijf jaar vast. De afgelopen jaren was er steevast een rente van 0%, maar het voor zovelen vertrouwde […]

Zelfselectie: De onbedoelde drempels die kansengelijkheid in de weg zitten 

Naast decentrale selectie, loting en andere toelatingseisen blijkt de student zelf een grotere rol te spelen in de selectie voor een opleiding dan voorheen gedacht. Een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat gekwalificeerde jongeren niet altijd hun voorkeursopleiding kiezen. Het eindrapport brengt de afwegingen aan het licht die aankomende studenten in […]

Het glas bijna halfvol: Gedeelte studenten tegemoetgekomen door het kabinet 

Vanmiddag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota. In het koffertje zat in ieder geval één grote maatregel voor de student: een tijdelijke verhoging van de uitwonende beurs. In het collegejaar 2023/2024 kan de uitwonende student rekenen op €165 in de maand extra, boven op de aangekondigde basisbeurs van €274. Een gedeelte van […]

Annual International Student Survey: Internationale student blijft tweederangs student

UTRECHT, 25 augustus 2022 – Samen met de Nederlandse studenten starten wederom vele internationale studenten volgende week aan het collegejaar. Naar verwachting zal 1 op de 4 eerstejaarsstudenten een internationale student zijn. Deze studenten, die vaak ver van huis, familie en vrienden zijn, bevinden zich in een kwetsbare positie tijdens hun studieperiode in Nederland. Dit […]

Studentenorganisaties en ouders: “Samen staan we sterker”

Studenten en hun ouders waren blij om te horen dat de basisbeurs in 2023 weer wordt ingevoerd. Hun vreugde ging alleen al gepaard met onbegrip en boosheid door de boodschap dat er 1 miljard uitgetrokken wordt ter compensatie. Dat komt neer op 1400 euro per student. Al langere tijd laten studentenorganisaties van zich horen tegen de plannen voor de ‘pechgeneratie’. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg […]

Broodnodige investeringen in hoger onderwijs krijgen vorm, het ISO houdt slag om de arm 

Zojuist heeft het kabinet flinke investeringen in het hoger onderwijs aangekondigd. Hiermee geeft minister Dijkgraaf verdere invulling aan zowel het coalitieakkoord als de Hoofdlijnenbrief hoger onderwijs en wetenschap. Hoewel het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de extra investeringen toejuicht, houdt zij nog een slag om de arm. Aankomend voorzitter Terri van der Velden: “Extra investeringen in […]

Studenten vrezen voor renteverhoging op studieschuld

De rente op de studieschuld van studenten lijkt de komende jaren niet meer op de vertrouwde 0% te blijven staan. De rente op de studieschuld wordt elk jaar vastgesteld voor een periode van vijf jaar voor de groep studenten die datzelfde jaar afstudeert. De afgelopen jaren werd de rente altijd vastgesteld op 0%, maar dat […]

Medezeggenschapsmonitor 2022: positieve geluiden, maar facilitering blijft een zorg

Er blijft werk aan de winkel voor een gezond medezeggenschapsklimaat, zo blijkt uit de medezeggenschapsmonitor die vandaag is gepubliceerd. De monitor is het resultaat van een tweejaarlijks onderzoek naar de staat van de medezeggenschap in het hoger onderwijs. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Medezeggenschappers staan ieder jaar weer voor de […]

Groningse studenten krijgen onrechtmatige toelage op hun collegegeld gecompenseerd

Ruim 550 studenten van de opleiding Internationale Fysiotherapie van de Hanzehogeschool in Groningen krijgen het collegegeld dat ze te veel hebben betaald, terug. Zij moesten per jaar 1000 euro extra betalen bovenop het wettelijk collegegeld terwijl dit niet mocht. Als reactie stapten de benadeelde studenten naar het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). “Het geld dat studenten […]

‘Vakidioot’ Reinoud Lavrijsen Docent van het Jaar 2022

Vanmiddag is Reinoud Lavrijsen van de Technische Universiteit Eindhoven uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2022. Om deze titel werd gestreden tijdens de Docent van het Jaar Verkiezing, die vandaag plaatsvond in het Muntgebouw in Utrecht. Naast de eervolle titel ontving de winnaar een beurs van 25.000 euro, te besteden aan onderwijsinnovatie. De verkiezing wordt […]

Nieuw ISO-bestuur: “Komend jaar moet het kabinet woorden gaan omzetten in daden”

Vandaag heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) haar vertrouwen uitgesproken in het kandidaatsbestuur 2022-2023. Het kandidaatsbestuur bestaat uit Terri van der Velden, Lara Slaats, Melanie Rozengarden, Sam de Fockert en Wieb Devilee. Ze zullen zich inzetten voor een goede weg uit de pandemie voor studerend Nederland. Kandidaat-voorzitter Terri van der Velden: “Het […]

Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident

In hoeverre maken hbo- en wo-studenten sociaal onveilige situaties mee? In opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) deed onderzoeksbureau ResearchNed onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Middels een vragenlijst werd aan 7650 studenten gevraagd of ze wel eens sociaal onveilige incidenten hebben meegemaakt zoals pesten, discriminatie, chantage en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 20% van de […]

De komst van een volwaardige basisbeurs blijkt een misrekening

Eerder vandaag is een kamerbrief gepubliceerd met de plannen van het kabinet voor de nieuwe basisbeurs die per 2023/2024 beschikbaar wordt gesteld voor studenten. De bedragen lekten voor een groot deel al uit eerder deze week, maar worden nu gepresenteerd inclusief enkele overwegingen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos is teleurgesteld: […]

Vier finalisten in de race voor de titel ‘Docent van het jaar 2022’ 

De vier finalisten voor de Docent van het Jaar verkiezing 2022 zijn bekend. Astrid Timman-Jacobse (Hogeschool van Arnhem-Nijmegen), Ayokunu Adedokun (Universiteit Leiden), Reinoud Lavrijsen (Technische Universiteit Eindhoven) en Renske de Beijer (Hogeschool Inholland) strijden op 19 april om de eervolle titel ‘Docent van het Jaar 2022’. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door het Interstedelijk Studenten […]

Studentenorganisaties vrezen voor kwetsbare positie van internationale studenten: “Problemen blijven onder de radar”

De twee landelijke studentenorganisaties, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vrezen voor de kwetsbare positie van internationale studenten in Nederland. Twee dagen voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat Internationalisering en Kennisveiligheid trekken ze aan de bel om deze zorgen op de agenda te zetten. Voorzitter van het ISO Lisanne de Roos: “Internationale […]

Studenten blij met opnieuw coronacoulance vanuit Universiteiten

In een persbericht kondigen de Universiteiten van Nederland (UNL) eerder vanmiddag aan dat ook dit jaar alle universiteiten kiezen voor een generieke verlaging van het bindend studieadvies (BSA). Universiteiten verlagen vanwege de aanhoudende beperkende maatregelen van de coronacrisis hun BSA dit jaar met een bandbreedte van 10-15%. Woordvoerder van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Gijsbert van Elven: “Dit is echt een mooie stap van de universiteiten, waarmee ze laten […]

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen mbo en hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De organisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van […]

‘Studententien’ voor het regeerakkoord van Rutte IV: een studiebeurs voor elke student en extra investeringen in onderwijs, maar ontoereikende compensatie voor leenstelselgeneratie

De vier partijen uit het nieuwe kabinet komen hun verkiezingsbeloftes over onderwijs grotendeels na, zo blijkt uit het regeerakkoord dat eerder vandaag werd gepresenteerd. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft de plannen van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie aandachtig gelezen en beoordeelt het regeerakkoord met een ‘studententien’ (een zes in studentjargon). De partijen gaan […]

De tentamenweken staan voor de deur, maar het Interstedelijk Studenten Overleg vreest dat het coronavirus niet buiten zal blijven

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die, met dank aan de uitzonderingspositie die het kabinet gecreëerd heeft voor tentamens, veelal op de campus zullen plaatsvinden. Desondanks is er reden tot zorg: het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stelt dat het tentamenbeleid van enkele instellingen perverse prikkels bevat waardoor studenten niet gestimuleerd worden om zich aan de quarantainemaatregelen te houden. Voorzitter Lisanne […]

Student kan opgelucht ademhalen na persconferentie

Studenten mogen ondanks de nieuwe coronamaatregelen maandag gewoon nog naar college, zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Studenten kunnen opgelucht ademhalen: een rooster vol met zoom-colleges blijft ons bespaard. Er lijkt eindelijk consensus te zijn dat het onderwijs niet nóg een keer dicht […]

Ik zit nog thuis!

Vanaf 18 februari 2022 is het hoger onderwijs voor iedere student weer open zonder beperkingen. Mag jij weer fysiek naar de les, werkgroep of college? Of plaatst jouw rooster je toch (alweer) achter je laptop om thuis je studie te volgen? Meld het via dit meldpunt, dan kaarten wij jouw probleem aan!  Loop jij binnen je studie […]

Student kan het hoofd nauwelijks boven water houden: ‘We verdrinken in mentale problemen’

Vandaag publiceren het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland een onderzoek naar het mentaal welbevinden van en middelengebruik onder studenten in het hoger onderwijs. De onderzochte periode, die van maart tot mei 2021 liep, geeft het eerste landelijke beeld van het welzijn van studenten. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit al langer grote zorgen over druk die studenten ervaren. Die zorgen worden nu bevestigd door cijfers die er niet om […]

Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan het leenstelsel

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) hebben voor studerend Nederland een geweldig eindresultaat opgeleverd: eerder deze nacht stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met verschillende moties die stellen dat het leenstelsel afgeschaft moet worden. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Het is fantastisch nieuws dat een ruimschootse meerderheid van de […]

Studenten snakken naar investeringen van een missionair kabinet: ‘We worden over het hoofd gezien’

Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota. Ondanks de demissionaire status van het kabinet, worden er wel enkele noodzakelijke investeringen gedaan. Het onderwijs wordt echter niet aangemerkt als noodzakelijk, zo constateert de voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Het is opzienbarend dat er dit jaar weer niet wordt […]

Studenten vieren feest: beperkingen in het onderwijs zijn verleden tijd

Ook de laatste beperkingen op de hogescholen en universiteiten vervallen per eind september, zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Vanaf 25 september zijn studenten niet meer verplicht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing en verdwijnt de maximale groepsgrootte van 75 studenten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos reageert […]

Het hoge woord is eruit: studenten mogen weer!

Tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen is er eindelijk weer licht aan het einde van een donkere tunnel gekomen voor studenten. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos: “Het is een pak van ons hart dat het hoge woord er nu definitief uit is. De beeldschermstudent kan na anderhalf jaar eindelijk weer […]

Studenten Op Eigen Benen: het ISO komt met een nieuw studiefinancieringsstelsel

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert vandaag Studenten Op Eigen Benen: een manifest voor een nieuw studiefinancieringsstelsel waarmee studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders, zich volop kunnen ontwikkelen. Bovenaan het manifest staat de herinvoering van een basisbeurs van 247 euro per maand voor thuiswonende studenten en 460 euro voor uitwonende studenten. Ook wil de studentenorganisatie een verbreding van aanvullende beurs zodat studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs […]

Studentvriendelijk doorstroomadvies blijft stip op de horizon

Demissionair minister Van Engelshoven bericht vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de monitor beleidsmaatregelen 2020-2021 en het bindend studieadvies (BSA). Hoewel kleine stapjes in de goede richting worden gezet, zit er volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) nog te weinig schot in de zaak. Kandidaat-voorzitter Lisanne de Roos: ‘’De oproep van de […]

Student wordt wederom aan het lijntje gehouden: nog altijd geen duidelijkheid over aankomend collegejaar

Ondanks dat de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid voor het hoger onderwijs, zo bleek tijdens de persconferentie eerder deze avond. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is verbaasd dat studenten nog altijd in onzekerheid worden gelaten. Kandidaat-voorzitter Lisanne de Roos: “Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student […]

ISO presenteert het Studenten Regeerakkoord: studentsucces de norm.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteert vandaag het Studenten Regeerakkoord. In dit regeerakkoord besteedt het ISO aandacht aan de grootste knelpunten binnen het hoger onderwijs die volgens studenten door een nieuw kabinet aangepakt moeten worden. De studentenorganisatie ziet nodige stappen om tot een toegankelijk onderwijsstelsel te komen waarbij studentsucces de norm is. ISO-Voorzitter Dahran Çoban: […]

Jessica Zweers Docent van het Jaar 2021

Jessica Zweers van de Hanze Hogeschool Groningen is uitgeroepen tot de Docent van het Jaar 2021. In deze verkiezing streden docenten van hogescholen en universiteiten om deze eervolle titel én een beurs van 25.000 euro, te besteden aan onderwijsinnovatie. De verkiezing is een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De jury roemt de manier […]

Internationale student het ondergeschoven kind van het hoger onderwijs

Internationale studenten hebben het niet makkelijk in het Nederlandse hoger onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network The Nederlands (ESN). Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “We zien al jaren dat internationale studenten tegen veel problemen aanlopen en […]

Interstedelijk Studenten Overleg: fysiek onderwijs verder uitstellen ondenkbaar

Studerend Nederland kijkt reikhalzend uit naar 26 april, de dag waarop studenten weer een dag per week fysiek onderwijs mogen volgen. Nu blijkt die belofte toch op losse schroeven te staan. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Eén keer per week naar de instelling mogen is geen luxe, maar broodnodig voor studenten […]

Nieuw ISO-bestuur: ‘’Student centraal in bijzondere tijden.’’

Vandaag sprak de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), bestaande uit de centrale medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen, via de digitale weg, haar vertrouwen uit in het kandidaatsbestuur 2021-2022. Het gaat om Lisanne de Roos, Bjorn Blom, Jochem Tollenaar, Gijsbert van Elven en Thomas van der Meer. Ze staan in deze bijzonder tijden voor […]

De beeldschermstudent moet nog even wachten

De beloofde stip aan de horizon voor studenten blijkt uit te blijven, in de week voor pasen zijn er nog geen versoepelingen voor het hoger onderwijs. Toch is de hoop voor studenten niet volledig opgegeven: zelftesten en sneltesten gaan ervoor zorgen dat de deur richting de collegebanken op een kier blijft staan. Het Interstedelijk Studenten […]

De beeldschermstudent mag zich eind maart weer melden in de collegebanken

Tijdens de persconferentie betreffende de coronamaatregelen is er een lichtpunt aan de horizon van studenten verschenen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is verheugd met het bericht dat hogescholen en universiteiten vanaf 29 maart hun studenten weer een dag per week mogen verwelkomen. ISO-voorzitter Dahran Çoban: “Een kwart van de studenten zit al bijna een jaar […]

Vier finalisten strijden om de titel ‘Docent van het Jaar 2021’

De vier genomineerden voor de titel Docent van het Jaar 2021 zijn bekend. De jury heeft uit de vele aanmeldingen vier finalisten gekozen. De genomineerden zijn Jessica Zweers (HanzeHogeschool Groningen), Machiel Blok (Hogeschool Rotterdam), Karen Kotten-Lips (HAN University of Applied Sciences) en Arianna Pranger (Universiteit Leiden). Op 21 april zal demissionair minister Van Engelshoven (OCW) […]

ISO en LSVb: “Structurele investeringen in hoger onderwijs zijn hard nodig, ook na corona”

Het vandaag gepubliceerde onderzoek van PwC Strategy&, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, bevestigt dat er grote tekorten zijn in de bekostiging van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) onderschrijven de noodzaak voor grootschalige investeringen in het hoger onderwijs om de vooruitgang van onze kenniseconomie […]

ISO blij met hart voor studenten in coronadebat

Zowel tijdens het coronadebat van 24 februari, als bij de behandeling van het Nationaal Programma Onderwijs hebben verschillende Kamerleden zich sympathiek opgesteld tegenover studenten en een spoedige openstelling van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij dat het kabinet aangesproken wordt op het niet bieden van perspectief aan studenten en ziet de […]

Miljarden, nu echt voor alle studenten: ISO blij met corona compensatie

In een persconferentie hebben de onderwijsministers vandaag een grote stap gezet in de compensatie van studenten tijdens deze coronacrisis. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Het is fantastisch dat het kabinet zo’n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers in hebben gezien hoe belangrijk de financiële kant van […]

Scholieren en studenten zijn klaar met loze beloften op perspectief voor jongeren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben de handen ineengeslagen om het kabinet om daadkracht te vragen in de heropening van de scholen. De twee jongerenorganisaties voeren deze woensdag om 10:00 actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Iedereen roept dat […]

ISO en VSNU: verbetering en vertrouwen met keuze voor instellingsaccreditatie

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vereniging van Universiteiten zijn tevreden met de invulling van het systeem van instellingsaccreditatie zoals demissionair minister Van Engelshoven het in haar kamerbrief schetst. Zij zien dit als een stap voorwaarts naar een kwaliteitszorgsysteem dat sterker gestoeld is op verbetering en vertrouwen. Dit nieuwe systeem biedt meer kansen om […]

Onderzoek bevestigt: Studenten massaal eenzaam en ontevreden door digitaal onderwijs 

Online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie– en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs hebben, worden deze problemen sterker. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waaraan 11.500 studenten meededen. Het is voor het eerst dat er een landelijk grootschalig onderzoek is gedaan naar de ervaringen met online onderwijs en de relatie tussen deze vorm van onderwijs en het welzijn van studenten. Vertaald naar de […]

Minister verlengt financiële compensatie, maar haalt de angel er niet uit

Vandaag laat het kabinet weten dat de compensatie voor studenten in hun laatste jaar verlengd wordt. De regeling blijft ook gelden voor studenten die recht hebben op een aanvullende beurs. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Studenten zitten in grote onzekerheid door de coronacrisis en worden hard geraakt. We zijn blij dat […]

De student staat op instorten

Het is inmiddels tien maanden geleden dat het onderwijs huisarrest kreeg. Wie de balans nu opmaakt voor studenten kan niet anders dan ongerust zijn. Ze kunnen veel minder praktijklessen volgen, zien een enorm tekort in het aantal beschikbare stageplekken en leerbanen en hebben te maken met een sterke vermindering van onderwijskwaliteit. De onzekerheid op de […]

Studenten blij met coronacoulance voor het BSA

Universiteiten verlagen vanwege de coronacrisis hun BSA dit jaar met een bandbreedte van 10-15%. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “Dit is echt een mooie stap van de universiteiten, waarmee ze laten zien dat dit geen normaal jaar is. Deze verlaging van het BSA haalt de druk van de ketel voor veel […]

Universitaire medezeggenschap vraagt gezamenlijk om Corona-coulance voor het BSA

Studentleden van de medezeggenschap uit tien steden versterken vandaag elkaars roep om ook op de Universiteiten coulant te zijn met het bindend studie advies (BSA). Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: “We moeten niet volhouden dat dit een normaal jaar is, alles loopt anders dan gepland en daarom moeten we nu via […]

Studieresultaten lijken corona door te komen, nu de studenten nog

In een brief aan de kamer geeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) inzicht in de stand van zaken van het hoger onderwijs in corona tijd. Een voorzichtige conclusie is dat het niet goed gaat met het welzijn van studenten, maar dat cijfers en diploma’s wel behaald worden. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘’Met de studieresultaten lijkt het goed te gaan, met de studenten zelf alleen niet. De eerste crisismaanden […]

Zorgen om studentenwelzijn opnieuw bevestigd: ISO trekt aan de bel

Vandaag blijkt uit cijfers van een onderzoek van Caring Universities, een initiatief van vier Nederlandse universiteiten, hoe hard de coronacrisis inhakt op het (mentale) welzijn van studenten. Eenzaamheid, concentratieproblemen en zorgen over de toekomst waren vóór de pandemie al een worsteling, nu kampt een zorgwekkend aantal studenten met deze problemen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘’We wisten al dat corona veel impact heeft op het mentale welzijn van studenten, maar toch is […]

Van eliminatie naar motivatie: ISO komt met alternatieven voor het BSA

In het debat over corona en hoger onderwijs kondigde minister van Engelshoven aan het logisch te vinden ook de huidige lichting eerstejaarsstudenten te ontzien van het bindend studieadvies (BSA). Een goede stap, maar ook na de coronacrisis ziet het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) graag de B uit BSA verdwijnen. Voorzitter Dahran Çoban: ‘’ Studenten motiveren […]

Het koffertje voor studenten is wederom leeg

Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe rijksbegroting en de miljoenennota. Kennis en innovatie zijn een focuspunt binnen het aangekondigde investeringsfonds, maar structurele investeringen in het hoger onderwijs blijven uit. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘De koning sprak vandaag over onzekerheden voor jongeren, maar voor studenten wordt geen aanstalten gemaakt om die onzekerheden weg te nemen.’   De studentenorganisatie ziet […]

Studentenorganisaties roepen op tot extra aandacht voor aankomende studenten met #operatiezachtelanding

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) luiden samen de noodklok en roepen de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen op om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. Onderwijsinstellingen kampen al jaren met hoge aantallen studenten die in de eerste 100 studiedagen uitvallen. De studentenorganisaties vrezen dit jaar een toename van […]

ISO-Publicatie: Inventarisatie kwaliteitsafspraken

Op 9 april 2018 sloten de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg een akkoord over de kaders voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024. Ruim twee jaar later komt het ISO met het eerste landelijke beeld rondom de eerste beoordeling van de kwaliteitsafspraken […]

Studenten worden hard geraakt in komende recessie

UTRECHT, 24 april 2020 – Vandaag voorspelt de Voorjaarsnota een flinke economische krimp. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “De vooruitzichten van studenten zijn slechter dan  we twee maanden geleden ooit hadden kunnen verwachten. Het gunstige arbeidsmarktperspectief is als sneeuw voor de zon verdwenen.”.  Vandaag riep het Interstedelijk Studenten Overleg op tot […]

Middeninkomens hardst geraakt door leenstelsel

UTRECHT, 20 februari 2020 – Onderzoeksbureau I&O Research voerde in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de financiële bijdrage van ouders aan hun studerende kinderen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Wat blijkt is dat studenten met ouders met middeninkomens het meest de dupe zijn van het leenstelsel. […]

Hoger onderwijs snakt naar investering maar het kabinet laat sector in de kou

Den Haag, 17 september 2019 – Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota 2020, waaruit blijkt dat het hoger onderwijs in 2020 geen extra investeringen ontvangt. Dit terwijl de signalen uit het veld duidelijk zijn: de bekostiging per student daalt jaren achter elkaar, collegezalen puilen uit en de werkdruk van het hoger […]

ISO verontrust door daling aantal studenten dat op kamers gaat

UTRECHT, 15 juli 2019 – Steeds minder studenten gaan op kamers wonen wanneer ze gaan studeren. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde. Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 werd een sterke daling van het aantal hbo- en wo-studenten dat op kamers ging wonen waargenomen. In de […]

Schuldverklaring DUO schendt belofte sociaal leenstelsel

UTRECHT, 21 juni 2019 – De minister van Binnenlandse Zaken komt vandaag met plannen waardoor de waardoor het meewegen van de studieschuld bij het verstrekken van een hypotheek makkelijker wordt. Hierdoor kunnen hypotheekverstrekkers de studieschuld van studenten makkelijker controleren. Kandidaat-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Kees Gillesse: “De belofte van een sociaal leenstelsel wordt vandaag […]

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier